NIEDZIELA PALMOWA 28.III.2021

 

1. Komunikaty

 

2. Dzisiaj, w Niedzielę Palmową rozpoczynamy w Kościele Katolickim WIELKI TYDZIEŃ, w czasie którego będziemy przeżywać najbardziej wzniosłe wydarzenia zbawcze: ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, następnie przeżywać będziemy Misterium Męki Pańskiej, aby na koniec zabrzmieć radosnym „alleluja” obwieszczającym Zmartwychwstanie Chrystusa. Wszystkie te wydarzenia zbawcze przeżywać będziemy w naszej świątyni parafialnej, w czasie specjalnych Liturgii – jednak w okresie zagrożenia pandemią, gdy obowiązują nowe rozporządzenia sanitarne odnośnie udziału w uroczystościach kościelnych. I tak: obowiązuje limit wiernych w kościele: 1 osoba na 20 m2 – oznacza to, że w naszym kościele górnym może przebywać jednocześnie 110 osób, a w kościele dolnym 35 osób. Należy zachować bezpieczny dystans od innych osób (1,5 m) wykorzystując całą powierzchnię kościoła: schody, balkony, miejsca za prezbiterium, miejsca siedzące i stojące. Bezwzględnie obowiązuje noszenie noszenie maseczek zakrywających usta i nos. Wchodząc do kościoła należy roztropnie korzystać ze środków do dezynfekcji dłoni. Po przekroczeniu nałożonych limitów osób, które mogą jednocześnie przebywać w świątyni – trzeba będzie pozostać na zewnątrz kościoła. O pozostałych zasadach sanitarnych była mowa na początku Mszy św. – przypomina je także w swoim Liście Ks. Arcybiskup.

 

3. W Niedzielę Palmową Kościół obchodzi pamiątkę mesjańskiego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy dla dokonania swego paschalnego misterium. W związku z tym na początku każdej Mszy św. następuje błogosławieństwo gałązek palm.

 

4. Dzisiaj, w Niedzielę Palmową, o godz. 1745 ostatnie w tym roku Nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką pasyjną.

 

5. W Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę – Msze św. będą sprawowane o stałych godzinach – rano i wieczorem. W te dni spowiedź będzie prowadzona w sposób ciągły od godz.7oo do godz. 830 i po południu od godz. 1730 do godz. 19oo. W Wielki Wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy szczególnie mężczyzn na wieczorną adorację i modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa.

 

6. W Wielki Czwartek rozpoczyna się w Kościele Święte Triduum Paschalne, jako szczyt roku liturgicznego. Tego dnia (W. Czwartek) rano w naszych Kościołach nie ma Mszy św. Wieczorem natomiast we wszystkich kościołach sprawowana jest Msza św. Wieczerzy Pańskiej, jako pamiątka ustanowienia Eucharystii. W naszym Kościele Msza św. Wieczerzy Pańskiej sprawowana będzie o godz. 1830. Jest to Msza św. koncelebrowana, a więc odprawiają ją wszyscy kapłani pracujący w naszej Parafii. W W.Czwartek spowiedź będzie rano: w godz. 7oo – 830 i przed Mszą św. – od godz. 1730.. Po Mszy św. nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tabernakulum w Kaplicy Przechowania czyli do ”Ciemnicy”. W Wielki Czwartek w naszym Kościele adoracja Najśw. Sakramentu będzie do g. 22oo .

 

7. Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, kiedy w kościołach nie odprawia się Mszy św. W Wielki Piątek sprawowana jest Liturgia Męki Pańskiej, na którą składa się czytanie Pisma św., adoracja Krzyża i rozdawanie Komunii św. W naszym kościele Nabożeństwo Męki Pańskiej w Wielki Piątek rozpocznie się o godz. 1715. Cześć Krzyżowi oddamy w formie adoracji bez podchodzenia czy dotyku. Nabożeństwo Męki Pańskiej poprzedzone zostanie PARAFIALNĄ DROGĄ KRZYŻOWĄ, która rozpocznie się o godz. 1630 – będziemy się starali odprawić tę Drogę Krzyżową zgodnie z obowiązującymi rygorami sanitarnymi ( w milczeniu i zachowując odpowiedni dystans między sobą). Wcześniej, bo o godz. 1500 (a jest to godzina upamiętniająca śmierć Jezusa) rozpocznie się nabożeństwo Godziny Miłosierdzia Bożego. W W. Piątek - spowiedź będzie od g. 7oo do g. 830 i w czasie Godziny Miłosierdzia, czyli od g. 15oo do g. 16oo, oraz w czasie Nabożeństwa Męki Pańskiej. W tym roku w Wielki Piątek przypada I piątek miesiąca - należy pamiętać, że tego dnia Komunię św. mogą przyjąć tylko ci, którzy uczestniczą w Liturgii Męki Pańskie, lub chorzy w domach i szpitalach. Osoby odprawiające praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, które nie będą mogły uczestniczyć w Liturgii Męki i przyjąć Komunii św. wynagradzającej, nie przerywają jej w ten sposób i będą mogły ją kontynuować w kolejnym miesiącu. Ponadto należy pamiętać, iż w Wielką Sobotę Komunię św. zanosi się tylko umierającym jako wiatyk. W Wielki Piątek wierzących obowiązuje bezwzględnie post – ilościowy i jakościowy, to znaczy wstrzymanie się od pokarmów mięsnych i spożywanie tylko trzech posiłków w ciągu dnia, w tym raz do syta. Oczywiście tego dnia nie wypada spożywać alkoholu. W Wielki Piątek adoracja Najśw. Sakramentu w Kaplicy Przechowania od godz. 700. Po Liturgii Wielkopiątkowej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego i tutaj adoracja do godz. 2300. Wtedy także rozpocznie się Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

 

8. W Wielką Sobotę o godz. 1900 rozpocznie się w naszym kościele Wigilia Paschalna na którą składa się poświęcenie ognia i wody, odnowienie obietnic chrztu św., rozbudowana Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna. Poświęcenie ognia nastąpi na placu przed kościołem. Wiernych prosimy o przyniesienie świec. W Wielką Sobotę spowiedź w g. 7oo – 8oo ! W Wielką Sobotę adoracja Grobu Pańskiego trwać będzie do godz. 2400. W Wielką Sobotę święcenie pokarmów na stół wielkanocny odbywać się będzie w kościele górnym od godz. 8oo do 1730. Będzie wtedy także czas na adorację Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim.

 

9. W Wielkanoc - rezurekcja o godz. 600. Rezurekcja rozpocznie się procesją, która będzie miała symboliczną formę z chwilą adoracji połączonej z biciem dzwonów i odśpiewaniem hymnu „Ciebie Boga wysławiamy”. Pozostałe Msze św. – od godz. 830, jak w każdą niedzielę.

 

10. W najbliższy poniedziałek (Wielki Poniedziałek) Akcja Charytatywna organizuje spotkanie świąteczne dla podopiecznych. Rozpoczęcie o godz. 16oo w kościele .

 

11. W W. Tygodniu kancelaria czynna będzie jak zwykle, z tym, że w W. Piątek po południu, otwarta będzie od godz. 1530 do 1630. W Wielką Sobotę kancelaria będzie już nieczynna.

 

12. W Księgarni Parafialnej do nabycia prasa katolicka i karty świąteczne. Przypominamy także, że rozdawane w Popielec skarbonki z Jałmużną Wielkopostną można składać do specjalnego kosza w Kaplicy Miłosierdzia. Informujemy także, że trwa wiosenna zbiórka makulatury na misje. Do kontenera przed kościołem można składać każdą ilość makulatury. Zbiórka trwać będzie jeszcze jutro – przez cały dzień. W Wielki Wtorek ok. godz. 10oo kontener z makulaturą zostanie zabrany.

 

13. Dzisiaj, przy wyjściu z kościoła odbywa się zbiórka ofiar do puszek na Fundusz Obrony Życia z racji przeżywanego w czwartek Dnia Świętości Życia.

 

14. Przed nami najważniejsze i najświętsze tajemnice naszego zbawienia. Mimo ograniczeń wynikających z trwającego stanu zagrożenia epidemicznego, starajmy się przeżywać je z wiarą i ufnością, trwając na osobistej modlitwie i adoracji najświętszych tajemnic naszej wiary.

 

Nasze witraże
Msze święte

 Niedziele i Święta

kościół górny:
8.30, 10.00 (suma), 11.30 (dla uczniów), 13.00, 18.30

kościół dolny:

7.00 (prymaria), 11.45 (dla małych dzieci)

 Dni powszednie

kościół górny:
07:00, 07:30, 08:00,
18:30 (z homilią)

czytaj więcej...

Liturgia Dnia