Pieczęć kolegiaty

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu

Menu
Ogłoszenia duszpasterskie Intencje Mszy Św. Zapowiedzi ślubne Aktualności O parafii Kancelaria Nabożeństwa Kontakt

Intencje Mszy Świętych

Data aktualizacji: 1 lipca 2017
Lipiec

01/07/2017 sobota
06:30 + Bernarda Włodarczyka od rodz. Malinowskich
07:00 + Anielę, Edwarda, Rocha, Eleonorę, Tadeusza Misaków, Genowefę Rybak
07:00 + Stanisława, Wiesławę Pełków
18:00 + Jana Świątka

02/07/2017 niedziela
07:00 + Irenę, Piotra Stasiołek
09:00 + Władysławę, Walentego, Mariannę, Jana Kamockich
10:30 - Za parafian.
12:00 + Antoninę,Stanisława,Mariana Bąbolów,zm z z rodz.Bąbolów,Wężyków i Józefa Stolarskiego
18:00 + Jana Gwoździa, Julię, Stanisława Latochów

03/07/2017 poniedziałek
06:30 + Michała, Bogusławę, Wacława, Genowefę Łaskichi cr. Dziadczyków
07:00 + Annę w 9 r.śm i Zygmunta w 25 r.śm Wrona
07:00 + Zofię Włodarską
18:00 + zm z rodz. Smejdów

04/07/2017 wtorek
06:30 + Jana, Genowefę i Leszka Bińków
07:00 - Dzięk-błag. w 60 r. urodzin Elżbiety
07:00 + Bronisławę i Jana Jędrzejczyków
18:00 + Zdzisławę Lipińską w 1 r.śm od siostry Ireny z rodziną

05/07/2017 środa
06:30 + Jana Glejzera od Stefana z rodziną
07:00 + Stefanię, Władysława Jędrzejczyków i cr. Włodarczyków
07:00 + Stanisława, KAzimierę, Ludwika Siebiatów, zmz rodz. Siebiatów
18:00 + Wacława Jagodzińskiego od rodz. Jabrzyków

06/07/2017 czwartek
06:30 + Grzegorza, Zofię, Kazimierza Mikołajczyków
07:00 + Leszka Jasek
07:00 + Jana Czaplę
18:00 + Mieczysława, Henrykę, Wiktorę, Antoniego Wejmanów, Juliannę, Wacława Kozłowskich

07/07/2017 piątek
06:30 + Jadwigę, Ewę, Jana Błaszczyków
07:00 + Jadwigę, Franciszka i cr. Stachowiaków
18:00 + Łukasza Glejzera od rodz. Łaskich

08/07/2017 sobota
06:30 + Jerzego Wronę od najbliższej rodziny
07:00 + Ireneusza Gros, Helenę Dębską i Barbarę MArus od rodz. Durskich
07:00 + Stefana Pełkę, Józefę, Jakuba Piasnych
18:00 + Zofię, Józefa Kawników i Tadeusza Sońtę

09/07/2017 niedziela
07:00 + Stanisława, Wiesława, Eugeniusza, Antoniego Lisów i cr. Grabowskich
09:00 + Janinę i Stanisława Krawczyków
10:30 - Za parafian
12:00 + Jerzego, Janinę, Michała Nagrodzkich, Edwarda Wlaźniaka i Sebastiana Urbaszka
18:00 + Stanisława, Rozalię Krośniak, Franciszka, Helenę Goworek i Reginę Dziubałtowską

10/07/2017 poniedziałek
06:30 + Zofię Włodarską
07:00 + Helenę, Edwarda i Annę Człapów
07:00 + Mariannę Sońta od córki Barbary z mężem
18:00 + Jana, Zdzisława Żerków, zm z rodz. Żerkow

11/07/2017 wtorek
06:30 + Czesławę Gutowską od brata Edwarda z rodziną
07:00 + Piotra, Annę Goździow, cr. Kałużnych i Jakubiaków
07:00 + Józefa Przybyła od żony
18:00 + Mirosława, Elżbietę Kunickich i Kazimierę Rurarz

12/07/2017 środa
06:30 + Józefa Pieczyńskiego od szwagra Tadeusza z rodziną
07:00 + Anielę, Jana, Mirosława Janickich i Waldemara Kruza
07:00 + Bronisława Udalskiego od rodz. Adamowiczów
18:00 + Janinę, Leonarda Lismanów

13/07/2017 czwartek
06:30 + Jana Bińka od uczestników pogrzebu
07:00 + Stanisławę i Wacława w 45 r.śm Kobierskich
07:00 + Mariannę Sońta od syna Cezarego z rodziną
18:00 + Krystynę Stefańczyk od męża

14/07/2017 piątek
06:30 + Grzegorza Mikołajczyka, Marianne, Władysława, Mariana, Halinę Adamusów
07:00 + Mariannę Magacz
07:00 + Teresę i Jana Olejników os syna z żoną i wnuczkiem
18:00 + Helenę, Stanisława Szost i Włodzimierza Sas

15/07/2017 sobota
06:30 + Jana Glejzera od rodz. Kruziewiczów z ul. Garncarskiej
07:00 + Henryka Szewczyka
07:00 + Przemysława Szczepanik, Jadwigę, Mariana Szczepanik od Ryszarda z rodziną
18:00 + Martę Jędrzejczyk

16/07/2017 niedziela
07:00 + Tadeusza Kruziewicza, zm z rodz. Kruziewiczów i Tomaszewskich
09:00 + Stanisławę, Stanisława, Andrzeja Rutkowskich, Marię, Jana Gawędów, Magdalenę, Antoniego Szczepanik
10:30 - Za parafian
12:00 + Stefana, Józefę, Jana Żegotów
18:00 + Cecylię, Czesława Wojciechowskich

17/07/2017 poniedziałek
06:30 + Zenona Wachoń od wnuka Rafała z żoną i dziećmi
07:00 + Czesława i Janusza Kawników
07:00 + Zofię, Tadeusza Bijochów
18:00 + Andrzeja Łaskiego, Stanisława Kłys, Jana Kałużę, Krystynę, Stanisława Puchałów

18/07/2017 wtorek
06:30 + Antoniego, Andrzeja, Romana Gruszczyńskich
06:30 + Jana, Teofilę Błażejewskich, Grażynę, Stanisława Kołodziejczykow
07:00 + Jana Bińka od siostry Teresy
18:00 + Mariannę, Wacława, Zygmunta Kopańskich

19/07/2017 środa
06:30 + Feliksę, Franciszka, Henryka, Jana, Józefa Kołodziejczykow
07:00 + Zygmunta Jurskiego
07:00 + Janinę, Genowefę, Stefana Rytychów
18:00 + Helenę, Stanisława, Jana Burdow i Mieczysława Przybyła

20/07/2017 czwartek
06:30 + Zbigniewa, Irenę, Jozefa Zarębów
07:00 + Józefę Chycką od siostry Zofii z rodziną
07:00 + Edwarda Rogowskiego od chrześniaka Mariusza z rodziną
18:00 + Artura Ruszkiewicza, Stanisława, Anielę, Władysława, Józefę Świnoga

21/07/2017 piątek
06:30 + Jana Glejzera od Jerzego, Lucyny Dąbrowskich, Zyty i Zygmunta Wojciechowskich
07:00 + Krystynę, Jana Ostalaków
18:00 + Ewę Błaszczyk

22/07/2017 sobota
06:30 + Mariannę Sońta od wnuczki Sylwi z rodziną
07:00 + Krystynę, Zygmunta Kruzów
07:00 + Reginę, Jana Śmiechowiczow od córki Anny z synem
18:00 + Magdalene Kondaszewską

23/07/2017 niedziela
07:00 + Juliana, Mariannę Nowaków, cr. Nowakow i Justynów
09:00 + Wacława Bąbola od żony
10:30 - Za parafian
12:00 + Jadwigę, Józefa, Zofię Gieszczów, cr. Gieszczów i Zielińskich
18:00 + Henryka i Grzegorza Czaplów

24/07/2017 poniedziałek
06:30 + Krystynę Smuga od siostry Grażyny z rodziną
07:00 + Zdzisławę Lipińską, Zofię, Stanisława Kamockich
07:00 + Józefa Przybyła od pracowników Miejskiej Biblioteki w Piotrkowie Tryb
18:00 + Marię, Władysława, Zdzisława Marczak

25/07/2017 wtorek
06:30 + Edwarda Popielawskiego od chrześnicy Janiny z rodziną
07:00 + Zdzisława Kapkę i Jolantę Łągwa
07:00 + Krzysztofa Wysmyka od rodziców
18:00 + Józefa, Annę Morawskich, Józefa, Wiesława Koprek, Tadeusza, Dariusza, Marię Robaków

26/07/2017 środa
07:00 + Annę, Mieczysława Zielonka
07:00 + Teresę Biniek od męża
09:00 + Krystynę, Stanisława Wojciechowskich
18:00 + Annę Szymczyk

27/07/2017 czwartek
06:30 + Jerzego Ucka, Henryka Sęka i Zbigniewa Papieża
07:00 + Stanisławę Nagrodzką
07:00 + Jana, Józefę, Zdzisława, Władysławę Czaplikowskich
18:00 + Annę, Jana Żegotów

28/07/2017 piątek
06:30 + Zofię Włodarską od siostry Hani z rodziną
07:00 + Włodzimierza Czwartka
07:00 + Marcelego Borkowskiego
18:00 + Waldka Sońtę

29/07/2017 sobota
06:30 + Mariannę Sońta od wnuka Przemysława z rodziną
07:00 + Krystynę Smuga od cioci Otylii z dziećmi
07:00 - O błog. Boże dla rodz. Ksytów
18:00 + Czesława Żegotę

30/07/2017 niedziela
07:00 + Jana, Janinę Pełków i Irenę Bąbol
09:00 + Henrykę, Antoninę, Stanisława Knapów
10:30 - Za parafian
12:00 + Jana, Mariannę Fałków i Franciszkę Żerek
18:00 + Franciszkę, Juliana, Włodzimierza Marcioch

31/07/2017 poniedziałek
06:30 + Pawła i Józefa Olejniów od Mieczysławy z rodziną
07:00 + Sławomira, Ryszarda, Wacława Góralczyków
07:00 + Józefa Przybyła od rodz. Rytychów
18:00 + Mariannę, Franciszka, Stępniów, Teresę, Zbigniewa Szulców
© 2017 Wolbórz
Wersja mobilna