archiwalne wpisy

ks. Stanisław Dziekoński, Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła od Leona XIII do Jana Pawła II

ks. Stanisław Dziekoński, Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła od Leona XIII do Jana Pawła II, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006, ss. 619. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Jan Zamoyski Historię życia poszczególnych osób, jak i całych społeczeństw można obrazowo określić jako zawody między wychowaniem a katastrofą. To nieustanna [...]

Wojciech Cichosz, Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji

Wojciech Cichosz, Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji, Zakłady Graficzne im. KEN, Gdańsk 2001, ss. 278. W ostatnim czasie wychowanie jest tematem popularnym, zajmującym niemal wszystkie grupy społeczne. Toczące się dyskusje sprowokowane zostały głównie sygnałami o zakłóceniach w sferze wychowania. Nie dziwi więc, że coraz więcej autorów zajmuje się kwestią współczesnego wychowania, próbując dookreślić jego naturę, [...]

Zachowania samobójcze nieletnich – ocena zagrożenia, oddziaływanie terapeutyczne

ks. Waldemar Woźniak Instytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Waldemar Piekarski Zespół do Spraw Kierowania do Zakładów Poprawczych Ministerstwo Sprawiedliwości Wstęp W opracowaniu, z uwagi na przydatność tych zagadnień w resocjalizacji nieletnich, chcemy skoncentrować się na czynnikach ryzyka i ocenie możliwości dokonania samobójstwa przez nieletnich, a także na oddziaływaniu terapeutycznym. Prezentujemy niniejszy artykuł, [...]

Sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej i jego związki z Janem Pawłem II

Innocenty Rusecki OFM Łódź WSTĘP Karol Wojtyła, ks. Karol Wojtyła, biskup Karol Wojtyła, kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski, Jan Paweł II – na każdym etapie życia ten człowiek związany był bardzo silnie z sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kalwaria dla niego nie była jakimś mało znaczącym epizodem. Jego związek był bardzo silny i wycisnął piętno [...]

Wspólnotowy kontekst relacji religijnej

ks. Sławomir Szczyrba Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa WSPÓLNOTOWY KONTEKST RELACJI RELIGIJNEJ Czy Kościół jest potrzebny do Zbawienia? – kilka uwag filozofa[1] WSTĘP: PROBLEM RELACJI RELIGIJNEJ Zagadnieniem, nad którym chcę się zatrzymać, jest problem realnej relacji religijnej. Pytanie, na które chciałbym zarysować odpowiedź ma postać: Czy właściwym milieu ukonstytuowania się i przeżywania relacji [...]

Ludność dekanatu uniejowskiego według wizytacji generalnej z 1791 r.

ks. Mieczysław Różański Łódź Po objęciu rządów w 1784 r. w archidiecezji gnieźnieńskiej prymas Michał Jerzy Poniatowski[1] nakazał przeprowadzenie wizytacji dziekańskich, które miały być przygotowaniem do wizytacji generalnej całej archidiecezji. W tym celu wydał pismo, datowane na 2 sierpnia 1785 r., nakazujące lustrację parafii. Odbywały się one według specjalnej instrukcji. Wizytacje te przeprowadzono w 1786-1787. [...]

La théologie d’Aristote comme finalisation dans la perspective physique

ks. Roman Piwowarczyk Wyższe Seminarium Duchowne Łódź 1. Introduction La théologie du Stagirite finalise toute sa recherche philosophique. Autrement dit, Aristote, en tant que philosophe, arrive à réaliser son objectif: découvrir, et, à la mesure de ses possibilités, connaître par les différentes sciences, la cause ultime de l’ensemble de la réalité, la substance la plus [...]

Misyjny wymiar Chrystusowego Kościoła

ks. Stanisław Piórkowski Łódź 1. Chrystus Drogą i Życiem Kościoła w ujęciu nauki Soboru Watykańskiego II i nauczaniu papieży: Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła II Odkupiciel człowieka, Jezus Chrystus jest ośrodkiem wszechświata i historii. Jan Paweł II, Redemptor hominis, 1 „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6). Chrystus wypowiedział te [...]

Chrystus Król w duchowości św. Faustyny Kowalskiej na podstawie Dzienniczka

Danuta Ołubek Łódź Święta Faustyna Kowalska[1] znana jest nie tylko w Polsce, ale prawie na całym świecie poprzez jej przesłanie o Bożym Miłosierdziu. Jej postać i dzieło zachwycają wciąż nowe rzesze wiernych, jej popularność upowszechniają liczne i ciągle nowo powstające opracowania. Skupiają się one szczególnie na największym przymiocie Boga, jakim jest Boże Miłosierdzie[2]. Należałoby wspomnieć, [...]

Logosfera a więzi społeczne

bp Adam Lepa Łódź Wstęp Więzi społeczne stanowią fundament istnienia i funkcjonowania grupy. Są wszak międzyludzkimi powiązaniami roszczeniowo-powinnościowymi, trwałymi i permanentnymi[1]. Dlatego szczególną wagę mają te zjawiska, które mogą się stać czynnikiem pozytywnie wpływającym na powstawanie i wzmacnianie więzi społecznych. Jednym z takich zjawisk jest logosfera, czyli środowisko słowa. W artykule formułowana jest odpowiedź na [...]