XXIV Niedziela Zwykła 16.IX.2018

 

1. KOMUNIKATY

 

2. Dzisiaj, w III niedzielę miesiąca, o godz. 17:oo – zebranie Żywej Róży, a następnie o godz. 18:oo – w kościele Nabożeństwo Różańcowe dla wszystkich wiernych.

 

3. Dzisiejsza niedziela w szczególny sposób jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Media, mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym, ale mogą być taż przyczyną zła i zgorszenia. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, i pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie.

 

4. Dzisiaj na zakończenie Tygodnia Wychowania – na Mszach św. o godz. 11:30 i 11:45 nastąpi poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole.

We wtorek, 18 września przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Z tej racji o godz. 17:15 – Msza św. w intencji dzieci, młodzieży i wychowawców. Do wspólnej modlitwy przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki – dzieci, młodzież i wychowawców gorąco i serdecznie zapraszamy. Wcześniej, bo od godz. 17:oo - będzie okazja do spowiedzi dla wszystkich uczniów, z racji rozpoczętego roku szkolnego. Wypada, rozpoczynając nowy rok pracy w szkle oczyścić się z grzechów poprzez spowiedź i z łaską Bożą przystąpić do nauki. Do spowiedzi – w święto św. Stanisława Kostki – dzieci i młodzież serdecznie zachęcamy.

 

5. Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę odbędzie się w sobotę i niedzielę : 22-23 września br. Pielgrzymka od 34 lat gromadzi przed wizerunkiem MB Częstochowskiej małżeństwa i rodziny. Tegoroczna pielgrzymka odbędzie się pod hasłem: „Rodzina Bogiem silna mocą swojego narodu”. Zapraszamy małżeństwa i rodziny do pielgrzymowania na Jasną Górę. Szczegółowy program Pielgrzymki jest na plakatach w gablotach parafialnych.  

 

6. Jutro, 17 września przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 r. W modlitwach wspominajmy wszystkich poległych na Wschodzie, deportowanych i zamęczonych na Syberii i w innych miejscach kaźni. Prośmy miłosiernego Boga o pokój i zgodę między narodami.

 

7. Ochotnicza Straż Pożarna na Retkini , w dniu dzisiejszym, przed kościołem zbiera głosy na projekty budżetu obywatelskiego, na doposażenie Jednostki w sprzęt wspomagający akcje ratunkowe. Druhowie Jednostki OSP na Retkini – tak bardzo związani z naszym kościołem – będą niezwykle wdzięczni za każdy oddany głos.

 

8. Dzisiaj, przy wyjściu z kościoła prowadzona jest zbiórka ofiar do puszek na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Za złożone dary dziękujemy.

 

9. Informacje dotyczące udzielania pierwszej spowiedzi i Komunii św. oraz sakramentu bierzmowania zgodnie z nową instrukcja ks. abp. Grzegorza Rysia:

A. Pierwsza Komunia św. odbywa się na zakończenie III klasy Szkoły Podstawowej. Rodzice mają obowiązek zgłosić swoje dziecko w Parafii (u katechety) najpóźniej do końca września. Muszą również dostarczyć metrykę chrztu św. dziecka. W przypadku dzieci nieochrzczonych trzeba jak najszybciej podjąć dodatkowe przygotowanie dziecka do chrztu, włączając w to przygotowanie także jego rodziców. Przygotowanie do I spowiedzi i I Komunii św. odbywa się jednocześnie w parafii i w szkole przez cały rok szkolny. W parafii odbywają się spotkania organizacyjno – formacyjne zarówno dla dzieci jak i dla rodziców. W szkołach dzieci uczą się prawd wiary na lekcjach religii. Każde dziecko otrzymuje książeczkę-indeks opisujący przebieg przygotowania dziecka i jego rodziny do I Komunii św. Pod koniec przygotowań duszpasterze z parafii po rozmowie z rodzicami i rozeznaniu poziomu przygotowań dziecka podejmują decyzję o przyjęciu dziecka do grupy przygotowującej się do Sakramentu Eucharystii w parafii ( nie jest wymagane zezwolenie z parafii zamieszkania).

 B. Sakrament bierzmowania – w tym roku szkolnym zostanie udzielony po przynajmniej rocznym przygotowaniu w klasie III Gimnazjum. Jednak zgodnie z nową instrukcją przygotowanie do sakramentu bierzmowania docelowo ma trwać 3 lata. Dlatego młodzież należy zapisać do grupy parafialnej, która przez owe 3 lata będzie poprzez modlitwę i specjalne katechezy przygotowywać się do bierzmowania. Oznacza to, że wg. Instrukcji Ks. Arcybiskupa – w tym roku nie tylko uczniowie klas III gimnazjum, ale także uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych rozpoczynają swoje przygotowania do bierzmowania. Wszyscy, którzy przynależą do tych trzech grup szkolnych, a pragną przyjąć sakrament bierzmowania, muszą uczestniczyć w odpowiednich spotkaniach w parafii swojego zamieszkania i muszą być zgłoszeni przez rodzica lub opiekuna prawnego.

W tym roku szkolnym ( w maju) sakrament bierzmowania będzie udzielany uczniom klas III gimnazjum.

Uczniowie klas VIII otrzymają bierzmowanie w klasie I szkoły ponadpodstawowej w roku 2020 po dwuletnim przygotowaniu.

Uczniowie klas VII do bierzmowania przystąpią po trzyletnim przygotowaniu również w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej w roku 2021.

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się jednocześnie w parafii i w szkole. Przygotowania formacyjne w naszej Parafii rozpoczniemy w I niedzielę października (7.X.) na Mszy św., o godz. 10:30 w dolnym kościele. Po niej będziemy przyjmować zgłoszenia-zapisy do bierzmowania. Dlatego obecność Rodziców, którzy chcą by ich dzieci przygotować do bierzmowania, jest na tej Eucharystii obowiązkowa. Gdyby jednak istniały obiektywne przeszkody nieobecności, będzie można takiego zapisu dokonać w innym czasie. Listę kandydatów do bierzmowania zamykamy definitywnie z końcem października.

Nasze witraże
Msze święte

 Niedziele i Święta

kościół górny:
8.30, 10.00 (suma), 11.30 (dla uczniów), 13.00, 18.30

kościół dolny:

7.00 (prymaria), 11.45 (dla małych dzieci)

 Dni powszednie

kościół górny:
07:00, 07:30, 08:00,
18:30 (z homilią)

czytaj więcej...

Liturgia Dnia