archiwalne wpisy

Rocznik 2010

Zespół naukowy

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW), ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Gałkowski,
ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Leszczyński, ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Perzyński,
prof. dr hab. Jan Szałański, ks. dr hab. Piotr Zwoliński UKSW

Recenzenci tekstów prezentowanych w niniejszym tomie Studiów :

prof. dr hab. Artur Andrzejuk, dr Piotr Drzewiecki, ks. dr Marek Dziewiecki,
ks. dr Grzegorz Dziewulski, ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Gałkowski,
ks. prof. dr hab. Władysław Głowa, Ks. prof. dr hab. Julian Kałowski,
dr Kazimierz Krajewski, ks. dr Waldemar Kulbat,
ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński, ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński,
ks. dr Piotr Przesmycki, ks. dr Mieczysław Różański, ks. dr Marek Stępniak,
ks. dr hab. prof. US Grzegorz Wejman, ks. dr Marek Wochna, ks. dr Jan Wolski,
ks. dr Arnold Zawadzki

Zespół redakcyjny

ks. dr Janusz Lewandowicz (redaktor naczelny),
ks. dr Roman Piwowarczyk (redaktor prowadzący), ks. dr Dariusz Kucharski,

Rozprawy i artykuły

Tradycja w Kościele – sesja naukowa

Sprawozdania i recenzje