Aktualności


W lipcu i sierpniu pracownia naukowa Archiwum jest nieczynna.

******************************************


Archiwum nie prowadzi kwerendy genealogicznej 


*******************************************************************

Tom X 

„Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi
 i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej”

 Źródła i materiały do historii parafii diecezji łódzkiej. cz. 2
pobierz plik PDF

 

 Tom zawiera archiwalia i muzealia następujących instytucji:

 • Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi
 • Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
 • Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
 • Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy
 • Muzeum Regionalne w Brzezinach
 • Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
 • Muzeum Miasta Łodzi
 • Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Oddział Martyrologii Radogoszcz
 • Muzeum Miasta Pabianic
 • Muzeum Miasta Zgierza
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Piłsudskiego w Łodzi
 • Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie 


 

***********************

W roku 2012   ukazał się

Tom IX

Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej".

Zawiera on w zasadniczej części teksty referatów przygotowanych na konferencję Nowoczesne kierunki w konserwacji i archiwizacji zbiorów sakralnych.

Znajdują się tam także m.in. artykuły:

 • Zabytkowy kościół Zesłania Ducha św. w Łodzi
 • Matariały do biografii biskupa Kazimierza Tomczaka w zbiorach rodzinnych.
 • Losy chrześcijan w getcie łódzkim w świetle zachowanych dokumentów.

************************

 W związku z 25. rocznica  wizyty Jana Pawła II w Łodzi staraniem Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi ukazał się album pt:

"Historia Kościoła Łódzkiego. Wydarzenia. Dokumenty. Ilustracje" 

pod redakcją dyrektora archiwum księdza dra Kazimierza Dąbrowskiego.

 Zostały wybrane około 150  najważniejszych wydarzeń z ilustracjami.
Album jest do nabycia  w Archiwum w przystępnej cenie.


***********************

W roku 2011   ukazał się

Tom VIII:
"Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej". Nosi on podtytuł: Źródła i materiały do historii parafii diecezji łódzkiej erygowanych do 1939 roku.

pobierz plik PDF

Wybór z zasobów Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Archiwum Państwowego w Łodzi.
Jest to kompendium bibliograficzne parafii powstałych przed II wojną światową. Podano m.in.
-    nazwy jednostek archiwalnych z sygnaturami
-    wykaz najważniejszych źródeł drukowanych
-    najważniejsze opracowania drukowane 

*********************
W roku 2010   ukazał się

Tom VII:
"Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej"
Zawiera m.in. artykuły:
Serce Łodzi
Wykaz najważniejszych wydarzeń z życia Kościoła łódzkiego w latach 1920 - 2010.
Herby i pieczęcie w zbiorach Muzeum Archidiecezji Łódzkiej
Sesja jubileuszowa z okazji 90. rocznicy powstania diecezji łódzkiej, 29 listopada 2010 .

*******************
W roku 2009  ukazał się

Tom VI:
"Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej"
Zawiera m.in. artykuły:
Dokument erekcyjny parafii św. Stanisława Kostki w Łodzi.
Patroni polskich bibliotek i archiwów kościelnych.
Archiwum osobiste arcybiskupa Włodzimierza Jasińskiego.
Męczennicy Kościoła łódzkiego w latach 1939 - 1945.****************
 W grudniu 2008 r. ukazał się
tom V:
Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej.  Nosi on podtytuł: Katalog mikrofilmów ksiąg metrykalnych.
Katalog mikrofilmów ma służyć przede wszystkim genealogom prowadzącym badania naukowe, jak i poszukującym "swoich korzeni"; ale też będzie pomocny dla demografów, socjologów, geografów i medyków.
Katalog zawiera 3 386 pozycji archiwalnych, które zostały zmikrofilmowane na 697 rolkach. Proces mikrofilmowania akt metrykalnych trwał ponad 6 lat (1996-2002).
Książka ta jest do nabycia w Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi.
Licznik: 128011