Pieczęć kolegiaty

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu

Menu
Ogłoszenia duszpasterskie Intencje Mszy Św. Zapowiedzi ślubne Aktualności O parafii Kancelaria Nabożeństwa Kontakt Kamera na żywo

Intencje Mszy Świętych

Data aktualizacji: 12 stycznia 2018
Styczeń 2018

Poniedziałek 01.01.2018
09.00 + Mieczysława i Mariannę Gardzińskich
10.30 – Za parafian
12.00 + Stanisława Justynę w 4 r.śm
18.00 + Mieczysława, Mariusza Filiczpczaków, zm z rodz. Filipczaków

Wtorek 02.01.2018
06.30 + Andrzeja Szczepanika od uczestników pogrzebu
07.00 + Tadeusza Kruziewicza w 4 r.śm
07.00 + Jana Glejzera od uczestników pogrzebu
18.00 + Krystynę Smugę

Środa 03.01.2018
06.30 + Edwarda Popielawskiego od uczestników pogrzebu
07.00 + Pawła Olejnika od uczestników pogrzebu
07.00 + Wojciecha, Zofię Kielskich od Romana z Justyną
18.00 + Jerzego, Jarosława Szwanke

Czwartek 04.01.2018
06.30 + Zofię, Czesława, Janusza Kawnik
07.00 + Zdzisława Drożdża od uczestników pogrzebu
07.00 + Krzysztofa Wysmyka w 1 r.śm
18.00 + Tadeusza, Jerzego, Genowefę Zająców

Piątek 05.01.2018
06.30 + Jana Bąbola od uczestników pogrzebu
07.00 + Barbarę Kołodziejczyk od uczestników pogrzebu
07.00 + Tadeusza, Zofię Bijochów
18.00 + Jana Świątka i Edwardę Czapla

SOBOTA 06.01.2018
07.00 + Włodzimierza Czwartka
09.00 + Mieczysława Krężla
10.30 – Za parafian
12.00 – Dzięk-błag. W 18 r. urodzin Joanny Siatkowskiej
18.00 + Wacławę i Zdzisława Drożdżów od córki Anny z rodziną

NIEDZIELA 07.01.2018
07.00 – Dzięk-błag. dla rodz. Majchrowiczów i Badków
09.00 + Zm z rodz. Świątków i Malickich
10.30 – Za parafian
12.00 + Romana Wojniłowicza w 1 r.śm
18.00 + Władysławę i Stanisława Jędrzejków

PONIEDZIAŁEK 08.01.2018
06.30 + Zdzisława Drożdża od Leszka Malca
07.00 + Marcelego Borkowskiego od uczestników pogrzebu
07.00 + Mirosława Kołodziejczyka od uczestników pogrzebu
18.00 + Zofię, Edwarda, Henryka Wojciechowskich

WTOREK 09.01.2018
06.30 + Józefa Olejnika od uczestników pogrzebu
07.00.+ Stanisława Wójcińskiego od uczestników pogrzebu
07.00 + Karola Bińka
18.00 + Krystynę Smugę

ŚRODA 10.01.2018
06.30 + Reginę Śmiechowicz od uczestników pogrzebu
07.00 + Andrzeja Krawczyka od uczestników pogrzebu
07.00 + Krystynę Czapla od uczestników pogrzebu
18.00 + Antoninę Pawlik od sąsiadów z ul. 1 Maja
CZWARTEK 11.01.2018
06.30 + Jerzego Wronę od uczestników pogrzebu
07.00 + Zbigniewa Nagrodzkiego
07.00 + Karola Bińka
18.00 + Tadeusza Zająca od córki Ewy z rodziną oraz za śp. Danutę Zając

PIĄTEK 12.01.2018
06.30 + Piotra-Tadeusza Badka od pracowników firmy
07.00 + Wacława Bąbola od teściowej Marysi
07.00 + Genowefę Staniaszek
18.00 + Jana Glejzera od rodz. Starzyńskich

SOBOTA 13.01.2018
06.30 + Henryka Skobla od syna Roberta z rodziną
07.00 + Janinę Godala od uczestników pogrzebu
07.00 + Józefa Olejnika od sąsiadów Gruszczyńskich
18.00 + Cecylię i Józefa Boguckich

NIEDZIELA 14.01.2018
07.00 + Henryka Kozuba w 4 r.śm, zm z rodz. Kozubów i Wolaków
09.00 + Andrzeja, Józefę, Antoniego, Janinę Bąboli, Annę, Wincentego Badków
10.30 – Za parafian
12.00 + Bolesława, Zofię Sońtów, Jana Bąbola, Zuzannę, Mieczysława Kamińskich
18.00 + Józefę, Jana Chyckich

PONIEDZIAŁEK 15.01.2018
06.30 + Piotra Badka od rodz. Miderow i Mikołowskich
07.00 + Annę Woźniak od uczestników pogrzebu
07.00 + Genowefę Badek od syna Mirosława
18.00 + Romana Gniewaszewskiego

PONIEDZIAŁEK 15.01.2018
06.30 + Piotra Badka od rodz. Miderów i Mikołowskich
07.00 + Annę Woźniak od uczestników pogrzebu
07.00 + Genowefę,Tomasza, Karola i Marię Badków od Mirosława z rodziną
18.00 + Romana Gniewaszewskiego

WTOREK – 16.01.2018
06.30 + Danutę Radziwoń od uczestników pogrzebu
07.00 + Annę Woźniak od uczestników pogrzebu
07.00 + Zofię Lec od sąsiadów z Bogusławic
18.00 – W int. Ojczyzny

ŚRODA -17.01.2018
06.30 + Karola Bińka od Eugeniusza z rodziną
07.00 + Arkadiusza Krośnia od rodz. Łaskich
7.00 + Grzegorza Maciaszczyka od prac. Huty „Finezja”
18.00 + Krystynę Smugę od Kółka Różańcowego z Proszenia

CZWARTEK – 18.01.2018
06.30 + Henryka Rytycha od uczestników pogrzebu
07.00 + Wacława Bąbola od uczestników pogrzebu
07.00 + Teresę Fijałkowską od uczestników pogrzebu
18.00 + Jana, Adriana Świątków, zm z rodz. Świątków

PIĄTEK – 19.01.2018
06.30 + Henryka Szymczyka od córki
07.00 + Urszulę, Renatę, Karola Korytkowskich
07.00 + Leszka Jaska
18.00 + Henryka i Zofię Latochów

SOBOTA – 20.01.2018
06.30 + Teresę Biniek od uczestników pogrzebu
07.00 + Jana Bąbola od Wiesławy i Zbigniewa Woźniaków
07.00 + Jana Nowaka od uczestników pogrzebu
18.00 + Zbigniewa Moskwę i Andrzeja Woźniaka

NIEDZIELA – 21.01.2018
07.00 + Danutę Sławińską
09.00 + Ewę Błaszczyk, Michalinę, Kazimierza Klauzów, Józefa Olejnika
10.30 – Za parafian
12.00 – Dzięk-błag. z racki urodzin Beaty
18.00 + Stanisława i Zofię Zielińskich

PONIEDZIAŁEK – 22.01.2018
06.30 + Zdzisława Drożdża od chrześnicy Beaty z rodziną
07.00 + Agnieszkę Wejman od sąsiadów
07.00 + Magdalenę, Zdzisława Bińków od syna Dariusza z rodziną
18.00 + Edwarda Rogowskiego w 1 r.śm

WTOREK - 22.01.2018
06.30 + Dariusza Bąka od uczestników pogrzebu
07.00 + Karola Bińka od pracowników
07.00 + Mariannę Kucharską
18.00 + Eleonorę, Józefa Łaskich, zm z rodz. Łaskich

Środa – 24.01.2018
06.30 + Józefa Zelera od uczestników pogrzebu
07.00 + Zofię Krześlak od uczestników pogrzebu
07.00 + Karola Bińka
18.00 + Edwarda Popielawskiego od bratanicy Marioli z rodziną

CZWARTEK – 25.01.2018
06.30 + Stanisławę Wojciechowską od uczestników pogrzebu
07.00 + Grażynę Banaszkiewicz od uczestników pogrzebu
07.00 + Marię, Feliksa, Paulinę, Dominika Kaszów
18.00 + Karola, Genowefę, Tomasza Badków, Annę, Jozefa, Wacława Swarbułów

PIĄTEK – 26.01.2018
06.30 + Elżbietę Piotrowską od uczestników pogrzebu
07.00 + Genowefę Łaską od uczestników pogrzebu
07.00 + Tadeusza Szymczaka od uczestników pogrzebu
18.00 + Wojciecha Kielskiego od teściowej z rodziną

SOBOTA – 27.01.2018
06.30 + Izydora Mękarskiego od uczestników pogrzebu
07.00 + Jana Glejzera od rodz. Cichockich i Stefańskich
07.00 – Dzięk-błag. w 75 r. urodzin Jana
18.00 + Henryka Rytycha

NIEDZIELA – 28.01.2018
07.00 + Tadeusza Kruziewicza w 25 r.śm, Andrzeja Śmiechowicza, zm z rodz. Kruziewiczów i Tomaszewskich
09.00 + Genowefę Dróżdż
10.30 – Za parafian
12.00 – Dzięk-błag. w 18 r. ur. Patrycji
18.00 + Jana Gwoździa

PONIEDZIAŁEK – 29.01.2018
06.30 + Mariana Fijałkowskiego od uczestników pogrzebu
07.00 + Karola Bińka od Dariusza z rodziną
07.00 + Danutę Radziwoń od dyrektorów placówek oświatowych w Wolborzu
18.00 + Franciszka i Leokadię Popielawskich

WTOREK 30.01.2018
06.30 + Józefa Łaskiego od uczestników pogrzebu
07.00 + Janinę Bąk od uczestników pogrzebu
07.00 + Wiesławę Nowak od pracowników Gimnazjum im St. Małachowskiego w Moszczenicy
18.00 + Pawła Urbanka, Kamila, Monikę Florczyk

ŚRODA – 31.01.2018
06.30 + Helenę Latocha od uczestników pogrzebu
07.00 + Wojciecha Kielskiego od całej załogi z piekarni
07.00 + zm z rodz. Płoszajów i Natalię Świderską zd. Płoszaj
18.00 + Łukasza Łaskiego w 6 r.śm i Danutę Łaską
© 2017 Wolbórz
Wersja mobilna