Rycerstwo Niepokalanej


„Przez Niepokalana do Jezusa” to myśl, która przyświecała założycielowi Rycerstwa Niepokalanej – św. Maksymilianowi. Historia naszej grupy w parafii sięga roku 1967. Wtedy to, przy pomocy franciszkanów z ul. Rzgowskiej, parafianka Jadwiga Polewczak w swoim mieszkaniu organizowała spotkania modlitewne, gromadząc sąsiadów i przyjaciół.

Do Rycerstwa (MI) przyjmował o. Eugeniusz. Kiedy powstała parafia pierwszym opiekunem MI został o. Henryk Rogoziński. Wtedy kupiono tez sztandar MI. Kolejnym opiekunem był o. Zbigniew Byczkowski, który ustalił program spotkań na każda środę i w pierwsze soboty miesiąca (dodatkowo w pierwsze soboty – msza św.). Animatorami grupy byli najpierw Małgorzata Piasecka a następnie Marian Wilczyński. Kolejnym opiekunem został o. Jan Wierzejski a animatorem od 1999 r. Stanisława Pabin.

Potwierdzenie założenia MI przez Międzynarodowa Centralę w Rzymie dla naszej wspólnoty datuje się na 1995 r. Jako Stowarzyszenie MI w Polsce od 20 stycznia 2000 r. W tym tez roku opiekunem grupy został o. Adam Koneszko. Grupa Stowarzyszenia MI przy naszej parafii otrzymała osobowość prawna, zatwierdzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie 27 lutego 2002 r. W tym czasie doszło do wyborów na czteroletnią kadencję. Prezesem została Stanisława Pabin, sekretarzem Teresa Stelmaszewska a ekonomem Maria Światek. Doradcami zostali Jadwiga Cieślak, Genowefa Altwasser do komisji rewizyjnej wybrani zostali Stanisława Świderek, Genowefa Szymańska, Wanda Rudnicka.

Obecnie grupa MI liczy w parafii 119 członków. W środowych spotkaniach uczestniczy ponad 40 osób. 37 członków MI należy do Rycerstwa u Stóp Krzyża. Członkowie grupy angażują się w różne formy pomocy na rzecz parafii. Od 1 września 2004 opiekunem MI był o. Robert Stachowiak, a od września 2005 roku o. Adam Koneszko, o. Jan Skonieczny, o. Stanisław Ziemiński. Obecnie opiekunem jest o. Jan Skonieczny.