Archiwum dzisiaj

Obecnie pomieszczenia Archiwum znajdują się w gmachu Kurii Metropolitalnej. Nowa siedziba . zwłaszcza większa część magazynowa . umożliwia poszerzenie zasobu archiwalnego i sprawiła, że dostęp do zgromadzonych akt stał się łatwiejszy.

Archiwum prowadzi aktualnie systematyczne prace, których celem jest przejęcie w depozyt najstarszych akt znajdujących się w archiwach parafii naszej archidiecezji. Trwają też procesy komputeryzacji oraz mikrofilmowania zbiorów archiwalnych, co ułatwi badaczom korzystanie ze zbiorów.

Wśród osób odwiedzających pracownię naukową przeważają poszukiwacze genealogii. Odtwarzanie rodzinnej przeszłości stało się obecnie czymś w rodzaju hobby, uprawianym zwłaszcza przez dwie grupy wiekowe: emerytów i studentów. Zainteresowanymi korzystaniem z zasobów Archiwum są również magistranci i doktoranci prowadzący badania naukowe nad dziejami Kościoła łódzkiego i poszczególnych parafii archidiecezji łódzkiej.

W ostatnich latach pracownicy Archiwum starają się kłaść szczególny nacisk na popularyzację wiedzy o Archiwum i jego działalności wśród duchowieństwa i świeckich. Służą temu publikacje naukowe i popularnonaukowe poświęcone historii i zasobom Archiwum.Licznik: 185310