Akcja Św.Krzysztof 2021

 

Screenshot 2021-07-25 at 18-29-16 blankiet indd - blankiet-2021 pdf

 

 

Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, bp. Jerzego Mazura SVD
na XX
IIOgólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie!Osoby życia konsekrowanego!

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! SzanowniKierowcy i Użytkownicy dróg!

Po raz dwudziesty drugi,
w dniach 18 25 lipca 2021obchodzimy w Kościele w Polsce Tydzień św.
Krzysztofa.Obchodyte organizowane są przez misyjne stowarzyszenie MIVA Polska, zajmujące się pomocą
misjonarzom w zdobywaniu środków transportu.Odbywają się one pod patronatem Komisji Episkopatu Polski
ds. Misjiizwiązane są ze wspomnieniem świętego Męczennika ze starożytności chrześcijańskiej, św.
Krzysztofa, który jest czczony jako Patron Kierowców i Podróżujących. Jego popularny wizerunek umieszczamy
często w naszych pojazdach i wzywamy jego pomocy i opieki, szczególnie gdy udajemy się w drogę. Jednak
treść tego Tygodnia nie ograniczasię do spraw związanych z bezpiecznym podróżowaniem i duszpasterską
troską o użytkowników drogi, ale mieściw swojej perspektywie sprawę misyjnej działalności Kościoła i jej
potrzeb w zakresie środków transportu. Wyjścienaprzeciw tym potrzebommisjonarzy, a więcpoza obręb
naszych lokalnych sprawi potrzeb, stajesię naszym „misyjnym wyjściem”, o którym często mówi papież
Franciszek i do którego zaprasza wszystkich wierzących.

Myślą przewodnią tegorocznych obchodów są słowa: W drogę do Źródła Życia.Ta myśl odnosi się przede
wszystkim do Eucharystycznego Źródła, do którego sam Chrystus nas zaprasza, abyśmy z Nimzasiedli przy
stole Wieczerzy Pańskiej i spożywali chleb Życia. Podczas pandemii dostęp do tego źródła został mocno
ograniczony praktycznie w wszystkich zakątkach świata. Wierzący w znacznym stopniu zostali odcięci od tego
życiodajnegoŹródła, które jest zarazem centrum życia wspólnot chrześcijańskich. Wwielu zakątkachświata,
gdzie pracują polscy misjonarzei misjonarki,ta sytuacjatrwa daleji jest wyzwaniem dla misjonarzy i trudnym
doświadczeniem.


Drodzy w Chrystusie!

W Tygodniu św. Krzysztofa ogarniamy naszą pamięcią i modlitwą naszych misjonarzy i misjonarki,
których misjonarski trud mocno wiąże się z pokonywaniem odległości, aby dotrzeć do konkretnego człowieka,
któryczeka na swojego Miłosiernego Samarytanina, na jego wyciągniętą ichętną do pomocy dłoń, życzliwe
słowo i dobrą radę, na Słowo życia i dar łaski płynący z Sakramentów Świętych, przywracający duchowe siły.

W swojej ostatniej encyklice Fratelli TuttiO braterstwie i przyjaźni społecznej, papież Franciszek rozważając
ewangeliczną przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie mówi o poranionym człowieku, który oczekuje na
pomoc: Gdy wyruszamy w drogę, nieuchronnie spotykamy człowieka poranionego. Dzisiaj jest coraz więcej
osób poranionych.... Każdego dnia stajemy przed wyborem: czy być miłosiernymi Samarytanami, czy też
obojętnymi podróżnikami, mijającymi z daleka (...) Istotnie opadają nasze różnorodne maski, nasze etykiety i
nasze przebrania: oto godzina prawdy. Czy pochylimy się, by dotknąć i opatrzyć rany innych? Czy pochylimy
się, aby wziąć jedni drugich na ramiona? Jest to wyzwanie aktualne, którego nie powinniśmy się lękać.(69,70)

Środki transportu w misjonarskim posługiwaniu odgrywają ważną i niezastąpioną rolę. Nie tylko
ułatwiają i umożliwiają codzienną pracę, ale i pomnażają możliwościpomocy i częstszej obecności w wielu
wspólnotachi stacjach misyjnych oddalonych od misyjnego centrum.W tym miejscu pragnę wyrazić moją
wdzięczność w imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i wszystkich misjonarzy za wspieranie dzieła MIVA
Polska i udział w znanej już dobrze w Polsce Akcji św. Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr, dzięki której misjonarze

otrzymują potrzebne środki transportu. Składam moje serdeczne wyrazy uznania i podziękowanie za
wielkoduszne wsparcie przekazane w trudnym czasie pandemii, za solidarne dzielenie się z tymi, którzy mają
się gorzejod nas.Misje wczasie pandemii stały się ewangelicznymigospodami, w których pomoc znaleźli i
dalej znajdują potrzebujący, a pojazdy umożliwiamisjonarzom bycie posłańcami i aniołami miłosierdzia.

Dzięki ofiarom zebranym podczas ubiegłorocznej akcji św. Krzysztof MIVA Polskazrealizowała 78 projektów
na137 różnych pojazdóww 26 krajach świata.Z pomocy MIVA Polska skorzystali zarówno misjonarze Fidei
Donum(księża diecezjalni),księża i braciazakonni, siostry zakonne,polscy biskupi misyjni oraz misjonarze
świeccy.Zakupionezostały52 samochody,2 ambulanse, 4 busy,24 motocykle,51 rowerów dla katechistów,2
traktory i 1 koń z wozem.Pojazdy te służą w wieloraki sposób w realizacji powszechnej misji Kościoła.Jest to
piękny wkład Kościoła w Polsce w ewangelizacjęświata, w której centrum stoi świadectwo Bożej miłości
głoszone i dawane przez misjonarzy, szczególnie z myślą o najsłabszych i najbardziej potrzebujących.Łączna
suma przekazanej w2020 roku pomocy od MIVA Polska na pojazdy misyjne roku wyniosła: 3. 711.370 zł.
Niech Bóg hojnie błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskamiwszystkich Darczyńców!

Pragnę i w tym roku zwrócić się z serdeczną prośbą do wszystkich osób duchownych i wiernych
świeckich o udział w Akcji św. Krzysztof1 grosz za 1 kilometrna rzecz misyjnych środków transportu. Niech
każda wspólnota parafialnaorazwspólnota zakonnawłączy się w tę akcję i zorganizuje odpowiednią zbiórkę
na ten szlachetny cel! Zachęcam każdegokierowcęi pasażerado włączenia się w tę szlachetną misyjną akcję
pomocy.Podziękujmy za Bożąpomoc i opiekę w naszych codziennych podróżach i wesprzyjmy swoim darem
naszych misjonarzy i misjonarki, az naszej wdzięczności za szczęśliwie przejechane kilometry zrodzą się
wielkie rzeczy, na miarę, którą sam Bóg zamierzył. Swoimzaś darem i swoją wdzięcznością będziemy obecni
tam, gdzie nie możemy być fizycznie obecni. O aktualnych potrzebach misjonarzy informujemy w przesłanych
do parafii materiałach duszpasterskich na obchody Tygodnia św. Krzysztofa, jak i na stronie
www.miva.pl
Wśród tegorocznych potrzeb, oprócz pojazdów do dyspozycji misjonarzy,znalazły się wózki dla
niepełnosprawnych na misjach, które MIVA nazywa „Promieniami Miłosierdzia”.Potrzeby te obejmują zakup
blisko 700 wózków, do miejsc i krajów, gdzie pracują polscy misjonarze. Pomoc ta jest szczególnymznakiem
solidarności z najsłabszymi w tym trudnym czasie pandemii.


Umiłowani w Panu! Drodzy Użytkownicy pojazdów!

Uczestnicząc w misyjnej Akcji św. Krzysztofi dziękując za nasze bezpieczne podróże, troszczmy się
jednocześnie o bezpieczne, odpowiedzialne i roztropne poruszanie się po drogachi tworzenie kultury
bezpieczeństwa na drogach. Zadbajmy koniecznie o trzeźwość za kierownicą i nie zapominajmy o wzajemnej
życzliwości i szacunku wobec innych użytkowników drogi. Każdy chrześcijanin powinien dawać też dobre
świadectwo za kierownicąi podczas podróży.


Przyzywamwstawiennictwa św.Krzysztofai św. Józefaorazopieki Najświętszej Maryi Panny nad wszystkimi,
szczególnie nad kierowcami i podróżującymi i udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca
i Syna,i Ducha Świętego.+ Biskup Jerzy Mazur SVD

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds.Misji

Odpust 2021

odpus 2021

Deklaracja rodziców dziecka pierwszokomunijnego.

deklaracja 1

 

Deklaracje można pobrać klikając w poniższy link

pobierz plik

 

 

 

ogłoszenie

 

dodatek

Wielkanoc 2021

 

w2021

Rekolekcje Wielkopostne 2021

 

„ EUCHARYSTIA SERCEM KOŚCIOŁA I RODZINY”

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA WSZYSTKICH WIERNYCH

w Parafii Najśw. Serca Jezusowego w Łodzi-Retkini

 

Rozpoczęcie: V Niedziela Wielkiego Postu – 21.III – 24.III.2021

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

IMG20210314140250

 

Błogosławieństwo Apostolskie i Odpust zupełny dla uczestniczących w rekolekcjach.

************************************************************

UWAGA ! Spowiedź rekolekcyjna – we wszystkie dni rekolekcji

Komunikat na II Niedzielę Wielkiego Postu Ad Gentes

Czytaj więcej: Komunikat na II Niedzielę Wielkiego Postu Ad Gentes

Wielkopostne Kościoły stacyjne

 

IMG20210214141459

11-02-2021 Światowy Dzień Chorego

 

W czwartek, 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego, w tym roku obchodzony pod hasłem: „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście – relacja zaufania u podstaw opieki nad chorymi”. Msza święta w intencji chorych i cierpiących z naszej parafii zostanie odprawiona w czwartek (11 lutego), o godz. 10oo w kościele dolnym. Zatroszczmy się, aby mogli w niej uczestniczyć wszyscy, którzy pragną swoje choroby i cierpienia zjednoczyć z krzyżem Chrystusa i przyjąć sakrament Chorych. Jeszcze raz na czwartkową modlitwę wszystkich chorych , ich opiekunów i personel medyczny- gorąco zapraszamy !.

 

IMG20210206200247

Spotkania kolędowe

W tym roku, ze względu na przepisy sanitarne w czasie pandemii – wizytę duszpasterską czyli „Kolędę” przeżywaliśmy w formie wspólnej modlitwy w kościele parafialnym za mieszkańców.

 

ks2021

 

Tegoroczne kolędowanie zakończyliśmy wczoraj w naszym kościele. Dzisiaj  w czasie Nabożeństwa, o godz. 18oo będziemy dziękować, za wszystkie duchowe dary, których doświadczyliśmy w czasie ‘Kolędy”. Dziękujemy także za wszystkie materialne ofiary kolędowe składane na potrzeby Parafii.

 

 

 

Życzenia Świąteczne

 

Wcielenie Syna Bożego jest wydarzeniem, które dokonało się w historii, ale ją przekracza… Doświadczmy tego w historii Kościoła Łódzkiego, który obchodzi Jubileusz 100-lecia swego istnienia i w swojej wiekowej historii ciągle przeżywa Boże Narodzenie – bowiem i dla nas Bóg stał się człowiekiem, przychodzi, by być pośród nas, by kochać i być kochanym… Niech rodzący się Zbawiciel rozproszy mroki zwątpienia i smutku – niech wprowadzi w otaczający nas świat pandemii i kryzysu miłości - nowe światło i da mocną nadzieję… Niech Nowonarodzony umacnia, byśmy mogli budować wzajemne zaufanie i szacunek w naszym domu, który ma na imię Polska… Niech Boże Narodzenie – święto rodzącego się życia, napełni nasze życie radością, wdzięcznością, szacunkiem i niezachwianą nadzieją../. Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego … i dużo zdrowia, zwłaszcza w tym trudnym czasie pandemii.     SZCZĘŚĆ BOŻE !!!

 

IMG20201223160906

 

 

Orszak Trzech Króli

 

Orszak Trzech Króli jako ważne wydarzenie ewangelizacyjne na trwale wpisał się w tradycję Łódzkiego Kościoła. W tym roku ze względu na pandemię nie ma możliwości zorganizowania Orszaku w dotychczasowej formie.  Będzie on miał charakter rodzinny, a dodatkowo, zgodnie z decyzją Ks.  Abpa Grzegorza Rysia, nabierze wymiaru charytatywnego. Tak, jak Trzej Królowie przynieśli Jezusowi w darze złoto, kadzidło i mirrę, tak uczestnicy Łódzkiego Orszaku będą mogli przynieść Nowonarodzonemu swój dar. Dnia 6 stycznia Trzej Królowie przekażą te dary najbardziej potrzebującym dzieciom naszego miasta z Domu Samotnej Matki oraz z Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci przy ul. Łupkowej.

Od dziś także w naszej parafii – w specjalnym koszu przy żłóbku – dostępne są specjalne torby na „Dar dla Narodzonego”, które można zabrać do domu i wypełnić produktami dla niemowląt i małych dzieci : mogą to być mleko modyfikowane, kaszki, pożywki, kosmetyki dziecięce, butelki, smoczki lub pieluszki. Swój dar będzie można złożyć do niedzieli, 3 stycznia, z powrotem, do kosza przy szopce parafialnej.

 

plakat 2021 Orszak-1092x1536

 

Opłatek na stół wigilijny

 

oplatek 2020

 

 W tym roku z powodu panującej pandemii i zaostrzonych przepisów sanitarnych – opłatki nie będą roznoszone po domach parafian.

 

Poświęcone opłatki wraz ze świecami „Caritas” można nabywać w kościele – po Mszy św.:

w prawej kruchcie, 

w Księgarni Parafialnej,

w tygodniu w kancelarii parafialnej.

 

Będzie to w tym roku jedyna forma rozprowadzania opłatków – oczywiście z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa sanitarnego.

 

Dochód ze sprzedaży świec „Caritas” przeznaczony jest na działalność charytatywną wśród dzieci, zaś ofiary składane z racji przyjęcia opłatka przeznaczone są na potrzeby Parafii – na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi pracami remontowymi. Za te ofiary z góry składamy „Bóg zapłać”.

 

Podkategorie

Nasze witraże
Msze święte

 Niedziele i Święta

kościół górny:
8.30, 10.00 (suma), 11.30 (dla uczniów), 13.00, 18.30

kościół dolny:

7.00 (prymaria), 11.45 (dla małych dzieci)

 Dni powszednie

kościół górny:
07:00, 07:30, 08:00,
18:30 (z homilią)

czytaj więcej...

Liturgia Dnia