Grupa charytatywna


Grupa charytatywna przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Łodzi – Dąbrowa istnieje od początku powstania parafii to jest od 1981 roku. Obecnie zespół został powołany 15 lat temu. W Skład zespołu wchodzi siedem osób. Opiekunem grupy jest o. proboszcz Mariusz Słowik, przewodnicząca s. Wacława Ditrich, członkami są: Janina Kapłoniak,s. Teresa Szmit i Małgorzata Rzeźnicka. Grupa charytatywna zajmuje się wydawaniem odzieży i produktów żywnościowych otrzymywanych od parafian dla rodzin najbiedniejszych z naszej parafii. Na święta Bożego Narodzenia, święta Wielkanocne wydawane są paczki żywnościowe i słodycze dla dzieci z rodzin najbiedniejszych. Od dwóch lat parafia otrzymuje żywność z Unii Europejskiej, która jest rozdzielana przez Caritas. Żywność unijną otrzymuje 240 osób. Natomiast paczki świąteczne otrzymuje 107 najbiedniejszych rodzin produktów naszej parafii. Wydawanie produktów unijnych odbywa się raz w miesiącu. Punkt charytatywny czynny jest w każdy czwartek od godziny 10.00 do 12.00.