Odnowa w Duchu Świętym


Grupa Odnowy w Duchu Św. „Wieczernik” jest wspólnotą charyzmatyczną. Charakterystyczną cechą grupy jest posługa modlitwą wstawienniczą w szczególny sposób za osoby konające. Odwiedzamy domy opieki społecznej ogarniając osoby przebywające w nich modlitwą i serdecznym słowem, a także organizujemy w nich posługę kapłańską, której czasem brakuje. Na stałe obejmujemy opieką dwa takie domy. Jeden mieści się na ul. Ciołkowskiego, drugi w Lipinach k. Łodzi. Wspólnie z naszym opiekunem o. Arkiem Płatkiem prowadziliśmy w każdy piątek Koronkę do Bożego Miłosierdzia połączoną z wystawieniem Najświętszego Sakramentu z godzinną adoracją. Modlimy się również za wstawiennictwem Najświętszej Maryi na różańcu w taki sposób, że 15 osób przyjmuje tajemnice przypadającą na dany tydzień z zamieszczonymi w niej intencjami. Jesteśmy czynnie zaangażowani w życie naszej parafii.

Wspólnota powstała w 2001 roku, kiedy to z okazji pierwszej rocznicy konsekracji naszej świątyni zostały odprawione rekolekcje ewangelizacyjne, które prowadził o. Józef Kozłowski wraz z zespołem „Mocni w Duchu”. Owocem rekolekcji było zawiązanie wspólnoty 9 listopada 20001 r. Pierwszą formacją duchową dla nowo powstałej grupy było przeżycie Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym, które prowadził założyciel łódzkiego ośrodka Odnowy – ś. p. o. Józef Kozłowski wraz z animatorami wspólnot „Zwiastowanie” i „Mocni w Duchu”. Opieka nad nasza grupa przypadła o. Pawłowi Adrianowi słynącemu z wygłaszania bardzo ciekawych katechez formujących grupę i dających jej duchowy wzrost. Drugim opiekunem grupy po odejściu O. Pawła został wyznaczony O. Jacek Rosłaniec. Wspólnie z o. Jackiem wspólnota przeżyła I Tydzień Ćwiczeń Duchownych oraz po długiej modlitwie o rozeznanie nazwy dla grupy, grupa otrzymała nazwę „Wieczernik”. Po kolejnym roku, to jest w 2003 r. zadanie opieki nad wspólnotą otrzymał o. Arek Płatek. Posługę w naszej grupie o. Arek rozpoczął wspólnym przeżyciem kolejnym dla grupy Seminarium Odnowy w Duchu Świętym jednocześnie prowadząc je. Od września 2007 r. opiekunem grupy „Wieczernik” jest o. Franciszek Lipiński. Przeżyliśmy już z nim kolejne, 10-cio tygodniowe seminarium Odnowy w Duchu Św. 17 maja br. uczestniczyliśmy w corocznym czuwaniu modlitewnym na Jasnej Górze. Był to już VI Ogólnopolski Kongres Odnowy w Częstochowie. (zdj. W galerii grup parafialnych). Drugim ważnym wydarzeniem było Wielkie Seminarium – w piątą rocznicę śmierci o. Józefa Kozłowskiego, którego zwieńczenie stanowiło dwudniowe wydarzenie charyzmatyczne (31 V – 1VI w hali sportowej).

Nasza wspólnota liczy ok. 35 osób w różnym wieku (od 20 lat do 80), funkcję lidera od dn. 29 października 2018r. pełni Michał i Jolanta Hazy, zastępcą jest Agnieszka Banaszczyk, skarbnik Elżbieta Marks, opiekunem jest O. Jarosław Pakuła.

Spotkania w każdy czwartek o godz. 19.15 w kaplicy kościoła. W każdy 3 czwartek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu, 4 czwartek miesiąca Msza święta w intencjach wspólnoty.

Najczęściej modlimy się przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, a także czytamy i rozważamy Słowo Boże oraz dzielimy się refleksjami z przeżytych medytacji. Raz w miesiącu nasz opiekun odprawia Mszę świętą w intencjach naszej wspólnoty, po czym spotykamy się na agapie dzięki czemu możliwe jest bliższe poznanie siebie nawzajem. Organizujemy pielgrzymki, a także pikniki przy grillu.

Informacje: W maju organizujemy pielgrzymkę do Częstochowy związaną z co rocznym Ogólnopolskim Czuwaniem Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze.