archiwalne wpisy

Katecheta w służbie parafii

ks. Marcin Wojtasik Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin Wstęp Problem angażowania się katechety w służbę na rzecz parafii budzi zainteresowanie nie tylko biskupów czy kapłanów, żyjących na co dzień problemami katechizacji, oraz ogromnej rzeszy młodych ludzi uczestniczących w lekcjach religii, ale również całego Ludu Bożego, do którego katecheta należy i w którym pełni szczególną katechetyczną funkcję. [...]

Między laickością a laicyzmem

ks. Waldemar Kulbat Wyższe Seminarium Duchowne Łódź Wprowadzenie Ukształtowane jako składnik nowoczesnego świata pojęcie laickości odnosi się do ustrojów szanujących wolność sumienia swoich obywateli. Laickość ze względu na uwarunkowania historyczne kojarzy się z rozdziałem Kościoła i państwa. Na drugim biegunie znajduje się pojęcie laicyzmu, ideologii powiązanej z systemami totalitarnego ateizmu, usiłującymi narzucić antyreligijną wizję świata [...]

Duszpasterstwo parafialne wobec nadużywania alkoholu a działania profilaktyczne

ks. Piotr Kulbacki Łódź DUSZPASTERSTWO PARAFIALNE WOBEC NADUŻYWANIA ALKOHOLU A DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE[1] Parafia środowiskiem wyzwolenia człowieka Oczekiwania kierowane pod adresem parafii słusznie wiązane są z różnymi wymiarami życia ludzkiego, wśród nich z tymi, które stanowią szczególną ranę w życiu społeczności ludzkiej. To przecież na wspólnotę chrześcijańską spogląda się jako na znak nadziei w świecie wielorako [...]