25(2016)1

Łódzkie Studia Teologiczne nr 25(2016)1

 


pobierz plik pdf

ks. Rafał Leśniczak, Wstęp

ARTYKUŁY I

Sara Del Bello, Alla Kovalenko, ks. José María La Porte, Humanización de la comunicación institucional. Estudio histórico-crítico

Barbara Bogołębska, Tischnerowskie „formy pamięci”

Piotr Drzewiecki, Mateusz Kot, Troska Kościoła w Polsce o edukację medialną

ks. Dariusz Gronowski, Plotkowanie jako fenomen komunikacyjny

ks. Rafał Leśniczak, Dziennikarstwo na rozdrożu – między deontologią i teleologią

ks. Tadeusz Lewicki SDB, Duchowieństwo w sieci… próba nakreślenia problemu. Autoprezentacja medialna i społecznościowa w teorii i badania (przykład Churchbooku we Włoszech)

ks. Dominik Lubiński, Wpływ środków społecznego przekazu na kształtowanie opinii publicznej w nauczaniu Benedykta XVI

ks. Marek Stępniak, Rola rodziny i zrzeszeń katolickich w tworzeniu kapitału społecznego

Giovanni Tridente, Abitare i nuovi media, con uno sguardo alla Evangelii Gaudium di Papa Francesco

ARTYKUŁY II

Filippo Colnago, La poesia di Giovanni Scoto Eriugena e i suoi aspetti teologici

Stefan Szymik MSF, Radość pielgrzymowania. Psalm 122 w perspektywie historycznej i teologicznej

Horatio Simian-Yofre, Como hablar de Dios hoy desde el lenguaje bíblico

Konrad F. Zawadzki, Neue patristische Auslegungen zum 1. Korintherbrief: unbekannte griechische Fragmente des Cyrill von Alexandrien, Pseudo-Athanasius, Philoxenos, Severus
von Antiochien und Ammonios

Robert K. Zawadzki, Apokryfizacje renesansowe. Przykład łacińskiego poematu „De spledidissimo Christi Jesu triumpho carmen” Marcina Kromera (1512–1589)

RECENZJA

ks. Rafał Leśniczak, (rec.) Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska i dziennikarstwa, Warszawa: Difin 2015, ss. 284

 

 

Comments are closed.