26(2017)3

Łódzkie Studia Teologiczne nr 26(2017)3

pobierz plik

WSPÓŁCZESNE FORMY QUAERERE DEUM / MODERN FORMS OF QUAERERE DEUM

Redaktor naukowy/Scientific editor
s. Joanna Nowińska SM

s. Joanna Nowińska SM, Słowo wstępne. Współczesne formy Quaerere deum

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

ks. Konrad Jaworecki CM,  Próba performatywnego odczytania opisu stworzenia (Rdz 1-2,4)
Joanna Rams, Obraz Boga wyłaniający się z konfrontacji bezbożnego i sprawiedliwego w wybranych księgach Starego Testamentu
ks. Stanisław Hałas SCJ, Uczuciowość odzwierciedlona w Biblii. Kilka przykładów
Katarzyna Drąg, Uwarunkowania kulturowe i komunikacyjne wyrażania religijności w kontekście pracy misjonarzy
ks. Andrzej P. Perzyński, Exchange of gifts. Experience of Global Christian Forum
Dominika Muńko, Edukacyjne implikacje teorii inteligencji wielorakich w nauczaniu religijnym
s. Joanna Nowińska SM, Spektrum światła i barw w obrazie Boga w Apokalipsie św. Jana. Przesłanie teologiczne
ks. Janusz Królikowski, Twórczość artystyczna i doświadczenie religijne. Aspekt historyczny i sytuacja obecna
ks. Arnold Zawadzki, Pierwotny Kościół  w konfrontacji do świata pogańskiego w świetle pism Nowego Testamentu
ks. Jarosław M. Lipniak, Usprawiedliwiający wymiar Eucharystii
Maria Miduch, Sybilliańska droga do poznania Boga. IV Księga Sybilliańska drogowskazem dla pogan
ks. Daniel Trocholepszy, Leszek Kołakowski wobec Boga i Kościoła

RECENZJA

ks. Rafał Leśniczak, (rec.) Church Communications: Creative Strategies for Promoting Cultural Change. Proceedings of the 9th Professional Seminar for Church Communications Offices, ed. by Daniel Arasa, Cristian Mendoza, Sergio Tapia-Velasco, Rome: EDUSC 2016, pp. 5-580.

Comments are closed.