archiwalne wpisy

Rocznik 2009

Zespół naukowy

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW), ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Gałkowski,
ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Leszczyński, ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Perzyński,
prof. dr hab. Jan Szałański, ks. dr hab. Piotr Zwoliński UKSW

Recenzenci tekstów prezentowanych w niniejszym tomie Studiów :

Ks. dr hab. Andrzej Bogdanowicz, Ks. dr Grzegorz Dziewulski, Ks. prof. dr hab. Władysław Głowa, Ks. prof. dr hab. Julian Kałowski, ks. dr Włodzimierz Kujawin, ks. dr Waldemar Kulbat,
ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. dr hab. Elżbieta Olejniczak,
ks. prof.dr hab. Andrzej Perzyński, ks. dr Piotr Przesmycki,ks. dr Roman Piwowarczyk,
ks. dr Mieczysław Różański, dr Tomasz Sieminski, ks. dr Sławomir Sosnowski,
ks. dr Marek Stępniak, ks. dr Marek Wochna, ks. dr Jan Wolski,
ks. dr Waldemar Woźniak

Zespół redakcyjny

ks. dr Janusz Lewandowicz (redaktor naczelny),
ks. dr Roman Piwowarczyk (redaktor prowadzący), ks. dr Dariusz Kucharski,

Rozprawy i artykuły

Sprawozdania i recenzje

Spis treści