Triduum Paschalne


LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO

WIELKI CZWARTEK – g. 18.30 przewodniczy o. Proboszcz
WIELKI PIĄTEK – g. 18.30 przewodniczy o. Jan S.

WIELKA SOBOTA – g. 20.00 przewodniczy o. Karol

ŚWIĘCENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH
Kościół – od 800 do 17OO

PROCESJA REZUREKCYJNA przewodniczy o. Proboszcz zaś kazanie wygłosi o. Jarosław
NIEDZIELA WIELKANOCNA – g. 6.00

Adoracja przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek

10.00 – dzieci
11.00 – Łącznicy i Radio Maryja
12.00 – Czciciele Św. Michała Archanioła
13.00 – Asysta Liturgiczna
14.00 – MI, FZŚ
15.00 – Wspólnoty Różańcowe – Koronka do
Miłosierdzia Bożego i droga krzyżowa
16.00 – Odnowa w Duchu Świętym i Grupa
Pielgrzymkowa
20.00 – młodzież