26(2017)1

Łódzkie Studia Teologiczne nr 26(2017)1

 

pobierz plik

ARTYKUŁY

Leokadia Szymczyk, Rola rodziny w rozwijaniu systemu wartości

Urszula Sobczyszyn, Noetyczny wymiar wartości rodziny

Weronika Polak-Jakuszko, Małżeństwo chrześcijańskie a miłość

Alicja Janiak, Miłość centralnym powołaniem kobiety

Ewa Miszczak, Socjalizacja religijna maturzystów z województwa lubelskiego w świetle badań socjologicznych

ks. Marek Jeziorański, s. Dorota Kondracka, Rodzina w wyobrażeniach dzieci z Centrum Interwencji Kryzysowej

Szymon Wierzbiński, „Dopóki śmierć nas nie rozłączy” – wybrane postawy małżonków ze świata Lewantu w okresie X-XI wieku

Marta Filipowicz, Rodzina jako pierwsze środowisko wychowawcze. Zadania i ideał wychowawczy

*   *   *

ks. Tomasz Liszewski, Zadania psychologa w formacji do kapłaństwa

Anna Lubrańska, Ewa Zawira, Motywy współczesnych wolontariuszy w aspekcie różnic pokoleniowych

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Marta Filipowicz, (rec.) Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, red. s. Maria Loyola Opiela, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 542.

Marta Filipowicz, (rec.) Romana Cybulska, Joanna Dryjańska, Katarzyna Gotlin, Maja Kłoda, Krystyna Pomorska, Anna Pyzykiewicz, Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej, (red. prowadzący i merytoryczny) M. Kłoda, K. Pomorska, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji 2016, ss. 113.

ks. Rafał Leśniczak, (rec.) Damian Guzek, Media katolickie w polskim systemie medialnym, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2016, ss. 367.

ks. Rafał Leśniczak, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: Etyka mediów. Etyczność w mediach, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 18-19. 05. 2016.

 

 

Comments are closed.