Bieżące intencje mszalne


NIEDZIELA – 26 LUTEGO – VIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
6.30 Za + Stanisława Wojciechowskiego, Helenę i Stanisława Jędrzejczak, Barbarę Zagórską, Krzysztofa Zduńczyka
8.00 Za + Romana Sajewskiego – gr 26/30
9.30 Za + Andrzeja Chojnackiego i zm. z rodziny
11.00 Za + Jana, Tadeusza Dudek, Genowefę, Mariannę, Bolesława Paduch
12.30 Dziękczynno-błagalna o Boże bł., opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Teresy Rychlewskiej z ok. 90 rocz. urodzin
14.00 Za + Irenę i Szczepana Zajdeckich w 35 rocz. śmierci, Barbarę, za zm. z rodz. Jaworskich i Zajdeckich
18.30 Za + Teresę i Roberta Madej
PONIEDZIAŁEK – 26 LUTEGO
6.30 Za + Zdzisława Kaczubę w 6 rocz. śm., Wandę, Zdzisława i zm. z rodz. Kaczuba
7.00 Za + Władysławę, Władysława Krupów, Aleksandrę Krupa
8.00 ——————
8.45 Za + z rodz. Powalskich, Matuszewskich, Woźniaków, Chudasiów, Gładochów, Gołębiewskich
18.30 1 Za + Mirosławę i Józefa Wysuckich
  2 Za + Mirosława Dratwickiego
  3 Za + Romana Sajewskiego – gr 26/30
WTOREK – 27 LUTEGO
6.30 ——————
7.00 W int. Ojczyzny i za nieustający Różaniec
8.00 Za + Pelagię Baranowską w 20 rocz. śm., Kazimierza Baranowskiego, Danutę Molską, Zenona Krygera
8.45 Za + Zenobię Klimczak – od córek z rodzinami
18.30 1 Za + Bogumiła Gintera w 3 rocz. śm.
  2 Za + Stanisława Głuszka w 7 rocz. śm., Jana, Antoninę, Helenę, Jana Marciniak, zm. z rodz. Marciniaków i Głuszków
  3 Za + Romana Sajewskiego – gr 27/30
ŚRODA – 28 lutego
6.30 ——————
7.00 O Boże bł. i dary Ducha Świętego dla ojców z naszej parafii
8.00 Za + Helenę, Leona Pędziwiatr, Genowefę, Aleksandra Łuczyńskich
8.45 1 Za + Henrykę Czerwińską
  2 Za + Romana Sajewskiego – gr 28/30
18.30 Zbiorowa
CZWARTEK – 29 lutego
6.30 ——————
7.00 Za + Jadwigę Brzezińską w 1 rocz. śm.
8.00 Za + Czesławę Brewerską
8.45 Za + Jadwigę Santy
18.30 1 Za + Marka Gorzkiewicza w 11 rocz. śm.
  2 Za + Stanisława w 36 rocz. śm., Grzegorza w 25 rocz. śm. Gibskich, Zofię, Edwarda, Dariusza Kędziorów, Stefanię i Mirosława Pustelników, Tomasza i Helenę Antczaków, Franciszkę, Mariannę Gibskich
  3 Za + Romana Sajewskiego – gr 29/30
PIĄTEK – 1 MARCA
6.30 Za + Marka Jagiełło, Stanisława Jagiełło w 1 rocz. śm.
7.00 O Boże bł., potrzebne łaski, pogłębienie wiary dla Waldemara
8.00 Za + Kazimierę, Stanisława, Krzysztofa, Leszka, Józefa Sasin
8.45 Za + Stefana Staweckiego
18.30 1 Zbiorowa
  2 Za + Ignacego Kamińskiego – od wnuków Joli, Ani, Oli, Maćka
  3 Za + Romana Sajewskiego – gr 30/30
SOBOTA – 2 MARCA
6.30 ——————
7.00 Za + Mariannę Mazurkiewicz – z racji pogrzebu
8.00 Za + Helenę Wawrzonowską
8.45 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i świata oraz o Boże bł. dla członków Rycerstwa Niepokalanej, ich rodzin, kapłanów posługujących w parafii
18.30 1 Za + Helenę Lisowską
  2 Za + Helenę Szmidt
  3 Za + Wiesława Hukałowicza w 1 rocz. śm.
NIEDZIELA – 3 MARCA
6.30 Za + Jana, Janinę Wasiak, zm. z rodz. Wasiaków, Majewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące
8.00 W int. członków Żywego Różańca i ich rodzin, naszego opiekuna o. Sebastiana, aby czas Wielkiego Postu stworzył w ich sercu pragnienie podjęcia drogi nawrócenia i pokuty
9.30 Za + Wiesławę i Jana Lewy
11.00 Za + Helenę, Marię, Józefa Starzyńskich, Sabinę Wielogórską, Dominika Bassi
12.30 W int. Parafian
14.00 Za + Helenę, Józefa, Tadeusza, Sławomira Czech, Janinę Głowaty
18.30 Za + Kazimierza Kotapskiego, zm. z rodz. Kotapskich, Sobutków
PONIEDZIAŁEK – 4 MARCA – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA
6.30 O Boże bł., łaskę dojrzałej wiary, zdrowie, Bożą opiekę dla Oksany Poleszczuk
7.00 Za + Antoniego, Władysława, Krystynę Pietrzaków, Kazimierza, Franciszka, Sabinę Orzechowskich
8.00 1 Za + Józefa i Mariannę Dudkowskich
  2 Za + Kazimierza Tarczyńskiego
8.45 Za + Leszka, Marka, Jana Kuśmierków
18.30 1 Za + Grzegorza Kołodziejczyka – od brata z żoną
  2 Za + Stanisława, Weronikę, Helenę, Seweryna, Helenę, Marię
WTOREK – 5 MARCA
6.30 W int. dobroczyńców klasztoru i parafii
7.00 Za + Piotra Spryszyńskiego – od uczestników pogrzebu
8.00 Za + Annę Lisiecką – od czcicieli św. Michała Archanioła
8.45 Za + Kazimierza, Helenę, Antoniego, Jerzego, za dusze w czyśćcu cierpiące
18.30 1 O Boże bł., zdrowie, potrzebne łaski dla Zosi z ok. urodzin
  2 Za + Artura Węgier, Józefę i Jana Misztal, Stanisławę i Henryka Misztal
  3 Za + Józefę Ścieżko w 5 rocz. śm., zm. rodziców Antoninę i Józefa
ŚRODA – 6 MARCA
6.30 Za + Czesławę Sypniewską w 6 rocz. śm.
7.00 W int. wspólnoty klasztornej
8.00 Dziękczynienie Panu Bogu za 70 lat mamy Aliny, z prośbą o Boże bł. i wszelkie potrzebne łaski
8.45 Za + Czesława Kurzawę – od sąsiadów
18.30 1 Zbiorowa
  2 Dziękczynienie Panu Bogu i Matce Najświętszej za przeżyte , z prośbą o dalszą Bożą opiekę i wstawiennictwo Niepokalanej na dalsze lata życia dla Zuzanny
CZWARTEK – 7 MARCA
6.30 Dziękczynienie Trójcy Świętej za dar Katarzyny Kamer w dniu urodzin, z prośbą o napełnienie wszelkimi darami i owocami przez Ducha Świętego, o przeniknięcie mocą i potęgą Ducha Świętego i pomoc w zbawieniu
7.00 O nowe powołania kapłańskie i zakonne do Prowincji
8.00 Za + Leokadię Małagocką – od córek z rodzinami
8.45 Za + Czesławę Kurzawę – od sąsiadów
18.30 1 O nowe powołania kapłańskie i zakonne, o umocnienie dla powołanych
  2 Za + Jana Miszewskiego w 21 rocz. śm., Antoninę i Antoniego Jędrychowicz
  3 Za + Ignacego Kamińskiego – od rodziny Łojas
PIĄTEK – 8 MARCA
6.30 O zdrowie dla Bogusławy
7.00 Za + Mariannę Surmę – z racji pogrzebu
8.00 Za + Sabinę i Wacława Dybciaków, zm. z rodz. Dybciaków
8.45 Za + Marka Głódzia – od sąsiadów
18.30 1 Zbiorowa
  2 Za + Norberta Szpałek w 5 rocz. śm.
  3 Za + Józefa Przybyłowskiego w 9 rocz. śm., zm. z rodz. Adamiak, Przybyłowskich, Zielińskich
SOBOTA – 9 MARCA
6.30 Za + rodziców Janinę, Kaizmierza Chmielewskich, braci Zbigniewa, Jerzego Chmielewskich, Wacława
7.00 Za + Michaiła, Lidię Poleszczuk, Wierę Poleszczuk
8.00 Za + Wacława Szymańskiego w 11 rocz. śm., Krzysztofa Ciesiek, Kingę Gawrońską
8.45 W int. FZŚ i ich rodzin, o nowe powołania do FZŚ, o zdrowie i Boże bł. dla o. Grzegorza oraz o. Stanisława i o. Gustawa, asystentów regionu łódzkiego, solenizantów marca: o. Edwarda, sióstr: Heleny Durasik, Bożeny Wolskiej, Bożenny Mikinki, Kazimiery Jamrozińskiej, braci: Grzegorza Borowiaka, Józefa Chmiela
18.30 1 Za + Mirosława Dratwickiego
  2 Za + Kazimierza Rakowskiego, Janinę, Longina Sobierajczyk, Katarzynę Kuklis