archiwalne wpisy

Kontakt

ŁÓDZKIE STUDIA TEOLOGICZNE

Redaktor prowadzący ks. dr Roman Piwowarczyk ,
e mail : roman_pk@op.pl, tel. 042 6865255,

Adres pocztowy redakcji :
Redakcja Łódzkich Studiów Teologicznych , ul. św. Stanisława 14, 90-457 Łódź.