POEZJA KSIĘDZA MARKA CHRZANOWSKIEGO

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w naszej Parafii z ks. Markiem Chrzanowskim, poetę i eseistę ze Zgromadzenia Orionistów. Nasz Gość odprawi w niedzielę dn. 25 września br. Mszę św. wieczorną o godz. 18:30, a następnie poprowadzi wieczór poezji pt. „Kawa z niebem”.

 

 

"Kawa z niebem"

Zbiór komentarzy do Ewangelii na wszystkie dni roku.
"Kawa z niebem" to spotkanie ze Słowem Bożym każdego dnia. Pokazuje, że można Nim żyć na co dzień - w pracy, w domu lub przy codziennej kawie. Ma ono przenikać i przemieniać nas samych, naszą codzienność. Słowo Boga ma być naszym chlebem powszednim, nadawać smak życiu. Dzięki Słowu Bożemu poznajemy Pana i samych siebie. "Kawa z niebem" pomaga w tym, by Słowo Boga zadomowiło się w naszych sercach i byśmy spotykali się z Nim codziennie.

 

 

Ks. dr Marek Chrzanowski FDP urodził się 20 czerwca 1962r. w Rawie Mazowieckiej. Wzrastał w Koprzywnie – malowniczej miejscowości, gdzie rozwijał swą umiejętność słuchania i wrażliwość na każdego człowieka. Dorastał w przepełnionym modlitwą i ciepłymi emocjami domu rodzinnym, który zawsze był i jest otwarty dla wszystkich. W 1981 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Orionistów, a siedem lat później przyjął święcenia kapłańskie. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 1991 r. uzyskał stopień licencjata teologii, a na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1998 r. - tytuł doktora. Przez wiele lat był ojcem duchownym i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Orionistów w Zduńskiej Woli, gdzie pełnił funkcję wiceprowincjała oraz dyrektora Domu Misyjnego i WSD Księży Orionistów. Od 2006 r. jest odpowiedzialny za Instytut Życia Konsekrowanego dla dziewcząt i kobiet ( ISO).

Od kilku lat pisze, głównie poezję, gdzie dzieli się z czytelnikiem swoim bagażem doświadczeń, inspiruje do refleksji nad różnymi aspektami ludzkiej egzystencji: od osamotnienia i cierpienia po radość, miłość, wiarę i nadzieję. Daje wskazówki, jak żyć, aby przekształcić cywilizację XXI wieku w cywilizację miłości, przy czym w słowach nie jest nachalny, jego wiersze przepełnione są ogromną wrażliwością i otwarciem na drugiego człowieka. Do tej pory ukazało się osiem tomików jego poezji: W promieniach nocy (1996), Niebo i chleb powszedni (1997), Dziwne Boga Ogrody (2000), ...i światłem stanie się mrok (2004), Krajobrazy miłości ( 2005), Ślady na sercu (2006), Diamenty i łzy (2008), Dotykanie BŁĘKITU (2011). W 2010 r. ukazał się zbiór opowiadań "Szukając Miłości". W 2011 r. zostały wydane rozważania na temat cotygodniowych i świątecznych czytań liturgicznych w roku A pt.: Kołysanie Słowa, kolejne dwie części rozważań na rok liturgiczny B i C ukazały się w 2012 r. W grudniu 2011 r. została wydana płyta z wierszami ks. Marka w wykonaniu Pawła Królikowskiego. Niedługo potem Paweł Królikowski wraz z Małgorzatą Kożuchowską nagrali płytę z wierszami ks.Marka pt. "By starczyło czasu na miłość". Trzecia płyta z poezją ks. Marka ukazała się w listopadzie 2012 r. Kompozytorem muzyki oraz wykonawcą śpiewu jest pan Jakub Tomalak, płyta nosi tytuł 12 oddechów. W 2013 r. został wydany zbiór medytacji dla kobiet pt.: Odbijam się w Twoich oczach - Jestem!

 

żródło:http://www.ksmarek.pl/proza/kawa-z-niebem

http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1395&Itemid=161

 

Modlitwa o Pokój

 

W Asyżu zainaugurowano trzydniowe spotkanie modlitewne w intencji pokoju. Przed południem ordynariusz tego miasta abp Domenico Sorrentino przewodniczył uroczystej Eucharystii. Wzięli w niej udział także przedstawiciele innych Kościołów chrześcijańskich.

 

Czytaj więcej: Modlitwa o Pokój

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski Kampania „Przekażmy sobie znak pokoju” rozmywa jednoznaczne wymagania Ewangelii

W ostatnim czasie organizacje związane z tzw. nurtem LGBT – wsparte przez środowiska Tygodnika Powszechnego, Więzi i Znaku – rozpoczęły kampanię medialną pt. „Przekażmy sobie znak pokoju”. Akcja ta skierowana jest do ludzi wierzących i – jak twierdzą organizatorzy – „ma na celu przypomnienie, że z wartości chrześcijańskich wypływa konieczność postawy szacunku, otwarcia i życzliwego dialogu wobec wszystkich ludzi, także homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych” (źródło: www.znakpokoju.com). O ile wszelkie działania służące promowaniu zgody społecznej zasługują na uznanie, o tyle – w kontekście wspomnianej inicjatywy – należy przypomnieć o fundamentalnych sprawach, które Kościół głosi w sposób niezmienny.

  1. Sam liturgiczny znak pokoju – do którego odnoszą się organizatorzy kampanii – wyraża gotowość do pojednania z drugim człowiekiem i przyjęcia go w świętej wspólnocie grzeszników. Wszyscy przecież jesteśmy grzeszni, co również wyrażamy w akcie pokuty na samym początku każdej liturgii. Wyciągnięta ku drugiemu ręka oznacza zatem akceptację osoby, nigdy zaś – aprobatę dla jej grzechu, niezależnie od tego, jakiej on jest natury. Należy ponadto podkreślić, że członkowie wspólnoty zgromadzonej na liturgii mają nieustanny obowiązek nawracania się, to znaczy dostosowywania się do wymagań Ewangelii i odwracania się od własnych grzesznych upodobań. Istnieje obawa, że akcja „Przekażmy sobie znak pokoju”, wydobywając gest podanej ręki z kontekstu liturgicznego, nadaje mu znaczenie, które jest nie do pogodzenia z nauką ChrystusaKościoła.
  2. Środowiska LGBT często zarzucają Kościołowi, że zwiastując im Ewangelię, pozbawia on godności osoby homoseksualne, biseksualne czy transpłciowe. Dlatego trzeba z całą mocą powiedzieć, że Kościół jest jedyną instytucją, która od dwóch tysięcy lat niestrudzenie głosi godność każdej osoby ludzkiej bez wyjątku. To niezmienne nauczanie nie zmienia się również w odniesieniu do wspomnianych osób. Kościół nigdy nie dzieli ludzi według orientacji seksualnej, ale uświadamia wszystkim, że jako stworzeni „na obraz i podobieństwo Boga”, są ukochanymi dziećmi Bożymi – siostrami i braćmiChrystusie – i stąd cieszą się równą godnością. Dlatego – razem z Ojcem Świętym Franciszkiem – „chcemy przede wszystkim potwierdzić, że każda osoba, niezależnie od swojej skłonności seksualnej, musi być szanowana w swej godności i przyjęta z szacunkiem, z troską, by uniknąć «jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji»”, a zwłaszcza wszelkich form agresji i przemocy. W odniesieniu do rodzin, należy natomiast zapewnić im pełne szacunku towarzyszenie, aby osoby o skłonności homoseksualnej miały konieczną pomoc w zrozumieniu i pełnej realizacji woli Bożej w ich życiu” (Franciszek, Amoris laetitia, 250).
  3. Szacunek dla godności każdej osoby jest jednak nie do pogodzenia z szacunkiem dla samych czynów homoseksualnych. Są one obiektywnie moralnie złe i jako takie nie mogą nigdy cieszyć się akceptacją Kościoła. Podobnie jest z podnoszonymi przez niektórych postulatami zrównania w prawie związków homoseksualnychheteroseksualnymi. Tego typu postulaty – zawsze, a zwłaszcza w dobie głębokiego kryzysu rodziny – są szkodliwe dla społeczeństw i jednostek.

Zło jest złem nie dlatego, że zostało przez kogoś zabronione, ale dlatego, że – jako niezgodne z planem Bożym – szkodzi człowiekowi. Stąd Kościół – jak dobra matka – musi jasno nazywać je po imieniu. Postawa tolerancji wobec zła byłaby w istocie obojętnością wobec grzeszących sióstr i braci. Nie miałaby zatem nic wspólnego z miłosierdziem ani z chrześcijańską miłością.

Podsumowując, wyrażamy przekonanie, że katolicy nie powinni brać udziału w kampanii „Przekażmy sobie znak pokoju”, gdyż rozmywa ona jednoznaczne wymagania Ewangelii.

 

 

 

Warszawa, dnia 14 września 2016 roku
 

 

/-/ Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP


/-/ Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

 

/-/ Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP


 

ZAPRASZAMY DO NASZEJ KSIĘGARNI KAWIARENKI PRACOWNI KRAWIECKIEJ

     parafialna 3.jpg - 53.49 KB
 
        Informujemy iż , w naszej parafii otwarto Księgarnię parafialną ,  połączoną z kawiarenką oraz usługami krawieckimi   która znajduje się w dawnych pomieszczeniach apteki. Tam odbywa się  kolportaż prasy i innych wydawnictw religijnych. Księgarnia parafialna otwarta będzie w niedziele i  w tygodniu.
Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego punktu parafialnego i nabywania tam prasy i innych wydawnictw religijnych.
 

https://www.facebook.com/parafialna.NSJ.Retkinia/

 godziny.jpg - 51.75 KB

 

ZAPROSZENIE DO MINISTRANTÓW

ZAPRASZAMY DO GRONA MINISTRANTÓW NASZEJ PARAFII 

 

13.jpg - 6.12 KB

 

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE DO MINISTRANTÓW

Nasze witraże
Msze święte

 Niedziele i Święta

kościół górny:
8.30, 10.00 (suma), 11.30 (dla uczniów), 13.00, 14.00, 18.30

kościół dolny:

7.00 (prymaria), 10.30 (dla gimnazjalistów), 11.45 (dla małych dzieci)

 Dni powszednie

kościół górny:
07:00, 07:30, 08:00,
18:30 (z homilią)

czytaj więcej...

Liturgia Dnia