23(2014)1

Łódzkie Studia Teologiczne nr 23(2014)1

23(2014-1)

pobierz plik pdf

Na spotkanie srebrnego jubileuszu 7

 

ARTYKUŁY

Zbigniew Ciosek, Odkrywanie tożsamości narodowej poprzez badanie dyskursu medialnego

Joanna Dworzecka, Internet jako pole tworzenia powiązań transnarodowych polskich misjonarzy na Białorusi

Maciej Jarota, Rola radia, portali internetowych oraz mediów społecznościowych tworzonych przez Polaków na Litwie w kształtowaniu tożsamości narodowej mniejszości polskiej

Maria Kalczyńska, Wybrane funkcje mediów polskich za granicą w rozwoju komunikacji społecznej na Litwie, Ukrainie, Białorusi i Łotwie

Zbigniew Tomasz Klimaszewski, Rola prasy polskiej w krzewieniu polskości na Ukrainie na przykładzie „Monitora Wołyńskiego”

ks. Rafał Leśniczak, Katolickie media polskojęzyczne na Ukrainie, Białorusi i w krajach bałtyckich

Robert Mieczkowski, Znaczenie pisma „Znad Wilii”, w okresie transformacji systemowej w budowaniu pozytywnej tożsamości Polaków Wileńszczyzny

Małgorzata Stefanowicz, Między tożsamością narodową a tożsamością obywatelską. Odrodzenie litewskich Polaków w świetle publikacji „Czerwonego Sztandaru”/„Kuriera Wileńskiego” w latach 1988–1990

 

RECENZJE

ks. Grzegorz Dziewulski (rec.), kard. Walter Kasper, Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego
życia, (Barmherzigkeit: Grundbegriff des Evangeliums – Schlüssel christlichen Lebens,
Freiburg im Breisgau/ Basel/Wien 2012), Poznań: Wydawnictwo św. Wojciecha 2014,
ss. 269 109

ks. Mieczysław Różański (rec.), Księga zapowiedzi łacińskiej parafii katedralnej w Łucku 1782–1826,
opr. Maria Dębowska, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 (Seria wydawnicza „Biblioteka Ośrodka
Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych”), ss. 318 114

Comments are closed.