archiwalne wpisy

Misyjny wymiar Chrystusowego Kościoła

ks. Stanisław Piórkowski Łódź 1. Chrystus Drogą i Życiem Kościoła w ujęciu nauki Soboru Watykańskiego II i nauczaniu papieży: Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła II Odkupiciel człowieka, Jezus Chrystus jest ośrodkiem wszechświata i historii. Jan Paweł II, Redemptor hominis, 1 „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6). Chrystus wypowiedział te [...]