XXV Niedziela Zwykła 23.IX.2018

 

1. Komunikaty

 

2. Dzisiaj, w IV niedzielę miesiąca, o godz. 18:oo – Nabożeństwo do Najśw. Serca Jezusowego, które patronuje naszej Parafii. Po Nabożeństwie Msza św. wieczorna.

 

3. W piątek, 28 września – jak informuje komunikat Kurii Metropolitalnej - ma miejsce akcja apostolska: „Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach świata”. W ramach tej akcji, o godz. 15:oo wielu ludzi pokornie staje na rogach ulic, na chodniku, przed fabryką lub szkołą, by samotnie lub w grupie innych odmówić modlitwę, prosząc o miłosierdzie dla nas i całego świata. Czy znajdziemy w sobie odwagę i chwilę czasu, by nie wstydząc się swojej wiary wyjść z modlitwą na ulice i jednocząc się duchowo z innymi – wołać o miłosierdzie dla świata ? Na Retkini główne miejsca modlitwy to: skrzyżowanie al. Kard. Wyszyńskiego i ul. Retkińskiej, następnie przy pomniku kard. Wyszyńskiego oraz na ul. Retkińskiej – przy najstarszym Krzyżu, obok Straży Pożarnej. Ponieważ „Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach świata” przypada w tym roku w piątek – a jak wiadomo w każdy piątek modlimy się „Koronką” w naszym kościele – to i w ten piątek, 28 września, o godz. 15:oo w kościele też będzie Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z „ Koronką”, następnie będzie sprawowana Msza św. Jednak ze względu na wyjątkowość tej akcji apostolskiej z publicznym odmawianiem modlitwy i dawaniem świadectwa wiary, zachęcamy do odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego na ulicach naszego Osiedla, a później zapraszamy na Mszę św. w naszym kościele. (Więcej informacji na ten temat – na plakatach)

 

4. Przypominamy informacje dotyczące udzielania pierwszej spowiedzi i Komunii św. oraz sakramentu bierzmowania zgodnie z nową instrukcją Ks. Abp. G. Rysia:

A. Pierwsza Komunia św. odbywa się na zakończenie III klasy Szkoły Podstawowej. Rodzice mają obowiązek zgłosić swoje dziecko w Parafii – u katechety – najpóźniej do końca września. Muszą wtedy także dostarczyć metrykę chrztu dziecka . W przypadku dzieci nieochrzczonych trzeba jak najszybciej podjąć dodatkowe przygotowanie dziecka do chrztu, włączając w to przygotowanie także jego rodziców. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. odbywa się jednocześnie w parafii i w szkole przez cały rok szkolny. W parafii odbywają się spotkania organizacyjno – formacyjne zarówno dla dzieci jak i dla rodziców ( naszej Parafii te spotkania będą w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 16:oo) W szkołach dzieci uczą się prawd wiary na lekcjach religii. Każde dziecko otrzymuje książeczkę- indeks opisujący przebieg przygotowania dziecka i jego rodziny do I Komunii św. Pod koniec przygotowań duszpasterze z parafii po rozmowie z rodzicami i rozeznaniu poziomu przygotowan dziecka podejmują decyzję o przyjęciu dziecka do grupy przygotowującej się do Sakramentu Eucharystii ( nie jest wymagane zezwolenie z parafii zamieszkania).

A1 Kościelna Uroczystość Rocznicy I Komunii św. odbywa się na zakończenie IV klasy. Mogą w niej uczestniczyć dzieci, które chodzą na lekcje religii i korzystają z łask sakramentu pokuty i Eucharystii, co oznacza, że przystępują w ciągu tego roku do spowiedzi i uczestniczą w niedzielnych Mszach św. Dzieci rocznicowe także otrzymują indeks opisujący przebieg przygotowań dziecka do Rocznicy I Komunii św.

B. Sakrament bierzmowania – w tym roku szkolnym zostanie udzielony przez Księdza Biskupa, po przynajmniej rocznym przygotowaniu w klasie III Gimnazjum. Jednak zgodnie z nową instrukcją przygotowanie do sakramentu bierzmowania docelowo ma trwać 3 lata. Dlatego młodzież należy zapisać do grupy parafialnej, która przez owe 3 lata będzie poprzez modlitwę i specjalne katechezy przygotowywać się do bierzmowania, Oznacza to, że w tym roku szkolnym, nie tylko uczniowie klas III Gimnazjum, ale także uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych rozpoczynają swoje przygotowania do bierzmowania. Wszyscy, którzy przynależą do tych trzech grup szkolnych, a pragną przyjąć bierzmowanie, muszą uczestniczyć w odpowiednich spotkaniach w parafii swojego zamieszkania i muszą być zgłoszeni przez rodzica lub opiekuna prawnego. Przygotowanie do bierzmowania odbywa się jednocześnie w parafii i w szkole. Przygotowania formacyjne w naszej Parafii rozpoczniemy w I niedzielę października (7 października) – na Mszy św., o godz. 10:30 w dolnym kościele. Po niej będziemy od rodziców przyjmować zgłoszenia-zapisy do bierzmowania. Stąd obecność Rodziców, którzy chcą, by ich dzieci przygotować do bierzmowania, jest na tej Eucharystii obowiązkowa. Listę kandydatów do bierzmowania zamykamy definitywnie z końcem października. (powyższe informacje znajdują się także w gablotach i na stronie internetowej naszej parafii)

 

5. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła odbywa się zbiórka ofiar na budowę parafialnego „Szlaku Niepodległości”. Jest to inicjatywa parafian z racji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i upamiętnienia tego wydarzenia w formie instalacji przestrzennej na placu parafialnym. Będzie ona miała charakter edukacyjny ukazujący wkład Kościoła i ludzi Kościoła w odzyskaniu i budowaniu niepodległości w naszej Ojczyźnie. Nasz parafialny „Szlak Niepodległości” nawiązuje do pomnika, który stoi przy ul. Retkińskiej i powstał w I rocznicę odzyskania niepodległości, a dalej wzdłuż przejścia przez plac kościelny będą zainstalowane tablice, ryngrafy i rzeżby aż do drugiej bramy, gdzie budowana już jest Kapliczka upamiętniająca 100 – lecie Niepodległości. Całość zostanie zamknięta nową formą krzyża na parafialnej Golgocie. Za złożone ofiary na budowę parafialnego „Szlaku Niepodległości” składamy serdeczne „Bóg zapłać”

 

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i innych wydawnictw religijnych, które można nabywać w naszej Księgarni Parafialnej.

Nasze witraże
Msze święte

 Niedziele i Święta

kościół górny:
8.30, 10.00 (suma), 11.30 (dla uczniów), 13.00, 18.30

kościół dolny:

7.00 (prymaria), 11.45 (dla małych dzieci)

 Dni powszednie

kościół górny:
07:00, 07:30, 08:00,
18:30 (z homilią)

czytaj więcej...

Liturgia Dnia