archiwalne wpisy

Kultura podstawą suwerenności narodu w ujęciu Jana Pawła II

Ludmiła Bratkowska Katolicki Uniwersytet Lubelski Kultura niegdyś pojmowana była jako uprawa. Najpierw uprawa roli, ziemi, a z czasem mianem tym zaczęto określać wychowanie i kształcenie człowieka oraz to wszystko, co podległe jest uprawie prowadzonej przez człowieka[1]. Takie pierwotne rozumienie kultury jednoznacznie wskazuje, że uprawa taka z konieczności zasługuje na szczególną troskę i pielęgnację tak, aby [...]