archiwalne wpisy

Rocznik 2008

Zespół naukowy

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW), ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Gałkowski,
ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Leszczyński, ks. dr hab. Andrzej Perzyński,
prof. dr hab. Jan Szałański, ks. dr hab. Piotr Zwoliński UKSW

Recenzenci tekstów prezentowanych w niniejszym tomie Studiów :

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW), Ks. dr Grzegorz Dziewulski, ks. dr hab. Tomasz Gałkowski, ks. dr Waldemar Gliński, ks. dr Włodzimierz Kujawin, ks. dr Waldemar Kulbat, ks. prof. dr hab. Antoni Lewek, ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński,
ks. dr hab. Andrzej Perzyński, ks. dr Roman Piwowarczyk, ks. dr Mieczysław Różański,
ks. dr Marek Wochna, ks. Dr Waldemar Woźniak, prof. dr hab. Józef Zabielski,
ks. dr hab. Piotr Zwoliński.

Zespół redakcyjny

ks. dr Janusz Lewandowicz (redaktor naczelny), ks. dr Roman Piwowarczyk (redaktor prowadzący) ks. dr Dariusz Kucharski, ks. mgr Jarosław Kaliński

Rozprawy i artykuły

Sprawozdania i recenzje