archiwalne wpisy

Logosfera a więzi społeczne

bp Adam Lepa Łódź Wstęp Więzi społeczne stanowią fundament istnienia i funkcjonowania grupy. Są wszak międzyludzkimi powiązaniami roszczeniowo-powinnościowymi, trwałymi i permanentnymi[1]. Dlatego szczególną wagę mają te zjawiska, które mogą się stać czynnikiem pozytywnie wpływającym na powstawanie i wzmacnianie więzi społecznych. Jednym z takich zjawisk jest logosfera, czyli środowisko słowa. W artykule formułowana jest odpowiedź na [...]