GRUPA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

01.jpg - 6.69 KB

 

Celem Wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie, swoich bliskich oraz całego świata poprzez:

     - szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;
     - odmawianie modlitwy "Koronki do Miłosierdzia Bożego";
     - propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego podpisem "Jezu, ufam Tobie";
     - pełnienie dzieł miłosierdzia, którego przejawem jest pomoc biednym i potrzebującym;
     - troską i modlitwą o powołania kapłańskie i zakonne;

Czciciele Miłosierdzia Bożego za przykładem św. siostry Faustyny Kowalskiej szerzą kult Bożego Miłosierdzia i wypraszają dar Jego Miłosierdzia dla siebie i całego świata.


Zapraszając wszystkich do wspólnej modlitwy przypominamy, że zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 12 stycznia 2002 roku za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem lub Jezusem ukrytym w tabernakulum, można na terytorium Polski uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

W wyżej wymienionym dekrecie czytamy:

     Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, a mianowicie tego dnia trzeba być w stanie łąaki uświęcającej - czyli po sakramentalnej spowiedzi, przyjąć Komunię eucharystyczną w trakcie Mszy św., modlitwy: Wierzę w Boga (pacierzowe), Modlitwę Pańską ('Ojcze nasz') oraz modlitwę wg intencji Ojca świętego, udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum.

       Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią koronkę do Bożego Miłosierdzia z ufnością i pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny.

 

Na propagowanie Miłosierdzia Bożego i życie płynące z wiary zapraszamy na nasze spotkania formacyjne w drugi piątek miesiąca o godz. 16.15 po Mszy Św. i Koronce

                                                                                          Opiekun ks. Paweł

 

Nasze witraże
Msze święte

 Niedziele i Święta

kościół górny:
8.30, 10.00 (suma), 11.30 (dla uczniów), 13.00, 18.30

kościół dolny:

7.00 (prymaria), 11.45 (dla małych dzieci)

 Dni powszednie

kościół górny:
07:00, 07:30, 08:00,
18:30 (z homilią)

czytaj więcej...

Liturgia Dnia