Pieczęć kolegiaty

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu

Menu
Ogłoszenia duszpasterskie Intencje Mszy Św. Zapowiedzi ślubne Aktualności O parafii Kancelaria Nabożeństwa Kontakt

Intencje Mszy Świętych

Data aktualizacji: 2 listopada 2017
01.11.2017 środa
07:00 + Jacka, Annę, Jana Żegotów
07:00 + Jana Kafara - greg.28
09:00 + Tadeusza, Józefę, Stanisława Musialików
10:30 + Zofię Olejnik
12:00 - na cmentarzu

02.11.2017 czwartek
07:00 + Piotra-Tadeusza Badka, Zofię, Małgorzatę, Wacława Hejduków i Halinę Broda
07:00 + Jana Kafara - greg. 29
10:30 + W int zmarłych Członków Wspólnoty Gruntowo-Leśnej
18:00 + Magdalenę Kondaszewską

03.11.2017 piątek
06:30 + Jana Kafara - greg.30
07:00 + Sabinę, Wacława Materów
07:00 + Anielę, Czesława Smejdów
18:00 + Rocha Przybyła i Martę Jędrzejczyk

04.11.2017 sobota
06:30 + Karola, Genowefę, Tomasza Badków
07:00 + Czesława Jarosa
07:00 + Krzysztofa, Zbigniewa, Juliannę, Romana Kociębów
18:00 + Barbarę Cieśliczka, Mariannę, Piotra Sońtów
18:00 + Karola Bińka od żony i synów z rodzinami

05.11.2017 niedziela
07:00 + Wacława Bąbola od syna Ryszarda z rodziną
09:00 + Genowefę Latocha od męża
10:30 - Za parafian
10:30 + Tadeusza w 50 r.śm,Barbarę Szanweber, Zbigniewa Kosińskiego i ich rodziców
12:00 + Agatę, Dawida i Karola Mierzwa
18:00 + Jana Glejzera,Władysławę,Czesława,Aleksandrę,Franciszka,Paulinę Banaszkiewiczów

06.11.2017 poniedziałek
06:30 + Zygmunta Banaszkiewicza od chrześnicy Jolanty z rodziną
07:00 + Józefa, Jana, Ignacego, Łucję, Stanisława, Grażynę Bąbolów
07:00 + Henrykę Bąbol od szwagierki Marysi i chrześnicy Danusi z rodzinami
18:00 + Kazimierza, Michalinę Klauzów

07.11.2017 wtorek
06:30 + Zofię, Czesława, Janusza Kawnik
07:00 + Eustachiusza Bąbola od Tomka Mardaki z rodziną
07:00 + Teresę, Henryka, Marka Komorowskich i Zofię Badek
18:00 + Eugeniusza, Andrzeja, Zbigniewa Jarosów

08.11.2017 środa
06:30 + Mariannę Gardzińską od rodz. Domańskich
07:00 + Jana w 2 r.śm i Krystynę Ostalaków
07:00 + Wojciecha Małagowskiego w 1 r.śm
18:00 + Rozalię, Juliana Miderów i ich rodziców

09.11.2017 czwartek
06:30 + Zofię Kawnik od uczestników pogrzebu
07:00 + Stefanię Księżopolską od przyjaciół z Wolborza
07:00 + Józefa Bijocha od teściowej z rodziną
18:00 + siostrę Magdalenę Olejnik od Edyty z rodziną

10.11.2017 piątek
06:30 + Helenę Prasek od uczestników pogrzebu
07:00 + Henryka, Franciszkę, Michała Duczkowskich
07:00 + Wacława Helińskiego od byłych współpracowników
18:00 + Mariannę, Leona, Kazimierza Kapińskich

11.11.2017 sobota
06:30 + Mariannę Bąk od sąsiadów z domków
07:00 + Danutę, Martę Skórka
07:00 + Józefę Chycką od sąsiadów
16:00 - W intencji Ojczyzny
18:00 + Jana Wnuka

12.11.2017 niedziela
07:00 + Zofię, Ignacego Miderów, Krystynę, Czesława Jurczyk
09:00 + Jana, Marka, Zofię, Andrzeja Bąków, zm z rodz. Bąków, Kruzów i Kopińskich
10:30 - Za parafian
12:00 + Marię, Mariana Kopańskich i Agnieszkę Wejman
18:00 + Jana i Józefę Chyckich

13.11.2017 poniedziałek
06:30 + Romana Wojniłowicza od uczestnikow pogrzebu
07:00 + Czesława Szos od córki Joli z dziećmi
07:00 + Zygmunta Banaszkiewicza od siostry Danusi z rodziną
18:00 + Stefanię, Franciszka Klauzów

14.11.2017 wtorek
06:30 + Barbarę Jóźwik od uczestników pogrzebu
07:00 + Ryszarda Kubiaka w rocznicę pogrzebu od brata Marka z rodziną
07:00 + Wojciecha Gieszcza w 1 r.śm od wuja Andrzeja z rodziną
18:00 + Leszka w 6 r.śm, Mariannę i Stefana Staniaszków

15.11.2017 środa
06:30 + Janinę Smoła z domu Żerek
07:00 + Lucjana Kujawskiego od Staśka z rodziną
07:00 + Janinę, Wacława, Stanisława Skorzyckich
18:00 + Edmunda Kozłowskiego

16.11.2017 czwartek
06:30 + Edwarda Rogowskiego od pracowników i uczestników zajęć Wolborskiego Centrum Kultury
07:00 + Eustachiusza Bąbola w 1 r.śm od Tadeusza z siostrami
07:00 + Józefa Bijocha od Zygmunta z rodziną
18:00 - W int. Ojczyzny

17.11.2017 piątek
06:30 + Władyslawę Katanowską od uczestnikow pogrzebu
07:00 + Grażynę Karp w 3 r.śm, Stanisławę, Stanisława Miderów, Małgorzatę, Andrzeja Antosiakow
07:00 + Grażynę Karp w 3 r.śm, Stanisławę, Stanisława Miderów, MAłgorzatę, Andrzeja Antosiaków
07:00 + Zygmunta i Grażynę Banaszkiewiczów od córki Katarzyny z rodziną
18:00 + Jacka Molsę

18.11.2017 sobota
06:30 + Henrykę Bąbol od wnuczki Ani z rodziną
07:00 + Władysława Piasny w 9 r.śm
07:00 + Ignacego Maciejka
18:00 + Anielę, Józefa, Bogdana Miderów

19.11.2017 niedziela
07:00 + Cecylię, Stefana Przybyłów, Marię, Jana Staniaszków
09:00 + Piotra, Józefę Czerwińskich i ich rodziców
10:30 - Za parafian. W int. chóru parafialnego Cantate Deo
12:00 + Bożenę, Stanislawa Żegotów
18:00 + Franciszka, Helenę Goworek, Stanisławqa, Rozalię, Roberta, Renatę Krośniak i Reginę Dziubałtowską

20.11.2017 poniedziałek
06:30 + Barbarę Jóźwik od przyjaciół
07:00 + Franciszka Sońtę
07:00 + Helenę, Mariana Kowalskich od HAliny z rodziną
18:00 + Henrykę, Mieczysława, Wiktorię, Antoniego Wejmanów, Juliannę, Wacława Kozłowskich

21.11.2017 wtorek
06:30 + Janusza i Czesława Kawników
07:00 + Edwarda Rogowskiego od brata Irka z rodziną
07:00 + Annę CZłapa od Kółka Różańcowego z Gazomi Starej
18:00 + Wiktora Majek

22.11.2017 środa
06:30 + Józefa Justynę od teściów Cabanów
07:00 + Stanisławę, Krystynę, Antoniego Latochów, Halinę, Wojciecha Piskorskich
07:00 + Cecylię, Ignacego, Stanisława Badków
18:00 + Władysława Filipka

23.11.2017 czwartek
06:30 + Wiesławę Nowak i Halinę Trojanowską od nauczycieli emerytów
07:00 + Zygmunta i Grażynę Banaszkiewiczów od Benedykta z żoną
07:00 + Zofię Klimczak od chrześniaka Mariusza z rodziną
18:00 + Cecylię, Stefana, Łukasza Glejzerów

24.11.2017 piątek
06:30 + Henryka Gwoździa od siostry z rodziną
07:00 + Romana Wojniłowicza od rodz. Glejzerów
07:00 + Edwarda Rogowskiego od zespołu "Nad Wolbórką"
18:00 + Szymona Kopańskiego

25.11.2017 sobota
06:30 + Henrykę Bąbol od wnucząt Łukasza, Leszka i Mateusza
07:00 + Stanisława, Bolesława, Julię Stańczyk, Bolesława, Józefę Plich
07:00 + Eustachiusza Bąbola od sąsiadów Śzczepaników
18:00 + Henryka Szewczyka

26.11.2017 niedziela
07:00 + zm z cr. Bąbolów i Czaplów
09:00 + Józefę, Stefana Zachariaszów, Stanisława, Danielę Kondaszewskich i Czesława Kata
10:30 - Za parafian
12:00 + Włodzimierza Czwartka
18:00 + Mariannę, Jana Szepaników

27.11.2017 poniedziałek
06:30 + Józefa Przybyła od uczestników pogrzebu
07:00 + Henrykę, Czesława, Jana Kleszczewskich, Mariannę, Lucynę, Wojciecha Karaszkiewicz
07:00 + Arkadiusza Drożdża od chrzestnego z rodziną
18:00 + Władysławę, Romana Skrzypczyk

28.11.2017 wtorek
06:30 + Sebastiana Urbaszka w 1 r. śm od rodziców i brata
07:00 + Edwarda Rogowskiego od siostrzenic z rodzinami
07:00 + Władysławę Katanowską od sąsiadów Mirowskich i Plichów
18:00 + Zdzisława Bogusławskiego

29.11.2017 środa
06:30 + Teresę Sitarz od uczestników pogrzebu
07:00 + Henryka Gwoździa od żony i córek z rodzinami
07:00 + Kazimierę, Władysława Wojciechowskich i Grzegorza Adamusa
18:00 + Zdzisława i Teresę Czaplikowskich

30.11.2017 czwartek
06:30 + Małgorzatę, Andrzeja Antosiaków, Stanisławę, Stanisława Miderów i Grażynę Karp
07:00 + Andrzeja Jęczmieniaka od Jacka Zająca z rodziną
07:00 + Zygmunta i Grażynę Banaszkiewiczów od Tomasza z rodziną
18:00 + Zbigniewa Moskwę i Andrzeja Woźniaka
© 2017 Wolbórz
Wersja mobilna