archiwalne wpisy

Katecheta w służbie parafii

ks. Marcin Wojtasik Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin Wstęp Problem angażowania się katechety w służbę na rzecz parafii budzi zainteresowanie nie tylko biskupów czy kapłanów, żyjących na co dzień problemami katechizacji, oraz ogromnej rzeszy młodych ludzi uczestniczących w lekcjach religii, ale również całego Ludu Bożego, do którego katecheta należy i w którym pełni szczególną katechetyczną funkcję. [...]