25(2016)2

Łódzkie Studia Teologiczne nr 25(2016)2


pobierz plik pdf

ARTYKUŁY

Karol K. Adamczewski OFMConv, Godność sakramentu pokuty a jego ochrona w prawie kanonicznym oraz w systemie prawa polskiego

ks. Jerzy Adamczyk, Struktura i pracownicy Diecezjalnego Wydziału Katechetycznego

Adam Bartczak, Konkordatowe i pozakonkordatowe gwarancje sprawowania kultu publicznego

Adam Bartczak, Podstawowe założenia reformy kanonicznego procesu małżeńskiego w motu proprio Franciszka „Mitis Iudex Dominus Iesus”

ks. Ginter Dzierżon, Nadzwyczajne formy notyfikacji dekretu poszczególnego (kan. 55–56 KPK)

Tomasz Gałkowski CP, Zakaz uprawiania handlu i dokonywania transakcji przez duchownych Kościoła katolickiego

Łukasz J. Korporowicz OPs, Rzymskie inspiracje kanonu 39 (Saepe coningit) IV Soboru Laterańskiego (1215)

ks. Grzegorz Leszczyński, Utrata stanu duchownego w świetle KPK z 1983 r.

ks. Mieczysław Różański, Statuty archiwów historycznych w dokumentacji synodalnej synodów diecezjalnych w Polsce po wprowadzeniu nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego

RECENZJE

Tomasz Gałkowski CP, (rec.) Jadwiga Potrzeszcz, Idea prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2007, ss. 298

ks. Grzegorz Leszczyński, (rec.) Agnieszka Gabriela Romanko, Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Lublin: Towarzystwo Naukowe
KUL 2016, ss. 322

ARTYKUŁY INNE

Beata Łukarska, Religijność mieszkańców polskich miast w świetle wybranych przekazów piśmiennictwa religijnego XVII i XVIII wieku

Innocenty M. Rusecki OFM, Ojciec Stefan Podworski – gwardian i duszpasterz Górnoślązaków w Alwerni koło Krakowa

Comments are closed.