Franciszkański Zakon Świeckich


FZŚ został założony w 1221 r. przez św. Franciszka. To stowarzyszenie kościelne ludzi świeckich, którzy powołani do życia Ewangelią w braterskiej wspólnocie, dają świadectwo wiary przed ludźmi, żyjąc w rodzinie i wypełniając obowiązek pracy, włączając się w życie Kościoła i życie społeczne. FZŚ posiada własne struktury organizacyjne: miejscowe, regionalne, ogólnopolskie (z siedzibą w Warszawie) i międzynarodowe (z siedzibą w Rzymie). Do FZŚ może należeć każdy, kto ukończył 18 lat i pragnie żyć zgodnie z Ewangelią w duchu św. Franciszka i w posłuszeństwie Ojcu Świętemu i Kościołowi. Formacja kandydatów obejmuje: okres wprowadzenia (postulat – 6 miesięcy), okres formacji wstępnej (nowicjat – rok), profesję czasową (rok) i profesję wieczystą.

Wspólnota FZŚ przy parafii św. Maksymiliana została założona 8 XII 1981 r. dzięki staraniom pierwszego proboszcza o. Ludwika Bartoszaka i zaangażowaniu s. Ireny Kisielewskiej, która była pierwszą przełożoną.

Do naszej wspólnoty należy 38 osób po profesji, 3 osoby w nowicjacie i 1 brat w postulacie. Wspólnota kieruje Rada Miejscowa w skład której wchodzą przełożona, skarbnik, mistrz formacji i trzech członków. Asystentem duchowym jest o. Konrad Kapuściński.

Uczestniczymy w różnych akcjach ogólnopolskich jak pielgrzymki, rekolekcje, dni skupienia, spotkania z innymi wspólnotami Regionu.

Prowadząc dział charytatywny pomagamy najbiedniejszym ludziom w parafii. Nasza wspólnota w II sobotę miesiąca o godz. 8.45, uczestniczy w Eucharystii, po której odbywa się spotkanie całej wspólnoty w salce. Regularne spotkania odbywają się w środy o g. 17.00. Od maja do października uczestniczymy w nabożeństwach różańca fatimskiego, a w poniedziałki o godz. 17.00 mamy spotkanie modlitewno-formacyjne.

http://www.fzs.franciszkanie.pl/