archiwalne wpisy

Kształtowanie się struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE)

ks. Waldemar Bartocha Łódź Kryzys instytucji synodów plenarnych i prowincjonalnych, mający swoje źródło w nie sprzyjających warunkach kościelno-politycznych, przyczynił się do rozwoju nowej formy współpracy pomiędzy biskupami danego kraju lub prowincji kościelnej, jaką stały się Konferencje Biskupów[1]. Ich rola koordynująca i inspirująca w dziedzinie działalności duszpasterskiej spotkała się z uznaniem ze strony Stolicy Apostolskiej, która [...]