archiwalne wpisy

Śmierć mózgowa a śmierć człowieka

ks. Jan Wolski Łódź ŚMIERĆ MÓZGOWA A ŚMIERĆ CZŁOWIEKA WSTĘP Pytanie, kim jest człowiek, jest fundamentalne i charakterystyczne dla każdej epoki, systemu filozoficznego, myśli teologicznej, a nade wszystko istotne dla każdego człowieka. Pytaniem poniekąd uzupełniającym jest to dotyczące początku i końca jego życia. Fakt śmierci jest empirycznie doświadczalny, bo każdy, kto się narodził, przechodzi okres [...]

Lamennais i geometryczna mowa. Materializacja języka jako ważny aspekt formalny rozwoju filozoficznego modernizmu wewnątrz Kościoła katolickiego w połowie XIX wieku

Michał Podniesiński Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Lamennais i geometryczna mowa Materializacja języka jako ważny aspekt formalny rozwoju filozoficznego modernizmu wewnątrz kościoła katolickiego w połowie XIX w. Wprowadzenie Artykuł ten nie jest systematycznym opisem ani szerokiego nurtu myślenia religijnego, zwanego modernizmem religijnym, ani nawet jednego z jego ujęć głoszonego przez jego filozoficznego protoplastę, jakim z pewnością [...]

Jak mówić dzieciom o Bogu w kościele i w domu

o. Ignacy Kosmana OFMConv. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jak mówić dzieciom o Bogu w kościele i w domu Wstęp W Ewangelii św. Łukasza natrafiamy na znamienne słowa Jezusa, skierowane do dorosłych, w formie przygany: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże” (18, 16). Z kontekstu [...]

Z problematyki argumentacji filozoficznej

Ryszard Kleszcz Katedra Filozofii Analitycznej Uniwersytet Łódzki Z PROBLEMATYKI ARGUMENTACJI FILOZOFICZNEJ* Bo filozofia – to nic innego jak rozum ludzki w sposób bezwzględny, bezgraniczny, z całą mocą, na jaką nas stać, nastawiony na wytłumaczenie świata. Józef M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu   Ogólny zwyczaj, za którym zdaniem Filozofa należy pójść w nazywaniu rzeczy, sprawił powszechnie, [...]

Miłość małżeńska a życie rodzinne i wychowanie dzieci

ks. Andrzej Bohdanowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA A ŻYCIE RODZINNE I WYCHOWANIE DZIECI Wprowadzenie Sobór Watykański II z naciskiem podkreśla prawo i obowiązek rodziców do wychowania dzieci: „Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców. To [...]

Postępowanie dowodowe w świetle Instrukcji dla Sądu Biskupiego w Łodzi z 1935r.

Sąd Biskupi, proces małżeński, dowodzenie Dzieje Sądu Biskupiego Diecezji Łódzkiej są ściśle związane z dziejami samej diecezji. Diecezja łódzka została erygowana 10 grudnia 1920 r. Bullą Christi Domini, opublikowaną przez papieża Benedykta XV. Należy jednocześnie dodać, iż początkowo administratorem apostolskim nowo utworzonej jednostki administracyjnej został mianowany arcybiskup warszawski, kard. Aleksander Kakowski. Dopiero 11 kwietnia 1921 [...]

Czynności procesowe obrońcy węzła małżeńskiego Trybunału Diecezji Łódzkiej w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństw w latach 1984-2005

Adam Bartczak Uniwersytet Łódzki Czynności procesowe obrońcy węzła małżeńskiego Trybunału Diecezji Łódzkiej w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństw w latach 1984-2005 obrońca węzła małżeńskiego, proces, Sąd Biskupi Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa to najbardziej charakterystyczny i najczęściej stosowany proces w prawie kanonicznym. Ze swej natury wymaga udziału wielu biegłych w prawie, aby można było ustalić [...]

Katecheta w służbie parafii

ks. Marcin Wojtasik Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin Wstęp Problem angażowania się katechety w służbę na rzecz parafii budzi zainteresowanie nie tylko biskupów czy kapłanów, żyjących na co dzień problemami katechizacji, oraz ogromnej rzeszy młodych ludzi uczestniczących w lekcjach religii, ale również całego Ludu Bożego, do którego katecheta należy i w którym pełni szczególną katechetyczną funkcję. [...]