22(2013)

Łódzkie Studia Teologiczne nr 22(2013)

 


22(2013)

pobierz plik pdf

ARTYKUŁY

Adam Bartczak, Dokument jako środek dowodowy w procesie małżeńskim

Karol Chylak, Społeczna działalność Towarzystwa Schronisk św. Stanisława Kostki w Łodzi w latach 1914–1936

Łukasz Ćwikła, Przyczynek do antykościelnej działalności ks. Leonarda Świderskiego

Łukasz Ćwikła, W sprawie agresji krzyżackiej na dobra kościelne w Łęczycy, Uniejowie i Sieradzu w 1331 r. w świetle akt procesu polsko-krzyżackiego z 1339 r.

ks. Paweł Gabara, Recepcja zjawiska komunikacyjnego w teologii liturgii i homiletyce

o. Tomasz Gałkowski CP, Dyspensa od prawa Bożego

ks. Piotr Kaczmarek, Kontrowersje wokół osoby i filozofii Awerroesa, czyli recepcja Ibn Ruszda w dar al-islam i orbis christianorum

ks. Marek Kluz, Dynamizm sakramentów uzdrowienia w służbie budowania wspólnoty Kościoła

o. Ignacy Kosmana OFMConv., W obronie św. Maksymiliana jako Teologa

ks. Grzegorz Leszczyński, Zaburzenia depresyjne jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa

ks. Rafał Leśniczak, Rola mass mediów w kształtowaniu opinii publicznej o Kościele – renuncjacja Benedykta XVI

ks. Andrzej Perzyński, Obraz Boży w człowieku według tradycji chrześcijańskiego Wschodu

o. Innocenty Rusecki OFM, Ojciec Jan Duklan Michnar OFM (1896–1966) publicysta religijny i kaznodzieja

Ireneusz Słoma, Kult Serca Jezusowego w wybranych pismach św. Józefa Sebastiana Pelczara

ks. Jarosław Sokołowski, Choroba alkoholowa i jej wpływ na stwierdzenie nieważności małżeństwa

ks. Sławomir Szczyrba, „Jest tam, gdzie go wpuścimy!” Kilka uwag o transcendencji i immanencji Boga w nawiązaniu do klasycznej metafizyki i Buberowskiej dialogiki

Ewa Szostok, Kohabitacja czy kochanie? Relacja między kohabitacją a miłością w perspektywie personalistyczno-teologicznej

Kazimierz Jacek Zabłocki, ks. Waldemar Woźniak, Jakość życia osób z niepełnosprawnością

Emilia Zimnica-Kuzioła, Stosunek Polaków do osoby i nauczania Jana Pawła II po 2005 r. na podstawie komunikatów CBOS

 

RECENZJE

ks. Piotr Kaczmarek (rec.), Patrizia Cattaneo, Święty Charbel mnich cudotwórca. Życie, cuda, orędzia, modlitwy, tłum. M. Stebart, Wydawnictwo AA, Kraków 2013, ss. 128

ks. Piotr Kaczmarek (rec.), ks. Jan Sochoń, Poszukiwanie literatury, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, ss. 296

ks. Andrzej Perzyński (rec.), Marian Grabowski, Historia upadku. Ku antropologii adekwatnej, Wydawnictwo WAM, Kraków 20114, ss. 400

ks. Andrzej Perzyński (rec.), Vittorino Andreoli, Zrozumieć cierpienie. Aby ból ustąpił radości, przeł. M. Bielawski, Wydawnictwo Homini, Kraków 2009, s. 331

ks. Andrzej Perzyński (rec.), Maria Małgorzata Baranowska, Bóg w myśli Schelera, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 208

ks. Andrzej Perzyński (rec.), Stanisław Judycki, Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2010, ss. 268

 

Z ŻYCIA SEMINARIUM

Diariusz wydarzeń seminaryjnych 2012–2013

Wykaz prac magisterskich napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Rok 2013

 

 

Comments are closed.