Październik Miesiącem Rózańca

 

 

TEOLOGIA RÓŻAŃCA
 
Wydawać się może, że różaniec jest modlitwą wyłącznie maryjną i rzeczywiście często tak jest pojmowany. W istocie jednak w jej centrum stoi Chrystus, Jego miłość, którą nas do końca umiłował. To prawda, że gdy odmawiamy różaniec, to Maryja uczy nas odkrywać i rozumieć Boże tajemnice. W Ewangelii czytamy: «Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu» (Łk 2,19) - «wszystkie te sprawy» czyli słowa i czyny Jezusa, które nam objawiają Boga. Modląc się na różańcu, stajemy się jakby naśladowcami Maryi.

 

W naszej parafii do wspólnej modlitwy zapraszamy na nabożeństwa rózańcowe codziennie o godz.18.00, a dzieci w poniedziałek, środę i piątek na godz. 17.15

 

Czytaj więcej: Październik Miesiącem Rózańca

Nasze witraże
Msze święte

 Niedziele i Święta

kościół górny:
8.30, 10.00 (suma), 11.30 (dla uczniów), 13.00, 14.00, 18.30

kościół dolny:

7.00 (prymaria), 10.30 (dla gimnazjalistów), 11.45 (dla małych dzieci)

 Dni powszednie

kościół górny:
07:00, 07:30, 08:00,
18:30 (z homilią)

czytaj więcej...

Liturgia Dnia