Żywy różaniec


Odmawiajcie codziennie różaniec – Matka Boża, Fatima, 13 maja 1917

Rys Historyczny

Z chwilą powstania parafii świętego Maksymiliana na osiedlu Łódź Dąbrowa w Roku Pańskim 1984 z inicjatywy parafian powstały pierwsze Koła Żywego Różańca, których organizatorami byli Andrzej Szumigaj i  Helena Subocz. Wówczas powstało 18 Kół Różańcowych regularnie wymieniający tajemnice różańcowe w pierwsze niedziele miesiąca. Ten system wymiany tajemnic został zachowany do dziś. Od początku założenia Żywego Różańca członkowie wspólnie odmawiają część różańca świętego codziennie o godzinie 7 30 w intencjach Kościoła Powszechnego, a także gromadzą się na wspólne dzielenie się opłatkiem w czasie Bożego Narodzenia i przeżywają wspólną radość Wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego dzieląc się jajkiem i składając życzenia. Zaś w pierwsze niedziele miesiąca nie tylko wymieniają tajemnice, ale uczestniczą w Mszy świętej i konferencji. Okres od wiosny do jesieni dla członków Żywego Różańca jest okazją pielgrzymowania do licznych sanktuarii położonych w naszym kraju. Wielu może się poszczycić częstymi odwiedzinami Częstochowy, Niepokalanowa, Lichenia, Gietrzwałdu a także Warszawy, Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i Pacławskiej. Organizowaliśmy również pielgrzymki tematyczne; „Śląski szlak cysterski” , „Piękno gór”, „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

Wszyscy, którzy modlą się na różańcu mogą skorzystać z łask duchowych,  jakie są przypisane członkom Żywego Różańca. Należy się tylko zgłosić do prezesa zelatorek lub moderatora i codziennie pomodlić się jedną wyznaczoną tajemnicą różańca w określonej intencji. A oto  wybrane zdania naszych świętych:

Kto kocha Niepokalaną ofiarnie, ten się zbawi, uświęci i innym do uświęcenia dopomoże
święty Maksymilian Maria Kolbe

Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu…
kard. Stefan Wyszyński

Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: „Zdrowaś Maryja” dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania.
Jan Paweł II

Zarząd Żywego Różańca

PREZES Henryka Kowalewska
Z-CA PREZESA Alicja Strzelczyk
SKARBNIK Ewelina Sosnowska
SEKRETARZ Ewelina Sosnowska
MODERATOR O. Sebastian Bielski, proboszcz

Regulamin Żywego Różańca

  1. Koło Różańca Świętego obejmuje 20 osób, które w pierwszą niedzielę miesiąca na wspólnym spotkaniu wymieniają między sobą tajemnice różańcowe tak, aby co dzień odmawiając jedną dziesiątkę różańca (1 Ojcze nasz…, 10 Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…) rozważać otrzymaną tajemnicę z życia Pana Jezusa i Maryi. W ten sposób dana grupa 20 osób tworzy Żywą Różę, w której każdego dnia członkowie odmawiają cały różaniec
  2. Grupie przewodniczy zelator (-ka), który ma listę uczestników, dba o regularną wymianę tajemnic Różańca w grupie, a także przewodniczy spotkaniu Żywej Róży, na którym wymienia się tajemnice i modli się przynajmniej jedną dziesiątka różańca.
  3. Zelator (-ka) dba, aby w razie nieobecności kogoś na spotkaniu, przekazać tajemniczkę nieobecnym, a w razie, gdyby ktoś z grupy zrezygnował, zelator troszczy się o znalezienie kogoś na jego miejsce, aby grupa była pełna.
  4. Opiekę nad Różami sprawuje Proboszcz, lub Ksiądz Moderator, który jest w stałym kontakcie z zelatorami poszczególnych Róż. Zelator(-ka) powinien przynajmniej raz w miesiącu skonsultować się z księdzem Moderatorem, by omówić bieżące problemy w funkcjonowaniu grupy modlitewnej i zapoznać się z problemami parafii i Kościoła, które trzeba omodlić.
  5. Poszczególne Róże w parafii nie działają na zasadzie konkurencji między sobą, ale w jedności i chrześcijańskiej miłości wspierając się wzajemnie i razem podejmują modlitwę np. przy wymianie tajemnic, czy w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
  6. Róże mają prawo do korzystania z kościoła i pomieszczeń parafialnych w celu zorganizowania swych spotkań, czy to modlitewnych czy dotyczących świętowania (np. opłatek, dzielenie się święconką wielkanocną, imieniny). Mogą prenumerować czasopismo Różaniec”, „Rycerz Niepokalanej”, lub inne czasopisma w celu pogłębienia swojego życia duchowego.
  7. Tradycja Róż Różańcowych związana jest ściśle z dziełem misji. Róże od początku wspierały misjonarzy na całym świecie głównie modlitwą w intencji misji, a także ofiarami pieniężnymi. Róża może organizować zbiórki pieniężne w ramach swej grupy (w miarę możliwości i za zgodą członków), aby wspierać różne dzieła kościelne. Zelator zachowuje wówczas blankiety wpłat i zeszyt składek do ewentualnego wglądu członków Róży. W razie przekazania pieniędzy na parafię czy dzieła charytatywne Proboszcz potwierdza pieczęcią parafii
  8. Jeśli członkowie Róży podjęliby decyzję wspierania misji (chcieliby być Żywym Różańcem Misyjnym) także pieniężnie, to zelator może, co miesiąc zbierać od członków ustaloną kwotę, którą przesyła przekazem pieniężnym na Papieskie Dzieło Misyjne. Róże Różańcowe modlą się w intencji wspólnej, o której informuje zelatorka lub kapłan (w razie nie podania intencji Róże modlą się w intencji misyjnej wyznaczonej przez Papieskie Dzieło Misyjne na dany miesiąc). W podanej intencji wszyscy odmawiają dziesiątkę Różańca przez miesiąc (chyba, że są inne potrzeby).
  9. Jeśli Żywa Róża wysyła miesięcznie, co najmniej 1 złoty od osoby na Papieskie Dzieło Misyjne (wg regulaminu Papieskiego Dzieła Krzewienia Wiary), to zelator otrzymuje darmo dla swej Róży regularnie numer kolorowego dwumiesięcznika „Misje Dzisiaj”, który zawiera różne informacje o misjach i możliwościach pomocy biednym w krajach misyjnych. Można nawiązać kontakt także z konkretną misją w danym kraju i ją wspomagać w różny sposób. Konto: VIII O/PKO BP WARSZAWA, Nr: 10201084-407519-270-1-111, Nazwa rachunku: PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE SKWER KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 9, 01-015 WARSZAWA, (z dopiskiem DAROWIZNA)
  10. Róże Różańcowe w parafii mają swój sztandar używany w czasie uroczystości parafialnych i w procesjach oraz Różaniec procesyjny. Róże mają swój poczet sztandarowy (trzy osoby) do noszenia sztandaru.

Żywe Róże w Parafii św. Maksymiliana Kolbego

LP. NAZWISKO I IMIĘ ZELATORKI NAZWA KOŁA RÓŻAŃCOWEGO
1. Kosoń Barbara Matki Bożej Niepokalanej
2. Ewa Żuk Matki Bożej Anielskiej
3. Danuta Chołubiec Matki Bożej Różańcowej
4. Józefa Sikora Matki Bożej Częstochowskiej
5. Teresa Michalak Matki Bożej Bolesnej
6. Małgorzata Tejchman Matki Bożej Fatimskiej
7. Barbara Konik Św. Franciszka
8. Kwiryna Kuśmierek Św. Anny
9. Maria Janiak Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
10. Alicja Strzelczyk Bł. Rafała Chylińskiego
11. Janina Rogalska Św. Jana Pawła II
12. Anna Karpowiak Św. Maksymiliana Kolbe
13.  Ewelina Sosnowska Bł. Kardynała St. Wyszyńskiego
14.  Henryka Kowalewska Bł. ks. Jerzego Popiełuszki