XXIII Niedziela Zwykła *.IX.2019

1. Dzisiaj, o godz. 18:oo – Nieszpory niedzielne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

 

2. Nowy rok szkolny i katechetyczny skłania do wytężonej modlitwy w intencjach dzieci, młodzieży , nauczycieli , katechetów i wychowawców. Okazją do tych modlitw będzie Tydzień Wychowania, który rozpocznie się w Kościele w przyszła  niedzielę. Za Tydzień ( 15 września) na rozpoczęcie Tygodnia Wychowania – na Mszach św. o godz. 11:30 i 11:45 nastąpi poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole. W Tygodniu Wychowania rozpoczną się także przygotowania do I Komunii i Bierzmowania. Informacje o spotkaniach organizacyjnych (duszpastersko-katechetycznych) będą przekazane na lekcjach religii i za tydzień – w kościele.

 

 3. Przypominamy , że po wakacyjnej przerwie, o godz. 11:45, w dolnym kościele, jest sprawowana Msza św. dla najmłodszych. Na tę Mszę św. sprawowaną w każdą niedzielę i święta zapraszamy wraz z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym i młodsze. Msza św. szkolna dla wszystkich uczniów ze szkół podstawowych, począwszy od klas I jest sprawowana o godz. 11:30 w kościele górnym. Przypominamy, że uczestnictwo we Mszy św. w każdą niedzielę i święto, zarówno przez dzieci jak i dorosłych – to podstawowy obowiązek wiary płynący z przykazania, ale też i wyraz miłości do Boga i pełnego zjednoczenia z Chrystusem w Eucharystii.

 

 4. We wtorek, 10 września , o godz. 18:30 – Msza św. w intencji Ojczyzny, a następnie spotkanie Rodziny Radia Maryja. W czwartek, 12 września - Msza św. w intencji kapłanów, a potem spotkanie Wieczernika Modlitwy za Kapłanów.

 

 5. 14 września, w sobotę , w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, na lotnisku w Kruszynie pod Włocławkiem – czyli w miejscu, gdzie 7 czerwca 1991 r. Jan Paweł II sprawował Mszę św. dla tysięcy pielgrzymów – odbędzie się spotkanie ewangelizacyjne „Polska pod Krzyżem”. Podczas wielogodzinnej modlitwy zebrani z całej Polski i z poza jej granic będą prosić Pana Boga o potrzebne łaski dla swoich rodzin, sąsiadów, Kościoła oraz dla naszej Ojczyzny. W programie modlitewnym zaplanowano m.in. konferencje duchowe, świadectwa, Nabożeństwa oraz Mszę św. Przedstawiciele naszej Parafii pojadą do Włocławka, by wziąć udział w tej wielkiej modlitwie – wyjazd w sobotę, o godz. 7:30. Na ten pielgrzymkowy – autokarowy wyjazd są jeszcze wolne miejsca. Zapisy i szczegółowe informacje – w Księgarni i Kancelarii parafialnej. Gorąco zachęcamy do pielgrzymowania i do udziału w tej „Wielkiej Modlitwie” pod zwycięskim Krzyżem Chrystusa.

 

6. Spotkania ewangelizacyjno-modlitewno odbędą się w tegoroczne Święto Podwyższenia Krzyża Świętego także w wielu parafiach i miejscach uświęconych Krzyżem.

W naszej Parafii czuwanie modlitewne „Polska pod Krzyżem”, w sobotę, 14 września rozpocznie się o godz. 12:oo – przy Krzyżu misyjnym. Prosimy o przyniesienie ze sobą krzyży domowych. W programie: - godz. 12:oo: wprowadzenie i rozważania modlitewne „Przyjaciół Krzyża” - Droga Krzyżowa z „Modlitwą pod Krzyżem” - Koronka do Bożego Miłosierdzia - godz. 13:30: MSZA ŚWIĘTA i adoracja Krzyża ( w kościele) - poświęcenie Krzyży domowych - wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu - godz. 18:oo: Różaniec Święty – Tajemnice Bolesne - godz. 18:30 : Msza św. Nasze parafialne czuwanie modlitewne „Polska pod Krzyżem” jest rozbudowane i rozciągnięte w czasie – można w nim uczestniczyć w całości lub w wybranych częściach. Ale uczestnicząc w krótszym czy dłuższym programie modlitewnym czynimy to w duchu miłości do Jezusa Chrystusa, który odkupił nas przez dobrowolną mękę na krzyżu. Nam, chrześcijanom, znak krzyża przypomina o jego nieskończonej miłości do każdego człowieka. Jednakże krzyż wskazuje również na to, że ta Nieskończona Miłość jest ciągle blisko nas. Jezus Zmartwychwstały, który umarł na krzyżu z miłości do nas, jest obecny w naszych świątyniach w Eucharystii – z całym swoim bóstwem i majestatem, prawdziwie i rzeczywiście. Nie możemy być obojętni na taką Miłość. Dlatego gorąco i serdecznie prosimy i zachęcamy do uczestnictwa w „wielkiej Modlitwie” pod Krzyżem. Niech trwanie na tej modlitwie da każdemu z nas siłę i pokój ducha ! Dziś, gdy tyle sił duchowego zła uderza w Kościół i w ludzi wierzących, dajmy się zaprowadzić Maryi pod Krzyż Chrystusa. Ona stamtąd poprowadzi nas do naszych świątyń, gdzie Jej Syn, a nasz Pan i Bóg cierpliwie czeka na każdego z nas.

 

7. W Księgarni Parafialnej do nabycia aktualna prasa katolicka i inne wydawnictwa religijne. Do lektury gorąco zachęcamy. Przypominamy jednocześnie , że Księgarnia czynna jest w niedziele od godz. 7:45 do godz. 13:oo

 

Nasze witraże
Msze święte

 Niedziele i Święta

kościół górny:
8.30, 10.00 (suma), 11.30 (dla uczniów), 13.00, 18.30

kościół dolny:

7.00 (prymaria), 11.45 (dla małych dzieci)

 Dni powszednie

kościół górny:
07:00, 07:30, 08:00,
18:30 (z homilią)

czytaj więcej...

Liturgia Dnia