Pieczęć kolegiaty

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu

Menu
Ogłoszenia duszpasterskie Intencje Mszy Św. Zapowiedzi ślubne Aktualności O parafii Kancelaria Nabożeństwa Kontakt

Ogłoszenia duszpasterskie

Data ogloszeń: 14 maja 2017
Piąta Niedziela Wielkanocna 14 maja 2017 r.

1. Na nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej zapraszamy do kolegiaty o godz. 17:30. Spotykajmy się przy kapliczkach, by śpiewać Litanię Loretańską i tak modlić się z Maryją. Dzieci ze Szkoły Podstawowej biorą udział w konkursie majowym z nagrodami. Wraz z dziećmi zapraszamy do modlitwy dorosłych. Przez udział w nabożeństwach majowych młodzież przygotowuje się do sakramentu bierzmowania. Z odpowiedzialnymi za poszczególne miejscowości ustalamy terminy Mszy św. przy kapliczkach i krzyżach, tak by w każdej miejscowości odprawiła się msza św. w intencji jej mieszkańców z prośbą o urodzaje i z poświęceniem pól.
Ofiary przy tej okazji składane przeznaczamy na zakup organów piszczałkowych do kaplicy na cmentarzu. Sprawujemy w tym tygodniu mszę św. w Młynarach 18 maja o godz. 16:00; Kuznocinie 19 maja o godz. 16:00; Lubiatowie 20 maja o godz. 16:00; Proszeniu również 20 maja o godz. 19:00.

2. Pierwsza komunia święta dzieci w naszej parafii odbędzie się 21 maja 2017 r. o godz. 12:00. Dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzinami zapraszamy na spowiedź i odnowienie przymierza chrzcielnego w sobotę 20 maja o godz. 9:00. Próby będą się odbywały 15, 16 i 17 maja o godz. 16:00. Zapraszamy!

3. Młodzież z III klasy gimnazjum i ich rodziców zapraszamy na spotkanie formacyjne w niedzielę 21 maja o godz. 10:30. Pilnie prosimy o obecność!

4. Msza św. w intencji Ojczyzny i wszystkich Polaków we wtorek 16 maja o godz. 18:00. Po nabożeństwie majowym i mszy św. adoracja relikwii św. Jana Pawła II. Zapraszamy do modlitewnej troski o Ojczyznę.

5. Pielgrzymka Łowicka przybędzie do Wolborza 30 maja. Prosimy o życzliwe przyjęcie pielgrzymów.

6. Pielgrzymka Żywego Różańca 3 czerwca w sobotę na Jasną Górę. Wyjazd o godz. 7:30 przy kościele. Zapisy w zakrystii i kancelarii do końca tego tygodnia. Zapraszamy!

7. Mamy wyjątkową okazję zakupu organów piszczałkowych pneumatycznych sześciogłosowych z roku 1950. Organy pochodzą z rozbiórki kościołów w Niemczech i są w dobrym stanie. Ich rozmiary są odpowiednie do kaplicy św. Anny na cmentarzu. Koszt takich organów to 3900 euro, co czyni około 16 tys. zł. Takie organy, ale nowe kosztują około 200 tys. zł. Organy dla naszej parafii zostały zarezerwowane! Jeśli w ciągu tygodnia zdobędziemy połowę wymaganej kwoty a więc około 8 tys. zł., to organy będziemy mogli już zakupić i sprowadzić do parafii. Resztę należności będziemy mogli spłacić później. Bardzo prosimy wspólnotę parafialną o tacę gospodarczą w przyszłą niedzielę z przekonaniem, że taką kwotę możemy uzyskać. Prosimy o zrozumienie! Na zakup organów wpłynęła ofiara bezimiennie 500, 300, 100 zł. Bóg zapłać!

8. Przy ołtarzu prezentujemy figurę św. Hiacynty wykonaną z piaskowca. Fundatorami tej figury są dzieci przystępujące do I Komunii Świętej. Figury św. Franciszka i Łucji będą wykonane do końca czerwca.

9. Dzisiaj zbiórka ofiar na tacę na działalność duszpasterską Archidiecezji Łódzkiej.

10. Polecamy prasę katolicką

------

Czwarta Niedziela Wielkanocna – 7 maja 2017 r.

2. Dzisiaj, Niedzielą Dobrego Pasterza, rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. Modlitwę zanośmy przez przyczynę Niepokalanej Maryi i dzieci Fatimskich. Prośmy o Boże błogosławieństwo dla 6 alumnów roku piątego, którzy przyjmą święcenia diakonatu i 7 diakonów, którym zostanie udzielony sakrament święceń kapłańskich. Klerycy i przełożeni naszego Seminarium Duchownego wyrażają wdzięczność za modlitwę i złożone ofiary na utrzymanie uczelni formującej kapłanów.

2. W pierwszą niedzielę miesiąca w naszym kościele jest sprawowana zbiorowa Msza święta za żyjących i za zmarłych. Zapraszamy do modlitwy dzisiaj 7 maja o godz. 16:00. Po mszy św. nabożeństwo adoracyjne z modlitwą o uzdrowienie duchowe i fizyczne. Zapraszamy!

3. W intencji Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej Parafii, z racji święta ich patrona św. Floriana, modlić się będziemy dzisiaj w niedzielę podczas mszy św. o godz. 10:30. Zapraszamy wszystkie drużyny z pocztami sztandarowymi wraz z rodzinami!

4. Dzisiaj o godz. 16:00 spotkanie Oazy Rodzin w naszej parafii. Zapraszamy do plebanii!

5. Na nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej zapraszamy do kolegiaty o godz. 17:30. Spotykajmy się przy kapliczkach, by śpiewać Litanię Loretańską i tak modlić się z Maryją. Dzieci ze Szkoły Podstawowej biorą udział w konkursie majowym z nagrodami. Wraz z dziećmi zapraszamy do modlitwy dorosłych. Przez udział w nabożeństwach majowych młodzież przygotowuje się do sakramentu bierzmowania. Z odpowiedzialnymi za poszczególne miejscowości ustalimy terminy Mszy św. przy kapliczkach i krzyżach, tak by w każdej miejscowości odprawiła się msza św. w intencji jej mieszkańców z prośbą o urodzaje i z poświęceniem pól. Ofiary przy tej okazji składane przeznaczamy na zakup organów piszczałkowych do kaplicy na cmentarzu. Sprawujemy w tym tygodniu mszę św. w Żywocinie. przy krzyżu 11 maja w czwartek o godz. 16:00.

6. Nabożeństwo Fatimskie z procesją eucharystyczną w sobotę 13 maja o godz. 17:00. Modlitwę rozpoczniemy przedstawieniem o św. Janie Pawle II przygotowanym przez dzieci ze SP w Gazomi Starej. Procesję odbędziemy z figurą Matki Bożej Fatimskiej idąc za Chrystusem w Eucharystii. Do udziału w nabożeństwie zapraszamy całą asystę wraz z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Na to jubileuszowe nabożeństwo będzie przygotowana wykuta w piaskowcu figura bł. Hiacynty. Zapraszamy!

7. Pierwsza komunia święta dzieci w naszej parafii odbędzie się 21 maja 2017 r. o godz. 12:00. Dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami zapraszamy na spotkanie z rozdaniem programu Białego Tygodnia i formalnym przyjęciem dziecka do komunii 8 i 10 maja o godz. 17:30. W poniedziałek 8 maja zapraszamy dzieci ze SP z Komornik i Gazomi Starej; w środę 10 maja prosimy o spotkanie dzieci ze SP z Proszenia i Wolborza. Prosimy o obecność!

8. Młodzież z I i II klasy gimnazjum i ich rodziców zapraszamy na spotkanie formacyjne w niedzielę 14 maja o godz. 10:30. Pilnie prosimy o obecność!

9. Kościół Łódzki pielgrzymuje do Parzna na urodziny Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej w niedzielę 14 V o godz. 16:00. Do udziału w uroczystościach zapraszamy wszystkich, którzy chcą się modlić za dzieci i młodzież naszej Parafii. Wyjazd przy kolegiacie o godz. 14:30. Zapisy w kancelarii i zakrystii. Zapraszamy do pielgrzymowania!

10. Na zakup organów do kaplicy św. Anny wpłynęła ofiara bezimiennie tysiąc zł. Bóg zapłać!

11. Do lektury proponujemy „Niedzielę”, tygodnik „Idziemy”, „Gość Niedzielny”.
Dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”

12. W minionym tygodniu zmarł Andrzej Krawczyk pochodzący z naszej parafii. Wieczny odpoczynek


---

Trzecia Niedziela Wielkanocna 30 kwietnia 2017 r.

1. Dzisiaj przypada niedziela biblijna i początek tygodnia biblijnego. Podczas przeżywanego
w całym kraju Narodowego Czytania Pisma Świętego wysłuchamy fragmentów z Listu św. Pawła apostoła do Galatów. W nawiązaniu do 1050. rocznicy Chrztu Polski będziemy jako wspólnota ochrzczonych czerpać z tej „Wody niosącej życie”, którą jest słowo Boże. Przed każdą mszą św. lektorzy będą odczytywać fragmenty z Listu do Galatów. Prosimy, aby po mszy św. każdy uczestnik liturgii wziął kartkę z fragmentem Listu. Treść prosimy odnaleźć w Piśmie Świętym oraz czytać i rozważać w domu. W niedzielę biblijną o godz. 17:30 adoracja Najświętszego Sakramentu z aktem wiary, nadziei i miłości – na podstawie Listu do Galatów. Zachęcamy do udziału i czytania Pisma Świętego, które jest zapisem natchnionego Słowa Bożego.

2. Rozpoczniemy maryjny miesiąc maj. Przy udekorowanych kapliczkach i krzyżach przydrożnych módlmy się z Maryją w intencji naszych rodzin i polecajmy naszą ojczyznę. Nabożeństwa majowe w Kolegiacie przed mszą św. wieczorną o godz. 17:30. Do modlitwy zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

3. 5. Uroczystość NMP Królowej Polski w środę 3 maja. Jest to wielka uroczystość Maryjna a także święto narodowe. Zapraszamy do modlitwy w intencji Ojczyzny. Nasze przywiązanie do Ojczyzny zaznaczmy wywieszoną na domu flagą.
Msza św. w intencji Ojczyzny będzie sprawowana 3 maja o godz. 10:30. Po jej zakończeniu program patriotyczny. Nie będzie mszy św. o godz. 12:00. Poza tym porządek mszy niedzielny. Zapraszamy!

4. Rozpoczynamy Msze św. o urodzaje z poświęceniem pól. W Polichnie Dużym przy sali 1 V; Psarach Starych przy kapliczce 2 V; Żarnowicy 3 V; Gazomii Starej 6 V. Zapraszamy na ustaloną wcześniej godzinę.

5. W pierwszy czwartek miesiąca –4 maja modlimy się w intencji Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, diakonów, oraz o powołania kapłańskie i zakonne w naszej Parafii. W modlitwie polecamy Radio Maryja
i dzieła przy nim powstałe. Na mszę świętą o godzinę 18:00 zapraszamy ministrantów, lektorów, scholę
z rodzicami oraz Koła Żywego Różańca. Wspólnotę modlitewną Betania i Koło Przyjaciół WSD w Łodzi zapraszamy serdecznie na mszę św.

6. W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Po mszy św. o godz. 7:00 i przed mszą o godz. 17:30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania i akt wynagrodzenia. Możliwość spowiedzi rano podczas mszy św. i po południu od godz. 17:00. Odwiedziny chorych w ich domach z posługą sakramentalną w pierwszy piątek od godziny 8:00.

7. Nabożeństwo w pierwszą sobotę miesiąca po mszy św. o godz. 7:00 i o godz. 17:30. Zapraszamy!

8. W pierwszą niedzielę miesiąca w naszym kościele jest sprawowana zbiorowa Msza święta za żyjących i za zmarłych. Zapraszamy do modlitwy 7 maja o godz. 16:00. Po mszy św. nabożeństwo adoracyjne z modlitwą o uzdrowienie duchowe i fizyczne. Zapraszamy!

9. W intencji Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej Parafii, z racji święta ich patrona św. Floriana, modlić się będziemy w niedzielę 7 maja podczas mszy św. o godz. 10:30. Zapraszamy wszystkie drużyny
z pocztami sztandarowymi!

10. Dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami zapraszamy na spotkanie z rozdaniem programu Białego Tygodnia i formalnym przyjęciem dziecka do komunii 8 i 10 maja o godz. 18:00. Zapraszamy!

11. Kończymy w kwietniu modlitwę w wypominkach półrocznych za naszych bliskich zmarłych. Można zgłaszać jej przedłużenie na drugie półrocze.

12. Na zakup organów do kaplicy św. Anny wpłynęła ofiara bezimiennie 200 i 500 zł.; Bóg zapłać!

13. Zbliża się czas zapłaty za ogrzewanie gazowe w kościele na zakończenie okresu grzewczego. Bardzo prosimy o dar tacy gospodarczej na ogrzewanie w dniu dzisiejszym. Bóg zapłać za wspólne staranie!

14. Do lektury proponujemy „Niedzielę”, tygodnik „Idziemy”, „Gość Niedzielny”. Dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”

15. W minionym tygodniu zmarli: Jan Bąbol z Lubiatowa, Barbara Kołodziejczyk z Bogusławic Dąbrowy.
© 2017 Wolbórz
Wersja mobilna