1(1992)

Łódzkie Studia Teologiczne nr 1(1992)


pobierz plik pdf

Arcybiskup Władysław Ziółek, Przedmowa Arcybiskupa Łódzkiego
Biskup Adam Lepa, Od Redakcji 

ARTYKUŁY

ks. Stanisław Grad, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi w latach 1921–1940

Marek Budziarek, „Gloria victis”. Martyrologia wykładowców łódzkiego Seminarium Duchownego podczas okupacji hitlerowskiej 1939–1945

ks. Antoni Woroniecki, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi po przerwie okupacyjnej 1945–1947

ks. Kazimierz Dąbrowski, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi w latach 1945–1991

ks. Ireneusz Pękalski, Kanoniczno-cywilny status Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi

bp Adam Lepa, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi w swoich relacjach ,,ad extra”

ks. Sławomir Szczyrba, W trosce o nowy kształt pracy wychowawczo-formacyjnej w Seminarium Duchownym. Przyczynek do teologii formatora

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Pracownicy dydaktyczno-naukowi wykładający w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi w roku akademickim 1990/91. Biogramy i bibliografie

ks. Andrzej Perzyński. Świadomość religijna człowieka współczesnego (Luigi Giussani, La coscienza religiosa nell uomo moderno. Note per cattolici „impegnati”, Milano 1985)

ks. Szczepan W. Ślaga, Wokół idei Boga kosmologów. Na marginesie książki K. Maślanki, Kosmologia współczesna (Kraków 1991) i jego artykułów z kosmologii

ks. Szczepan W. Ślaga, Problemy światopoglądowe (Jaki światopogląd odpowiada rzeczywistości? Agnostycy w drodze do poznania Stwórcy. Księga ku czci Franza kardynała Königa, Katowice 1993)

 

Z ŻYCIA DIECEZJI I SEMINARIUM

Diariusz wydarzeń seminaryjnych wrzesień 1990 – czerwiec 1991
Wykaz prac magisterskich wykonanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi
w latach 1990–1992

 

Comments are closed.