Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi

90 - 458 Łódź,
ul. ks. I. Skorupki 3,
tel. (42) 66-48-719 lub 66-48-749,
e-mail: archiwum@archidiecezja.lodz.pl

Przy korespondencji z Archiwum proszę przedstawić dane osobowe i adresowe.
Na anonimy nie odpowiadamy.

Udostępnianie akt od poniedziałku do środy w godz. 10 - 14, po uzgodnieniu telefonicznym.Licznik: 185311