26(2017)3

Łódzkie Studia Teologiczne nr 26(2017)3

pobierz plik
WSPÓŁCZESNE FORMY QUAERERE DEUM / MODERN FORMS OF QUAERERE DEUM
Redaktor naukowy/Scientific editor
s. Joanna Nowińska SM
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
ks. Konrad Jaworecki CM,  Próba performatywnego odczytania opisu stworzenia (Rdz 1-2,4)
Joanna Rams, Obraz Boga wyłaniający się z konfrontacji bezbożnego i sprawiedliwego w wybranych księgach Starego Testamentu
ks. Stanisław Hałas SCJ, Uczuciowość odzwierciedlona w Biblii. Kilka przykładów
Katarzyna Drąg, Uwarunkowania kulturowe i komunikacyjne wyrażania religijności w kontekście pracy misjonarzy
ks. Andrzej P. Perzyński, Exchange of gifts. Experience of Global Christian Forum
Dominika Muńko, Edukacyjne implikacje teorii inteligencji wielorakich w nauczaniu religijnym
s. Joanna Nowińska SM, Spektrum światła i barw w obrazie Boga w Apokalipsie św. Jana. Przesłanie teologiczne
ks. Janusz Królikowski, Twórczość artystyczna i doświadczenie religijne. Aspekt historyczny i sytuacja obecna
ks. Arnold Zawadzki, Pierwotny Kościół  w konfrontacji do świata pogańskiego w świetle pism Nowego Testamentu
ks. Jarosław M. Lipniak, Usprawiedliwiający wymiar Eucharystii
Maria Miduch, Sybilliańska droga do poznania Boga. IV Księga Sybilliańska drogowskazem dla pogan
ks. Daniel Trocholepszy, Leszek Kołakowski wobec Boga i Kościoła
RECENZJA

[edit]

Comments are closed.