Pieczęć kolegiaty

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu

Menu
Ogłoszenia duszpasterskie Intencje Mszy Św. Zapowiedzi ślubne Aktualności O parafii Kancelaria Nabożeństwa Kontakt

Intencje Mszy Świętych

Data aktualizacji: 8 maja 2017
Maj

01/05/2017 poniedziałek
06:30 + Mariannę Staniaszek, Annę Sońta,cr. Sońtów i Staniaszków
07:00 + Antoninego, Stanisławę, Magdalenę, Janinę, Aleksandra, Stanisława i Danielę Kondaszewskich
07:00 + Zygmunta Jurskiego, Zygmunta Zelwana, Stanisława, Jakuba Wojnarskich
18:00 + Józefa, Annę Morawskich, Józefa, Wiesława Koprek, Tadeusza, Dariusza, Marię Robaków

02/05/2017 wtorek
06:30 + Janinę,Zdzisława Grzelewskich, Józefę,Wawrzyńca,Stanisławę,Zdzisława Gielców
07:00 + Zygmunta Rybaka
07:00 + Zygmunta, Krystynę Kruzów
18:00 + Zygmunta, Stanisławę Mierzejewskich i Andrzeja Fałka

03/05/2017 środa
07:00 + Stanisławę, Wacława, Stanisława Adamusów, Stanisławę, Jana Janasów od Janiny i Wiesława z rodzimą
09:00 + Genowefę Dróżdż
09:00 + Marka Kobędzę, Janinę,Kazimierza Wiśnik, Józefę,Józefa Rutkowskich
10:30 - W int. Ojczyzny
18:00 + Celinę, Edmunda Gieszczów

04/05/2017 czwartek
06:30 + Józefa Głowackiego od rodz. Drożdżów za śp. Józefa Drożdża
07:00 + Stanisława Kulę od córek
07:00 + Mariannę Bąbol od wnuczki Ani z rodziną
18:00 + Eugeniusza, Teresę Janiec

05/05/2017 piątek
06:30 + Tadeusza Szpernę w rocznicę pogrzebu od Teresy z rodziną
07:00 + Teresę, Zbigniewa Nagrodzkich
07:00 + Grzegorza, Jana Dybałów, Janinę, Stanisława Magacz
18:00 + Zdzisława Antosiaka

06/05/2017 sobota
06:30 + Stanisławę, Ignacego Grabowskich
07:00 + Mariannę Drechna od koleżanek z Kółka Różańćowego z Gazomki
07:00 + Stanislawa, Walerię, Stefana Refczyńskich
18:00 - Dziek-błag. w 60 r. ur. Stanisława Malinowskiego
18:00 + Dzięk-błag. w 18 r. urodzin Wiktorii Lacek int. od rodziców

07/05/2017 niedziela
07:00 + Annę, Feliksa Przybyłów, cr. Przybyłów i Gawędów
09:00 + Adriana Świątka, zm z cr. Świątków i Łaskich
10:30 - Za parafian. W int OSP
12:00 + Stanisława, Janinę Świątków, Henryka FORCZMANOWICZA, Annę, Stefana Przybyłów
18:00 + Wiesława Bąka, zm z rodz. Bąków i Cłapów

08/05/2017 poniedziałek
06:30 + zm z cr. Wiśniewskich i Matysiaków
07:00 + Stanisława Jędrzejka
07:00 + Stanisława Glonka
18:00 + Józefa Głowackiego od syna z żoną

09/05/2017 wtorek
06:30 + Stanisławę, Stanisława, Jerzego, Andrzeja Latochów
07:00 + Stanisławę Grochowską, Stanisławę, Lucynę Sipa
07:00 + Stanislawa Latochę od rodz. Żerków
18:00 + Stanisława, Wiesława, Eugeniusza, Antoniego Lisów,zm z z rodz. Grabowskich

10/05/2017 środa
06:30 + Stanisława Plicha od syna Mariusza z żoną
07:00 + Jana, Stanisławę, Henryka Stefańczyków
07:00 + Zenonę Tabała od chrześnicy Iwony z rodziną
18:00 + Zofię Jaworską, Kazimierę, Władysława Łaskich

11/05/2017 czwartek
06:30 + Jana Krawczyka od rodz. Badków
07:00 + Juliana, Marka, Wiesława Badków, zm z rodz. Badków, rodziców i dziadków obu stron
07:00 + Wojciecha Badka od chrzestnej Basi z rodziną
18:00 + Józefę, Stefana, Ewę, Krystynę, Jana Jarosów

12/05/2017 piątek
06:30 + Janinę, Stanisława Czapnik od córki Eli z rodziną
07:00 + Zofię, Tadeusza Szperna
07:00 + Mieczysława Pietruszczaka od rodz. Bąków
18:00 + Józefa, Stefanię Badków, Eugeniusza, Teresę Janiec

13/05/2017 sobota
06:30 + Antoniego, Władysławę, Czesława, Karola Jarków
07:00 + Zofię Olejnik
07:00 + Zofię Wojciechowską od siostry Sabiny z rodziną
18:00 + Stanisława Olejnika

14/05/2017 niedziela
07:00 + Stanisławę, Jana Justynów, Anielę, Piotra Dziubałtowskich
09:00 + Stanisławę, Władysława Sęków, Józefa Bąbola
10:30 - Za parafian.
12:00 - Dzięk-błag. w 25 r. ślubu Magdaleny i Jacka Furmanów int. od rodzicow
18:00 + Ryszarda Bogusławskiego, rodziców Bogusławskich i Żegotów

15/05/2017 poniedziałek
06:30 + Kazimierę, Stefana Maciejków, Zofię, Wacława Jagodzińskich
07:00 + Jana, Janinę Martyków
07:00 + Zofię, Ignacego Miderów
18:00 + Zofię, Henryka Latochów

16/05/2017 wtorek
06:30 + Andrzeja Pigonia od Krystyny z dziećmi
07:00 + Zofię, Jana Siebiatów
07:00 + Teresę, Franciszka Lismanów, Grażynę Szymor, cr. Serwów
18:00 + Janinę Kaczor od teściowej Genowefy

17/05/2017 środa
06:30 + Zofię Swrbuła od wnucząt Sylwi, Bożeny i Adama z rodzinami
07:00 + Józefę Bąbol od rodz. Zbiciaków
07:00 + Józefa Głowackiego od rodz. Jagodzińskich
18:00 + Zofię Niewiadomską

18/05/2017 czwartek
06:30 + Zofię Żerek w 1 r.śm od Eweliny i Wioletty z rodzianmi
07:00 + Tadeusza Nagrodzkiego
07:00 + Stanisława Miazek, Bronisławę, Wacława Latochów
18:00 + Anielę, Józefa Badków

19/05/2017 piątek
06:30 + Rajmunda Krawczyka od rodz. Badków
07:00 + Jana w 5 r.śm i Zuzannę Badków
07:00 + Tadeusza, Annę Wawszczak, Wiktorię, Antoniego Wudarskich
18:00 + Mirosława, Zbigniewa, Józefa, Ewę, Jana Bąków

20/05/2017 sobota
06:30 + Ryszarda Błaszczyka od sąsiadów Kubusów i Tworków
07:00 + Kazimierę, Stanisława, Ludwika Siebiatów
18:00 + Władysława, Stefana, Mariannę Gwoździów i Grzegorza Nowaków

21/05/2017 niedziela
07:00 + Mariana Deka
09:00 + Krystynę Stefańczyk
10:30 - Za parafian
12:00 - Pierwsza komunia święta
18:00 + Mariannę, Władysława, Jana, Rafała Łaskich

22/05/2017 poniedziałek
06:30 + Tadeusza, Krystynę Żegotow
07:00 + Mariannę Magacz
07:00 + Stanisława, Helenę, Zofię Świątków
18:00 + Włodzimierza, Franciszkę, Juliana Marcioch

23/05/2017 wtorek
06:30 + Janusza, Czesława, Zofię Kawników
07:00 + Kazimierza Żerka
07:00 + Zofię, Tadeusza Bijochów
18:00 + Marka, Mariusza Wysmyk

24/05/2017 środa
06:30 + Janinę Matera
07:00 + Wojciecha Badka od babci Stasi i całej rodz. Kubackich
07:00 + Genowefę, Stanisława Piechna
18:00 + Józefa Kubiaka, Stanisławę, Jana, Iwonę, Teresę, Bożenę, Helenę, Kazimierza Konieczyk

25/05/2017 czwartek
06:30 + Józefę Bąbol od córki Hani z rodziną
07:00 + Zbigniewa Burdę od teściów Jagodzińskich
07:00 + Mariannę Bąk od chrześnicy Lucyny z rodziną
18:00 + Genowefę, Stanisława, Michała Janiczek, Stefanię, Wincentego Staniaszków

26/05/2017 piątek
06:30 + Ewę Błaszczyk
07:00 + Feliksa Badka, cr. Badków, Łaskich i Formów
07:00 + Juliana, Władysławę Lisów
18:00 + Magdalenę Kondaszewską

27/05/2017 sobota
06:30 + Józefę Chycką od teściów Hejniaków
07:00 + Danutę sławińską
07:00 + Stanisława, Helenę Traczyk
18:00 + Antoniego, Mariannę, Władysława, Stanisławę Paturów

28/05/2017 niedziela
07:00 + Urszulę, Józefa Starostów
09:00 + Jana, Mariannę Fałków, Eugeniusza, Helenę Głowackich
10:30 - Za parafian
12:00 - Rocznica
18:00 + Zygmunta Węglewskiego

29/05/2017 poniedziałek
06:30 + Zdzisławę Lipińską od Ani z rodziną
07:00 + Józefę Bąbol w rocznicę pogrzebu od chrześnicy Janiny z rodziną
07:00 + Ewę-Marię Kopińską
18:00 + Helenę, Mikołaja Bogusławskich

30/05/2017 wtorek
06:30 + Annę Badek od mieszkańców ul. Świętokrzyskiej
07:00 + Józefa Głowackiego od rodz. Szanwebrów i Rytychów
07:00 + Genowefę Latocha od Kółka Różańcowego z Gazomi Starej
18:00 + Mieczysława Przybyła, Helene, Stanisława, Jana Burdów

31/05/2017 środa
06:30 + Czesława Szos od wnuczek Wioli i Moniki z rodzinami
07:00 + Jana i Rozalię Długoszów
07:00 + Kazimierza w 9 r.śm i Irenę Olejników
18:00 + Michała i Wandę Malczewskich
© 2017 Wolbórz
Wersja mobilna