I Komunia Św. i Bierzmowanie

 

Informacje dotyczące udzielania pierwszej spowiedzi i Komunii św. oraz sakramentu bierzmowania zgodnie z nową instrukcja ks. abp. Grzegorza Rysia:

 

A. Pierwsza Komunia św. odbywa się na zakończenie III klasy Szkoły Podstawowej. Rodzice mają obowiązek zgłosić swoje dziecko w Parafii (u katechety) najpóźniej do końca września. Muszą również dostarczyć metrykę chrztu św. dziecka. W przypadku dzieci nieochrzczonych trzeba jak najszybciej podjąć dodatkowe przygotowanie dziecka do chrztu, włączając w to przygotowanie także jego rodziców. Przygotowanie do I spowiedzi i I Komunii św. odbywa się jednocześnie w parafii i w szkole przez cały rok szkolny. W parafii odbywają się spotkania organizacyjno – formacyjne zarówno dla dzieci jak i dla rodziców. W szkołach dzieci uczą się prawd wiary na lekcjach religii. Każde dziecko otrzymuje książeczkę-indeks opisujący przebieg przygotowania dziecka i jego rodziny do I Komunii św. Pod koniec przygotowań duszpasterze z parafii po rozmowie z rodzicami i rozeznaniu poziomu przygotowań dziecka podejmują decyzję o przyjęciu dziecka do grupy przygotowującej się do Sakramentu Eucharystii w parafii ( nie jest wymagane zezwolenie z parafii zamieszkania).

 

B. Sakrament bierzmowania – w tym roku szkolnym zostanie udzielony po przynajmniej rocznym przygotowaniu w klasie III Gimnazjum. Jednak zgodnie z nową instrukcją przygotowanie do sakramentu bierzmowania docelowo ma trwać 3 lata. Dlatego młodzież należy zapisać do grupy parafialnej, która przez owe 3 lata będzie poprzez modlitwę i specjalne katechezy przygotowywać się do bierzmowania. Oznacza to, że wg. Instrukcji Ks. Arcybiskupa – w tym roku nie tylko uczniowie klas III gimnazjum, ale także uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych rozpoczynają swoje przygotowania do bierzmowania. Wszyscy, którzy przynależą do tych trzech grup szkolnych, a pragną przyjąć sakrament bierzmowania, muszą uczestniczyć w odpowiednich spotkaniach w parafii swojego zamieszkania i muszą być zgłoszeni przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 

W tym roku szkolnym ( w maju) sakrament bierzmowania będzie udzielany uczniom klas III gimnazjum.

 

Uczniowie klas VIII otrzymają bierzmowanie w klasie I szkoły ponadpodstawowej w roku 2020 po dwuletnim przygotowaniu.

 

Uczniowie klas VII do bierzmowania przystąpią po trzyletnim przygotowaniu również w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej w roku 2021.

 

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się jednocześnie w parafii i w szkole. Przygotowania formacyjne w naszej Parafii rozpoczniemy w I niedzielę października (7.X.) na Mszy św., o godz. 10:30 w dolnym kościele. Po niej będziemy przyjmować zgłoszenia-zapisy do bierzmowania. Dlatego obecność Rodziców, którzy chcą by ich dzieci przygotować do bierzmowania, jest na tej Eucharystii obowiązkowa. Gdyby jednak istniały obiektywne przeszkody nieobecności, będzie można takiego zapisu dokonać w innym czasie. Listę kandydatów do bierzmowania zamykamy definitywnie z końcem października.

 

 

Niepokalanów 15.09.2018

 

Czytaj więcej: Niepokalanów 15.09.2018

Odpust Parafialny 26.08.2018

Czytaj więcej: Odpust Parafialny 26.08.2018

Przetarg

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

zamówienia w ramach zasady konkurencyjności na wykonanie zadania pn.:

„Efektywne energetycznie obiekty Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi ”

Projekt ubiega się się o dofinansowanie

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego:

3.1.2. Poprawa jakości powietrza

 

Częśd 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie (2017)

KODY CPV  

  • 45100000-7 roboty budowlane
  • 45321000-3 izolacja cieplna
  • 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
  • 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków
  • 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

Oferty i zapytania należy składad w godzinach pracy Kancelarii Parafialnej

Czynna codziennie

9:00 - 11.00 oraz 15.30 - 17.30 w soboty 9.00 - 11.00

Termin składania ofert: 14 sierpnia 2018 r.

Termin otwarcia ofert: 16 sierpnia 2018 r. godz. 10.00

W sprawach nieuregulowanych w Zapytaniu Ofertowym zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (D Z .U. 1 9 6 4 N R   1 6   PO Z .   9 3 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

Zapytanie ofertowe wraz z wymaganymi załącznikami dostępne jest do pobrania w siedzibie Zamawiajacego, w terminie do dnia 14 lipca 2018 r. Za wydanie dokumentacji nie są pobierane opłaty.

Zatwierdził: Proboszcz ks,Roman Łodwig

Rozdział I Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi

94-004 Łódź,

ul. Retkińska 127

Lokalizacja przedmiotu zamówienia:

Województwo: łódzkie

Powiat: m. Łódź

Miejscowość: Łódź, ul. Retkińska 127  

Czytaj więcej: Przetarg

Jubileusz

 

infuat

Pielgrzymka

 

 

 

PIELGRZYMKA

GRUZJA  i   ARMENIA

 

 

„Śladami kultury i duchowości narodów

chrześcijańskich.

Fascynujące historie, przygody

i krajobrazy Kaukazu”.

 

30 lipca –

8 sierpnia 2018

 

Kontakt:

 

ks. Eugeniusz Gieparda

 

tel. 518 545 280

 

X Ogólnopolski Tydzień Biblijny

 

tyd biblijny

Wielkanoc 2018

 

Zmartwychwstały Jezus jest Życiem !

Niech więc przenika nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Niech pozwoli nam w całkowitej szczerości serca świętować dzień radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią.

A orędzie Chrystusa Zmartwychwstałego niech wypełnia nie tylko dni świąteczne, lecz niech trwa na co dzień: w Waszych rodzinach, w naszej Parafii, w miejscach pracy i nauki, w służbie dla dobra wspólnego, w całej naszej Ojczyźnie.

Błogosławimy Wam na radosne przeżywanie Świąt Wielkanocnych i odważne świadczenie o Chrystusie żywym i obecnym pośród nas.

„Idźcie i głoście !” Chrystus Zmartwychwstał !.

Prawdziwie Zmartwychwstał !.

Wielka Sobota 2018

 

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Według Tradycji, apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w  wierze, była Bogurodzica. Dlatego też każda sobota jest w Kościele dniem maryjnym. Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani.

Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie.

Wielki Piątek 2018

 

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego – dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to dzień, kiedy nie jest sprawowana Msza święta. W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej.

 

DSC 0751

Wielki Czwartek 2018

 

W Wielki Czwartek Kościół katolicki wspomina tajemnicę Eucharystii - Chrystusa, który pozostał z wiernymi pod postaciami chleba i wina, oraz ustanowienie sakramentu święceń. Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się uroczyste obchody Triduum Paschalnego

 

DSC 0511

 

Święte Triduum 2018

 

trid

Podkategorie

Nasze witraże
Msze święte

 Niedziele i Święta

kościół górny:
8.30, 10.00 (suma), 11.30 (dla uczniów), 13.00, 18.30

kościół dolny:

7.00 (prymaria), 11.45 (dla małych dzieci)

 Dni powszednie

kościół górny:
07:00, 07:30, 08:00,
18:30 (z homilią)

czytaj więcej...

Liturgia Dnia