MINISTRANCI

ministranci.jpg - 4.82 KB

 

 

 

 

MINISTRANCI PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

ŁÓDŹ - RETKINIA

13.jpg - 6.12 KB

 

Kim jesteśmy???

      Liturgiczna Służba Ołtarza, inaczej nazywana ministrantami, ma za zadanie służyć podczas Mszy św., nabożeństw, procesji, pilnować porządku podczas liturgii, lecz jej głównym zadaniem jest służba Panu Bogu przy jego ołtarzu. Każdemu z nas sprawia to ogromną radość, że możemy być tak blisko Niego podczas największego cudu jakim jest Eucharystia. Dlatego chcemy, aby nasza służba była bliska doskonałości, bowiem wtedy przemiana chleba i wina w Najświętsze Ciało i Krew jest najpiękniejsza.

„Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją!” (Rz 12, 11)

 

Jak wygląda nasza posługa???

         Każdy z ministrantów od samego początku jest uczony jak dobrze wykonywać wszelkie czynności liturgiczne podczas Mszy św. itp. Spotykamy się na zbiórkach tam wyjaśniamy wszelkie sprawy warte poruszenia, nie tylko natury naszej służby, ale także i wszelkie zagadnienia duchowe trapiące nasze serca w danej chwili. Chcemy wspólnie spędzać czas na grach i zabawach. Każdy z nas ma przydzielony dyżur w tygodniu i niedzielę Za każde uczestnictwo w Mszy św., nabożeństwie, itp. otrzymujemy określoną liczbę punktów. Na koniec roku ministranci, którzy zajęli pierwsze miejsca otrzymują nagrody.

„Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa.”  

(Rz 1,6)

 

1.jpg - 12.34 KB

 

REGULAMIN LITURGICZNEJ SŁUŻBY
w Parafii NAJŚWIETSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

w Łodzi - Retkinia

Przynależność do Liturgicznej Służby Ołtarza jest zaszczytem. Dlatego też należącym do tego grona stawiane są różne wymagania. Przepisy zawarte w tym regulaminie zostały zaakceptowane przez rodziców uczestniczących w spotkaniu z księdzem opiekunem w dniu 28.11. 2013 r i zobowiązują każdego ministranta do ich przestrzegania. Wypełnianie regulaminu przyczyni się do upiększenia oprawy liturgicznej w naszej parafii oraz formacji pozwalającej jeszcze lepiej wypełniać obowiązki ministranta.

I. Uwagi ogólne
1. Ministranci przychodzą minimum 10 minut przed Msza Świętą lub nabożeństwem.
2. Ministranci i lektorzy służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca.
3. Ubiór osobisty i strój liturgiczny:
     a) Każdy ministrant ma obowiązek być ubranym stosownie do pełnionej służby oraz długie spodnie i koszulka przynajmniej zakrywająca ramiona
- w czasie świąt i uroczystości obowiązuje ubiór elegancki (np. garnitur)
- kościół to nie boisko należy przyjść czystym i w odpowiednim obuwiu.
     b) Odpowiednie stroje są przeznaczone dla:                                                         - kandydatów – strój komunijny
- ministrantów - komża i pelerynka
- dla lektorów - alba
- wszyscy ministranci mają obowiązek szanowania strojów liturgicznych, tzn. wieszają je w odpowiednim miejscu i sami dbają o ich czystość.

4. Kandydatem może zostać chłopiec, który jest ochrzczony odznacza się poprawną postawą i jest dobrym uczniem i uczynnym kolegą, dającym przykład chrześcijańskiego zachowania w kościele, w szkole i w domu rodzinnym.
5. Ministrantem, zostaje chłopiec, który w wyznaczonym przez Księdza Opiekuna czasie zostanie przygotowany do pełnienia tej funkcji, będąc kandydatem.
6. Lektorem zostaje ministrant po ukończeniu 14 roku życia, który przeszedł kurs lektorski i otrzymał promocję lektorską.

II. Modlitwa przed i po służeniu
1. Kandydaci, ministranci i lektorzy ustawiają się do służenia 5 minut przed Mszą lub nabożeństwem i czekają na kapłana który rozpoczyna modlitwę przed mszą św.

2. Po Mszy świętej ksiądz rozpoczyna modlitwę końcową po służeniu i zakańcza ją znakiem krzyża. W tym czasie nikt z liturgicznej służby ołtarz nie rozbierają się ze strojów liturgicznych robią to dopiero po zakończeniu modlitwy ministranta.

III. Służba liturgiczna

1. Służba liturgiczna odbywa się wg wyznaczonego grafiku dyżurów. Każdy ministrant jest zobowiązany do przestrzegania własnych dyżurów oraz uczestnictwo w zbiórkach formacyjnych. Ministrant nieobecny na dyżurze lub na zbiórce są usprawiedliwiani przez rodziców u księdza opiekuna.

2. Ministranci i lektorzy przy ołtarzu zachowują odpowiednie postawy, nie rozglądają się i nie rozmawiają. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.

3. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy, więc podkreślać przekazywaną treść, a nie siebie samego.

4. W miesiącach wakacyjnych ministranci pozostający w domach przychodzą służyć jak najczęściej.

5. W wypełnianiu funkcji liturgicznych pierwszeństwo mają lektorzy, starsi lub w razie ich polecenia młodsi ministranci.

6. Każde złe zachowanie ministrantów wobec innych kolegów należy zgłaszać księdzu znajdującemu się w pobliżu.

7. Najbardziej gorliwi na koniec roku szkolnego ci którzy przekroczyli maksymalna liczbę punktów tuż przed wakacjami zostaną ogłoszeni jako Ministranci Roku oraz otrzymają dyplom Najgorliwszego Ministranta Roku wraz z nagrodami.

V. Inne obowiązki ministranta

1. obecność na zbiórkach w wyznaczonym terminie.

2. chętne uczestnictwo w służbach według wyznaczonego dyżuru oraz       dodatkowych (np. uroczystości parafialne itp.).

3. czytanie ogłoszeń zamieszczonych w zakrystii.

4. zachowanie ciszy w zakrystii – to także kościół.

5. aktywne uczestnictwo we Mszy św.

VI. Konsekwencje niewypełnienia obowiązków.

1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył swoje obowiązki ministranckie oraz swoją postawą poza służbą przy ołtarzu i na zbiórkach będzie przynosił wstyd gronu ministranckiemu będą wyciągane konsekwencje:
     a) rozmowa z Księdzem opiekunem; 
      b) rozmowa z rodzicami ministranta przeprowadzona przez Księdza opiekuna
       c) zawieszenie w funkcji ministranta 

VII.          10 zasad ministranta:

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.

7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

10. Ministrant modli się za Ojczyzną i służy jej rzetelną pracą.

Ważne wskazówki.

Kto może zostać ministrantem?
Każdy. Nie ma szczególnych cech, które musi mieć ministrant. Jedynym wymaganiem jest, żebyś był przed  Pierwszą  Komunią  Świętą (ukończone 7 lat). Nie ma właściwie specjalnych ograniczeń wiekowych.

Jak zostać ministrantem?
Najprostszym i najlepszym sposobem, jest przyjście do kościoła (do zakrystii - tego miejsca, skąd na mszę wychodzi kapłan z ministrantami - najlepiej przed lub po Mszy )  i zapytanie kogokolwiek tam obecnego o Ks. Piotra.

Co dalej ze mną będzie?
Następnym krokiem będzie spotkanie i rozmowa z księdzem Piotrem , opiekującym się ministrantami. Ksiądz powie ci dokładnie, kiedy kandydaci mają swoje spotkania (tak, jak ministranci), pokaże ci te miejsca, które będą dla ciebie ważne (szczególnie zakrystię dla ministrantów) i opowie to wszystko, co na początek powinieneś wiedzieć.
Masz to już za sobą? Gratuluję, zostałeś kandydatem i dołączyłeś do naszego grona.

OK, jestem już kandydatem. Jak długo nim będę?
Okres kandydatury jest czasem, który ma przygotować cię do właściwego wypełniania tych obowiązków, które jako ministrant będziesz miał. W tym czasie nauczysz się służenia i tych rzeczy, które każdy ministrant powinien umieć. Nie bój się jednak - to nie szkoła, tu nie będzie klasówek, pytań przy tablicy i jedynek w dzienniku. Zobaczysz też, że tego, czego musisz się nauczyć nie ma wcale aż tak dużo.
Przez okres kandydatury (nie jesteś wtedy jeszcze ministrantem, choć należysz już do wspólnoty ministranckiej-jesteś tzw. kandydatem) zobaczysz też, czy rzeczywiście chcesz być ministrantem, czy podoba ci się to i czy będziesz umiał pogodzić obowiązki ministranta i swoje inne obowiązki.
Teoretycznie kandydatem powinieneś być przez kilka miesięcy - mniej więcej od września, do wyświęcenia na ministranta . W rzeczywistości jednak różnie to bywa - nierzadko chłopcy, chcący zostać ministrantami przychodzą do nas w październiku lub nawet później. Ale jeśli czytasz to, a jest teraz na przykład październik, i chciałbyś zostać ministrantem, nie czekaj.. Przyjdź już dziś, szkoda marnować czas na czekanie. Kiedy tylko przygotujesz się do bycia ministrantem, zostaniesz nim.

Co teraz mnie czeka?
Jeśli przeszedłeś czas kandydatury i zaczynasz słyszeć, że za niedługo zostaniesz przyjęty do grona ministrantów - to dobry znak. Jeśli ktoś jako kandydat (który ma mniej obowiązków, niż ministrant) już zaczyna leniuchować, małe szanse, że zostanie solidnym ministrantem. A tylko na takich nam zależy. Ale na pewno będziesz pilnym kandydatem.

Więc co dalej?
Jak powiedziałem ci już wcześniej czeka cię teraz wyświęcenie (obłóczyny) na ministranta. Ale przed nim jeszcze mały sprawdzian, czego się nauczyłeś jako kandydat. Nie martw się, mówiłem ci wcześniej, że to nie jest szkoła. Na pewno dasz sobie radę, a my zrobimy wszystko, żeby ci w tym pomóc. Jak zapytasz tych, którzy już są ministrantami, każdy z nich powie ci, że nie masz się czego bać, że to łatwizna i każdy sobie z tym radzi.
Po sprawdzianie dowiesz się, kiedy wraz z innymi kolegami zostaniecie uroczyście przyjęci do grona ministrantów.

Wspomniałeś coś o obowiązkach kandydata. Jakie one są?
Oprócz tego, że powinieneś być grzeczny, pomagać rodzicom i tym, którzy mogą potrzebować twojej pomocy, jest jeszcze coś. Mówiłem ci wcześniej o zbiórkach, na które raz w tygodniu na kilkadziesiąt minut będziesz przychodził. Oprócz tego w każdą niedzielę (oprócz tych, w które będziesz na przykład chory albo będziesz gdzieś z rodzicami wyjeżdżał) będziesz przychodził do kościoła na jedną ze mszy. Będziesz wtedy stał przy ołtarzu (służyć jeszcze nie będziesz, to mogą robić tylko ministranci, albo kandydaci wyjątkowo wtedy, gdy nie ma ministrantów na jakiejś mszy).
Na pewno widziałeś nie raz w kościele chłopców ubranych inaczej niż ministranci - to są właśnie kandydaci. Oprócz mszy niedzielnej powinieneś przychodzić na msze w tygodniu. Jeśli w tym czasie masz jakieś inne zajęcia, nic nie szkodzi - przyjdź do kościoła kiedy będziesz mógł. Kandydatów obowiązuje jedna Msza św. w tygodniu (jest to tzw. Dyżur). Na tym właściwie kończą się twoje obowiązki jako kandydata. Jeśli będziesz chciał, będziesz miał czas i będziesz mógł (odrobione lekcje, w domu zrobione wszystko to, o co proszą cię rodzice) możesz oczywiście przyjść na jakąkolwiek inną mszę albo nabożeństwo w tygodniu. Ale tylko jak będziesz chciał i mógł. Mam już trochę więcej lat, a chciałbym zostać ministrantem.


Czy będę musiał ubierać jak kandydat?
Przecież w moim wieku to obciach?
Masz rację. Tak to już jest, że różne rzeczy pasują nam w różnym wieku. O ile ktoś, kto ma 11, 12 czy 13 lat jako kandydat będzie wyglądał OK, o tyle ktoś trochę starszy wyglądałby lekko śmiesznie. Nikt nie będzie cię więc raczej zmuszał do ubierania się jak kandydat. Najlepiej przyjdź i porozmawiaj się z ks. opiekunem. Zostałem przyjęty do grona ministrantów.

Jakie są obowiązki ministrantów?
Oprócz tych oczywistych, które miałeś jako kandydat: pilność, nauka, odpowiednie zachowanie w domu, szkole, kościele i na podwórku, będziesz przychodził do kościoła w niedziele i w tygodniu na msze służyć. W końcu po to zostałeś ministrantem. Będziesz więc przychodził do kościoła w niedziele według wyznaczonych dyżurów i na służbę w tygodniu. Ustalisz je sobie z ks. opiekunem tak, żeby i wilk był syty, i owca cała. Oprócz tego zbiórkę dla kandydatów zamienisz na zbiórkę dla ministrantów. I tyle...

Co, jeśli przez jakiś czas nie będę mógł przychodzić do kościoła (np. będę musiał uczyć się na jakieś egzaminy lub będę chory)?
Przede wszystkim powinieneś wtedy przyjść i porozmawiać z ks. opiekuna  porozmawiać z nim o tym. Najgorszym rozwiązaniem będzie, jeśli po prostu przestaniesz przychodzić na swoje służby. Znacznie łatwiej będzie, jeśli powiesz o przeszkodach, które chwilowo uniemożliwiają ci przychodzenie na służby.
       To tak pokrótce na temat jak zostać ministrantem. Więcej ciekawych i interesujących rzeczy dowiesz się już na zbiórkach dla kandydatów.
       Prócz tych wszystkich obowiązków, chcemy, wspólne robić wspólne wypady np. ferie, wakacje oraz chcemy brać udział w różnorakich turniejach sportowych w miarę naszych umiejętności.
W naszej wspólnocie ministranckiej jest wielu chłopców ze szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej oraz ministranci honorowi czyli tz.. seniorzy.

Nad całą wspólnotą ministrancką w naszej parafii czuwa  opiekun ks. Paweł.


MINISTRANT

*Kocha Boga i dla Niego wzorowo wypełnia swoje obowiązki.
*Służy Chrystusowi w ludziach.
*Kocha Kościół św.
*Szanuje Rodziców, Kapłanów, Nauczycieli, Wychowawców.
*Zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
*Poznaje liturgię i nią żyje.
*Zdobywa kolegów dla Chrystusa.
*Jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
*Pamięta o swoich dyżurach i je wypełnia.
*Pamięta o Spowiedzi św., w I - y Piątek miesiąca.
*Pamięta o czystych dłoniach przed służbą przy ołtarzu Pańskim.
*Wykonuje wzorowo swoją posługę ministranta.
*Pamięta o Spotkaniach Ministranckich
*Przed służbą i po niej modli się przed Najświętszym Sakramentem.
*Pozdrawia kapłana, siostrę zakonną, innego ministranta
   ministranckim pozdrowieniem.
*Jest wzorem przy ołtarzu - nie rozmawia, nie śmieje się.
*Nie odchodzi od ołtarza w czasie liturgii.

SŁÓW KILKA O MINISTRANCIE


Termin łaciński ministrare oznacza "służyć, pomagać". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.
Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Od kiedy istnieją ministranci?

Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo.
W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni - pokolenie Lewiego.
W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty. W ten sposób można w kilku słowach przedstawić ministrantów i naszą działalność.

1. Ministrant jest POMOCNIKIEM

przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.

2. Ministrant jest tym który NIESIE ZNAKI

Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.

3. Ministrant powinien sam być ZNAKIEM

Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że "uczestniczyć w liturgii" nie tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać! "Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

PELNY ZESPÓŁ SŁUŻBY LITURGICZNEJ W CZASIE LITURGII:

1 - turyferarjusz (niosący trybularz)
2 - nawikulariusz (niosący łódkę)
3 - akolita
4 - krucyferariusz (niosący krzyż)
5 - ministranci bez funkcji
6 - lektorzy bez funkcji
7 - ministrant ołtarza
8 - lektor
9 - lektor księgi
10 - ceremoniarz
11 - celebrans


ZADANIA MINISTRANTÓW

1. Za liturgię i przydział funkcji jest odpowiedzialny najstarszy ministrant w danej grupie
2. Ministrant Księgi i Ceremoniarz znajdują się przy Celebransie
3. Wszyscy ministranci zobowiązani są do posługi czytań, komentarzy, modlitwy wiernych
4. Wszyscy ministranci są odpowiedzialni za postawę swoją i ministrantów młodszych.
5. Obecność na zbiórkach i dyżurach
6. W dni świąteczne i niedziele obowiązuje uroczysta pełna asysta
7. Kto został wyznaczony do funkcji przez księdza lub ceremoniarza, nie może być zastąpiony przez spadochroniarza.


STRÓJ MINISTRANTA STANOWIĄ:
*komża,
*pelerynka (w kolorach danego okresu lit.),
*lub alba przepasana cingulum

 

POSTAWY I ZACHOWANIA PRZY OŁTARZu

     

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA


W czasie sprawowania liturgii prawie zawsze byli zaangażowani chłopcy i młodzieńcy jako ministranci. Instytucja ministrantów przetrwała w Kościele nawet wtedy, kiedy zanikły inne posługi i funkcje liturgiczne. Znaczenie ministrantów podkreśliła soborowa konstytucja o liturgii: "Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną" . Funkcje ministrantów opisuje Wprowadzenie, omawiając różne formy sprawowanie Mszy św. Ministranci biorą udział w procesji wejścia. Jeden z nich niesie krzyż, a obok niego idą dwaj inni niosący świece, przed krzyżem idą ministranci z kadzidłem . "Odpowiednio przygotowany ministrant" w bardzo zwięzłych słowach może wprowadzić wiernych w treść Mszy danego dnia . Ministranci towarzyszą diakonowi lub kapłanowi przy czytaniu Ewangelii. Poprzedzają go, niosąc kadzidło i świece, udają się z nim na ambonę . W czasie zakończeniu modlitwy wiernych przygotowują ołtarz, kładąc na nim korporał, kielich i mszał , a także pomagają przewodniczącemu przy przyjmowaniu darów W czasie przygotowania darów pozostawiają na kielichu patenęnastępnie stawiają na ołtarzu ampułki z winem i wodą niosąc je na tacy Jeśli używa się kadzidła w czasie przygotowania darów, ministranci podają przewodniczącemu kadzidło i okadzają lud , a przy obrzędzie umycia rąk polewają ręce przewodniczącego wodą oraz trzymają złożony ręczniczek. Zadaniem ministranta jest także śpiewanie lub głośne odmawianie "Święty". Ministranci towarzyszą także rozdzielającym Komunię św. Jeśli naczynia liturgiczne zostały oczyszczone przy ołtarzu, ministranci odnoszą je na stolik. Ministranci wreszcie biorą udział w procesji wyjścia

Wprowadzenie dzieli ministrantów na tych, których przeznaczono do noszenia mszału, krzyża, świec, chleba, wina, wody i kadzielnicy (por. nr 68). Krajowe Duszpasterstwo Służby liturgicznej proponuje podzielić ministrantów na stopnie służby liturgicznej: kandydat, choralista, ministrant światła, księgi, ołtarza, a młodzież na: ministrantów słowa Bożego, ceremoniarzy i animatorów. Szeroko omawia funkcje ministrantów Ceremoniał, który proponuje aż na dziesięć grup: ministrant księgi, mikrofonu, choralista, ministrant ołtarza, księgi, światła, wody, kadzidła, dzwonków, mitry i pastorału.

 

 

Nasze witraże
Msze święte

 Niedziele i Święta

kościół górny:
8.30, 10.00 (suma), 11.30 (dla uczniów), 13.00, 18.30

kościół dolny:

7.00 (prymaria), 11.45 (dla małych dzieci)

 Dni powszednie

kościół górny:
07:00, 07:30, 08:00,
18:30 (z homilią)

czytaj więcej...

Liturgia Dnia