archiwalne wpisy

Pojęcie antysemityzmu i jego społeczne, kulturowe i religijne źródła w świetle dokumentu Kościół wobec rasizmu

ks. Grzegorz Ignatowski Uniwersytet Śląski Łódź-Katowice Kwestia wrogich postaw wobec Żydów, określana najczęściej terminem „antysemityzm”, zajmowała naczelne miejsce w początkowej fazie dialogu katolicko-żydowskiego. Żydzi, często nawet z pewnym uporem, podczas różnego rodzaju wspólnych konferencji, odstępując niekiedy od ustalonej wcześniej tematyki, podejmowali chętnie zagadnienia dotyczące tego rodzaju zachowań. Stanowisko Żydów można jednak zrozumieć w perspektywie Holokaustu [...]