Grupa pielgrzymkowa


Jedną z grup parafialnych jest Franciszkańska Grupa Pielgrzymkowa. Charakteryzuje się tym, że co roku wyrusza z Łódzką Pielgrzymką Pieszą na Jasną Górę. Stanowi ona ósma grupę z dziesięciu, które wyruszają z Łodzi na szlak pielgrzymi.

Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, czyli wspólnoty, która w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym. Musi zatem ją cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny.

Pielgrzymować można na różne sposoby. Szczególne jest pielgrzymowanie piesze, nie z konieczności, lecz w efekcie świadomego wyboru. Piesze wędrowanie wiąże się z dużym trudem, niewygoda a nawet bólem. Jest to więc swoisty test kondycji psychofizycznej, próbą charakteru, formą ascezy.

Grupa ma swój charakter. Czuje się tu ducha miłości, życzliwości, zaradności i niezbędnej dyscypliny.

Grupę franciszkańską stanowią osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Aktywnie uczestniczących pątników a zarazem członków grupy stanowi 200 osób, z czego połowa pochodzi z naszej parafii. Pozostałą cześć stanowią osoby z parafii św. Antoniego w Łodzi Łagiewnikach. I kościoła Matki Bożej Niepokalanej z ul. Kreciej, z innych parafii a nawet kilkanaście osób z Białorusi. W pielgrzymce uczestniczą stali pątnicy, którzy nie mogą żyć bez pielgrzymki. Ciągle o niej mówią i zaraz po zakończeniu planują następną. Są jednak także nowicjusze, często nieświadomi, że pójdą jeszcze kolejny raz, bo pielgrzymowanie jest tak angażujące i potrzebne. W naszej grupie są też osoby, które już aktywnie nie uczestniczą w pieszej pielgrzymce ale łączą się z nami w grupie duchowej.

Opiekunem i kierownikiem grupy franciszkańskiej jest o. Jarosław Pakuła.

Głównym wydarzeniem jest oczywiście Łódzka Pielgrzymka Piesza do Częstochowy, która trwa w dniach 21 -26 sierpnia. Zbliża ona ludzi do siebie, tworzy pewne określone środowisko, bywa początkiem trwałych przyjaźni, serdecznych znajomości. W związku z tym organizujemy comiesięczne spotkania w drugie poniedziałki miesiąca po Mszy o g. 18.30 w kościele a następnie w salce.  Franciszkańska Grupa Pielgrzymkowa organizuje również wyjazdy autokarowe w kraju i za granicę.