26(2017)4

Łódzkie Studia Teologiczne nr 26(2017)4

pobierz plik
PRAWO W SŁUŻBIE CODZIENNOŚCI – CZĘŚĆ III /
LAW IN SERVICE OF EVERYDAY LIFE – PART III
Redaktor naukowy/Scientific editor
Ks./Fr.  Grzegorz Leszczyński
ARTYKUŁY I
Karol K. Adamczewski OFMConv, ,,Sąd nad św. Franciszkiem z Asyżu” Giotta – próba prawniczej egzegezy
ks. Jerzy Adamczyk, Urząd wicedziekana
ks. Jerzy Adamczyk, Rekolekcje zamknięte i okresowe dni skupienia w aspekcie kanonicznym
Adam Bartczak, Ignorantia iuris nocet. Kilka uwag z pracy kancelarii trybunału kościelnego
ks. Łukasz Burchard, Kategoria poczytalności prawnokarnej w systemie prawa kanonicznego
Tomasz Gałkowski CP, Zakaz przyjmowania publicznych urzędów przez duchownych
ks. Grzegorz Leszczyński, Brak wiary a wykluczenie godności sakramentalnej małżeństwa – cz. 2
ks. Grzegorz Leszczyński, Reforma procesu małżeńskiego w świetle motu proprio Ojca Świętego Franciszka Mitis Iudex Dominus Iesus
Urszula Nowicka, Prawo do pochowania dziecka utraconego w wyniku poronienia wedle ustawodawstwa polskiego i kanonicznego
RECENZJA
ARTYKUŁY II (Miscellanea)
SPRAWOZDANIA

Comments are closed.