archiwalne wpisy

Chiesa e pedofilia. Una ferita aperta. Un approccio psicologico-pastorale, Àncora Editrice, Milano 2010 (Per il testo della Lettera pastorale del Santo Padre Benedetto XVI ai cattolici dell’Irlanda: © 2010 Libreria Editrice Vaticana), ss. 128.

Giovanni Cucci, Hans Zollner, Chiesa e pedofilia. Una ferita aperta. Un approccio psicologico-pastorale, Àncora Editrice, Milano 2010 (Per il testo della Lettera pastorale del Santo Padre Benedetto XVI ai cattolici dell’Irlanda: © 2010 Libreria Editrice Vaticana), ss. 128. Pedofilia wśród księży i zakonników, to otwarta rana w życiu Kościoła. Treść książki jest odpowiedzią na pytania: [...]

Zakłady dobroczynne i domy poprawy w dawnej Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, Łódź 2010, ss. 361.

Stanisław Lipiński, Zakłady dobroczynne i domy poprawy w dawnej Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, Łódź 2010, ss. 361. Recenzowana tutaj książka ma bardzo dużą wartość poznawczą i wielowymiarowy charakter: historyczny, pedagogiczny (praca, opieka socjalna), resocjalizacyjny, psychoprofilaktyczny. Profesor Stanisław Lipiński legitymuje się poważnym dorobkiem naukowym. Jest on doktorem habilitowanym (w zakresie pedagogiki), profesorem [...]

Skinheadzi w Polsce, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Warszawa 2005, ss. 135.

Tadeusz Władysław Bąk, Skinheadzi w Polsce, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Warszawa 2005, ss. 135. Książka autorstwa ks. prof. dr. hab. Tadeusza Bąka, dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ma duże znaczenie dla psychoprofilaktyki w środowisku młodzieży, w tym – w środowisku młodzieży zagrożonej patologiami. Książka ta, opisuje jedną z grup [...]

Wydawnictwo Bernard Cichosz & Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Konstantynów Łódzki–Kutno 2010, ss. 91.

Stalking – między przemocą a uzależnieniem, red. W. Woźniak & M. Lattanzi, Wydawnictwo Bernard Cichosz & Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Konstantynów Łódzki–Kutno 2010, ss. 91. Współczesna rzeczywistość obfituje w szereg problemów i zagrożeń dotyczących różnych obszarów indywidualnego i społecznego życia człowieka. Szczególny niepokój wzbudzają, zwłaszcza liczne zjawiska patologii społecznej, które stały się nie [...]

Działalność duszpasterska w więzieniach, Wydawnictwo Bernard Cichosz & Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Konstantynów Łódzki–Kutno 2009, ss. 83.

ks. Waldemar Woźniak, Działalność duszpasterska w więzieniach, Wydawnictwo Bernard Cichosz & Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Konstantynów Łódzki–Kutno 2009, ss. 83. 20 stycznia 2010 r. w Warszawie na terenie Aresztu Śledczego biskup Piotr Jarecki udzielił sakramentu bierzmowania 28 osadzonym tam osobom. Warto przywołać słowa, które zostały wówczas wypowiedziane pod adresem więźniów: „Macie czas na [...]

Sztuka przewodniczenia. Celebracje liturgiczne. Praktyczne wskazówki dla kapłanów, tł. P. Cembrowacz, Wydawnictwo M, Kraków 2009, ss.183.

Antonio Sorrentino, Sztuka przewodniczenia. Celebracje liturgiczne. Praktyczne wskazówki dla kapłanów, tł. P. Cembrowacz, Wydawnictwo M, Kraków 2009, ss. 183. Autorem książki jest włoski proboszcz (miłośnik liturgii), który swoją pracę adresuje przede wszystkim do kapłanów (także alumnów), czyli powołanych przez Boga zarówno do przewodniczenia celebracjom liturgicznym, jak i czerpania z nich sił do wykonywania codziennych obowiązków. [...]

Świeccy franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków 2009, ss. 432.

Zdzisław Gogola OFMConv., Bronisława Fima FZŚ, Świeccy francisz- kanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków 2009, ss. 432. Ktoś powiedział, że historia powstaje na naszych oczach. Tezy tej dobitnie broni omawiane dzieło. Powstałą przy godnym podziwu nakładzie sił i żmudnych, wręcz benedyktyńskich badań i kwerend. Pracę Autorzy zadedykowali „Siostrom i Braciom [...]

Jacek Bolewski, Królowanie Bożego Serca. Roczne rozważania na pierwsze piątki, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2010, ss. 144

Jacek Bolewski, Królowanie Bożego Serca. Roczne rozważania na pierwsze piątki, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2010, ss. 144. Kieszonkowe wydanie − obliczone wszak na męską kieszeń marynarki − dziełko ks. prof. J. Bolewskiego ze wszech miar godne jest polecenia, i to nie tylko dla mężczyzn. To dobra książka dla wszystkich bez względu na płeć. Choć biorąc [...]

Il Ius divinum nella Vita Della Chiesa, XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Venezia 17–21 settembre 2008. A cura di Juan Ignacio Arrieta, Venezia 2010, ss. 1436

Il Ius divinum nella Vita Della Chiesa, XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Venezia 17–21 settembre2008. A cura di Juan Ignacio Arrieta, Venezia 2010, ss. 1436. Powołany do życia zaledwie 15 sierpnia 2008 r. Wydział Prawa Kanonicznego im św. Piusa X w Wenecji, który przekształcił się z istniejącego Instytutu Prawa Kanonicznego pod tym samym patronatem, [...]

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Wybrane zagadnienia, red. W. Brejnak, W. Woźniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, Łódź 2010, ss. 163

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Wybrane zagadnienia, red. W. Brejnak, W. Woźniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, Łódź 2010, ss. 163. Recenzowana książka, jest dziełem zbiorowym, zredagowanym przez Wojciecha Brejnaka i ks. Waldemara Woźniaka. Dedykowana jest wybitnemu profesorowi Janowi Szałańskiemu, który poświęcił się badaniom psychologicznym w sektorze resocjalizacji. Warto w tym miejscu podkreślić związek, jaki [...]