Łącznicy parafialni


  1. Łącznicy zaistnieli prawie równocześnie z powstaniem parafii. Na początku była  to dość duża grupa – 180 członków, którzy odwiedzali naszych parafian cztery razy w roku. Z biegiem lat grupa zmniejszyła się do 50 osób. Powody były różne: zmiana parafii, podeszły wiek, choroby.
  2. Obecnie łącznicy odwiedzają parafian jeden raz w roku, przynosząc opłatek wigilijny, a ofiary z tego tytułu zbierają na określony cell inwestycyjny przy parafii.
  3. Członkowie grupy biorą udział w uroczystych spotkaniach opłatkowym i wielkanocnym. Raz w roku organizujemy pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych.
  4. Opiekunem grupy jest o. proboszcz Sebastian Bielski.