PARAFIALNE ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Drodzy Parafianie!

 

Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał!

Radosne Alleluja, jest dzisiaj na naszych ustach i w naszych sercach. Jezus Chrystus, Syn Boży, w którego z całych sił wierzymy, Zmartwychwstał i sprawił, że poprzez Jego Paschę mamy dostęp do życia wiecznego.                        

W Święta Wielkanocne życzymy Wam, drodzy Parafianie i szanowni Goście, by Chrystus Zmartwychwstały udzielał mocy do wzrastania w miłości Bożej i świętości, której przykładem jest dla nas Jan Paweł II, którego kanonizację przeżywać będziemy za tydzień.

Niech Jezus Zmartwychwstały przyda wszystkim siły do życia godnego, pełnego życzliwości dla innych i umiłowania spraw najważniejszych.

Niech orędzie Chrystusa Zmartwychwstałego wypełnia nie tylko dni świąteczne, lecz niech trwa na co dzień: w Waszych rodzinach, w naszej parafii, miejscach pracy, w służbie dla dobra wspólnego, w całej naszej Ojczyźnie.

Radujmy się wszyscy, bo Pan naprawdę Zmartwychwstał !!!

Wszystkim życzymy radosnego Alleluja. Szczęść Boże!!!

ŻYCZENIA WIELKANOCNE ARCYBISKUPA METROPOLITY ŁÓDZKIEGO

Umiłowani Archidiecezjanie!

„Zmartwychwstał, jak zapowiedział” – stwierdził krótko i dobitnie anioł Pański, który „zstąpił z nieba, (...) odsunął kamień [od grobu Chrystusa] i usiadł na nim” (por. Mt 28, 6. 2a). Chrystus kilkakrotnie zapowiadał swoją śmierć i zmartwychwstanie. Wieść o czekającej Go śmierci wzbudziła najpierw sprzeciw Piotra (por. Mt 16, 21-23), a potem wielki smutek Apostołów (por. Mt 17, 22-23). Natomiast słowo o zmartwychwstaniu przekraczało w ogóle ich możliwości rozumienia (por. Łk 18, 34). Dopiero pusty grób, słowa anioła, a następnie osobiste ukazywanie się im Chrystusa Zmartwychwstałego przekonało Apostołów, że Pan naprawdę żyje! Że jest Prawdą o Życiu! Że jest Drogą, która do Życia prowadzi! (por. J 14, 6).

Drodzy Siostry i Bracia!

Właśnie tę prawdę o Zwycięskim Chrystusie, który jest Panem życia, Kościół głosi światu od prawie dwóch tysięcy lat. Ta prawda zmieniła bieg ludzkich dziejów. Ustąpiło poczucie bezsensu i przekonanie o wszechwładzy śmierci. W ich miejsce w człowieczych sercach zagościła pewność nadziei, której wspaniały wyraz dał św. Paweł Apostoł, pisząc do Rzymian: „A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha” (Rz 8, 11).

W ten świąteczny poranek „pierwszego dnia tygodnia” (por. Mt 28, 1) życzę więc Wam z całego serca, Ukochani, odkrycia – niejako na nowo – prawdy, że Chrystus jest Życiem. Niech z tego odkrycia rodzi się w Was ogromna radość, która pozwoli Wam wołać do całego świata: „Alleluja! Pan zmartwychwstał, jak zapowiedział! On, który swoim zwycięstwem nad śmiercią dał nam nadzieję życia wiecznego!”.

        Dzieląc się z Wami tą wielkanocną radością, z serca wszystkim błogosławię

                                                                                       X Marek Jędraszewski

                                                                           Arcybiskup Metropolita Łódzki

Łódź, Wielkanoc 2014 roku

TRIDUUM PASCHALNE

TRIDUUM PASCHALNE

w par. Najśw. Serca Jezusowego- RETKINIA

*********************************************************

Wielki Czwartek - 17.IV.2014

Godz. 1830 Msza św. Wieczerzy Pańskiej

( Spowiedź: godz. 7oo- 830 i od godz.1730 )

Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 2200

*********************************************************

Wielki Piątek – 18.IV.2014

Godz. 800 Jutrznia

Godz. 15oo  Godzina Miłosierdzia Bożego

Godz. 1630  ParafialnaDroga Krzyżowa

Godz. 1715 Liturgia Męki Pańskiej

( Spowiedź: godz. 7oo- 830i w czasie Godziny Miłosierdzia,

czyli od godz. 15oo do godz.16oo)

Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 2300

*********************************************************

Wielka Sobota – 19.IV. 2014

    Godz. 8oo Jutrznia

Święcenie pokarmów od godz. 830 do 1700

Godz. 1900 Wigilia Paschalna

Adoracja od godz. 600 do godz. 2400

( Spowiedź: godz. 700 – 800 )

*********************************************************

Wielkanoc - 20.IV.2014

 

          Godz. 600Rezurekcja

REKOLEKCJE

Jutro, w poniedziałek, rozpoczną się rekolekcje wielkopostne dla gimnazjalistów.

 

Czytaj więcej: REKOLEKCJE

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

DROGA KRZYŻOWA

w piątki
• dla dorosłych – godz. 8.30 i 18.00
• dla dzieci – godz. 17.15
• dla młodzieży – godz. 19.30

GORZKIE ŻALE

w niedzielę – godz. 17.45

GORZKIE ŻALE

w niedzielę – godz. 17.45

Droga Krzyżowa ulicami Retkini

 

Do wiernych Dekanatu Łódź - Retkinia

 

W dniu 28 marca (piątek) 2014 roku nasz Dekanat Łódź - Rekinia organizuje Drogę Krzyżową ulicami naszego Osiedla. Trasa przewiduje; zbiórka wiernych o godzinie 19.30 przy Kościele Najświętszej Eucharystii (ul. ks. J. Popiełuszki 9). Następnie przejdziemy Aleją Wyszyńskiego, ul. Hubala do Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego.

Na tę modlitwę prosimy przyjść z domowymi krzyżami i świecami.
Przewidziany czas trwania nabożeństwa ok. 1,5 godziny. Trasa procesji modlitewnej liczy 1900 metrów.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Ks. Roman Łodwig
Dziekan dekanatu Łódź - Retkinia

Kościół stacyjny i poświęcenie figury Archanioła Michała


 

 

 

 W najbliższy piątek, jest to też I piątek miesiąca - 7 marca, nasza parafialna świątynia będzie Kościołem Stacyjnym dla wielkopostnego pielgrzymowania dla wszystkich wiernych z całego miasta Łodzi.

 

Czytaj więcej: Kościół stacyjny i poświęcenie figury Archanioła Michała

Nasze witraże
Msze święte

 Niedziele i Święta

kościół górny:
8.30, 10.00 (suma), 11.30 (dla uczniów), 13.00, 14.00, 18.30

kościół dolny:

7.00 (prymaria), 10.30 (dla gimnazjalistów), 11.45 (dla małych dzieci)

 Dni powszednie

kościół górny:
07:00, 07:30, 08:00,
18:30 (z homilią)

czytaj więcej...

Liturgia Dnia