Bieżące intencje mszalne


NIEDZIELA – 4 GRUDNIA
6.30   Za + Antoniego, Walentynę Retelewskich, Jana, Mariannę, Stanisława, Ignacego Krawczyk, Reginę, Włodzimierza, Małgorzatę, Ryszarda Plac
8.00 1 W int. członków Żywego Różańca i ich rodzin, naszego opiekuna o. Sebastiana, aby pełniąc chrześcijańskie czyny miłości, dobrze przygotowali się na ponowne przyjście Pana Jezusa na końcu świata
  2 Za + Kazimierza Twardowskiego – gr 4/30
9.30   Za + Andrzeja Westwal, Dariusza i Zofię Plucińskich
11.00   Za + Jana i Janinę Wasiak, zm. z rodz. Wasiaków, Majewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące
12.30   W int. Parafian
14.00   Za + Łukasza Strzeleckiego, Stanisławę i Stefana Francuziak
18.30   Za + Alojzego Urbaniaka, Barbarę i Jana Olasików, Mariannę i Stanisława Banych, Jarosława Górkiewicza, Annę Urbaniak
PONIEDZIAŁEK – 5 GRUDNIA
6.30   Za dusze w czyśćcu cierpiące
8.00   Za + Kazimierza Twardowskiego – gr 5/30
8.45   Za + Marcina Małeckiego, Tomasza, Mariannę, Kazimierza Małeckich
18.30 1 Za + Henryka Kaczubę w 15 rocz. śm.
  2 Za + Krystynę Szylchabel – int. od mieszkańców ul. Gałczyńskiego 3, kl. 3
  3 Za + Stanisława Kowalczyka – int. Stanisława Kołodziejczyka
  4 Za + Pawła Sakrajdę – int. od syna Bogumiła i Mariusza
WTOREK – 6 GRUDNIA
6.30 1 Za + Marię Latkowską – int. od uczestników pogrzebu
  2 Za + Leokadię w 1 rocz. śm.
8.00   O błogosławione przeżycie Adwentu i dobrze przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia dla całej parafii
8.45   Za + Kazimierza Twardowskiego – gr 6/30
18.30 1 Za + Michalinę Kowalską w 1 rocz. śm.
  2 Za + Eugenię Gil w 11 rocz. śm., Antoniego i Jana Gilów
  3 Za + rodziców Mariannę i Franciszka Poprów, zm. z rodz. Poprów, zm. rodziców Bronisławę i Konstantego Dębowskich, zm. z rodz. Dębowskich
  4 Za + Jana, Józefę, Józefa, Sabinę, Usinowicz
ŚRODA – 7 GRUDNIA
6.30   Za dusze w czyśćcu cierpiące
8.00   Za + Kazimierza Twardowskiego – gr 7/30
8.45   Za + Aleksego, Edwarda, Mariana
18.30 1 Zbiorowa
  2 Za + Józefa, Mariannę, Annę Poprawka, Władysława Sasa
  3 Za + Stanisława Kopeć w 2 rocz. śm.
  4 Za + Janinę Sękowską – int. od córek i wnuczka
CZWARTEK – 8 GRUDNIA
6.30   Za + Janinę Śniegulę w 11 rocz. śm., jej rodziców, Stefanię Górską i jej męża
8.00   Za + Ryszarda Szymańskiego – int. od żony i córki
8.45   Za + Kazimierza Twardowskiego – gr 8/30
10.00   Za + Leokadię Piaskowską
18.30 1 W int. Panu Bogu wiadomej
  2 O laskę zdrowia i Boże bł. dla Marii Bartoszewskiej
  3 Za + Czesława Ciesielskiego w 7 rocz. śm.
PIĄTEK – 9 GRUDNIA  
6.30   Za + Marka Jagiełło
8.00   Za + Kazimierza Twardowskiego – gr 9/30
8.45   Za + Irenę, Franciszka, Jacka, Ewę, Pawła Bednarskich
18.30 1 Zbiorowa
  2 Za + Kazimierę i Czesława Nadziarków, Krystynę i Jana Siwiaków
  3 Za + Stanisławę Bujak w 1 rocz. śm.
  4 Za + Stanisława Kosuckiego – z racji pogrzebu
SOBOTA – 10 GRUDNIA
6.30   Za + Teresę Jączyk – int. od uczestników pogrzebu
8.00 1 Za + Józefę, Romana Kostrzewa, Mariana Syta, Sławomira Wcisło, zm. z rodz. Kostrzewa, Olszowiec, Syta, Wcisło
  2 Za + Jana Zarębę w 25 rocz. śm., rodziców z obojga stron
8.45   W int. członków FZŚ, ich rodzin, o nowe powołania do franciszkanów świeckich, Boże bł. dla o. asystenta wspólnoty – o. Grzegorza, asystentów Regionu Łódzkiego o. Stanisława i o. Gustawa, solenizantów miesiąca: s. Marii Bartoszewskiej, s. Alfredy Kowalskiej, oraz br. Wiesława Drewniaka
18.30 1 Za + Kazimierza Twardowskiego – gr 10/30
  2 Za + Jolantę Marciniak-Przybył w 5 rocz. śm.
  3 Za + Mariana Wójcika i zm. z rodz., Bronisławę i Augustyna Wójcika