Archidiecezja Łódzka
Stacja XVII – kościół Matki Boskiej Różańcowej
20:56 | 20.03.2017 | Wyświetleń: 872

-„Święty Józef, został przez Boga, w szczególny sposób włączony, obok Najświętszej Maryi Panny, w wielki plan zbawienia człowieka! To On pierwszy z ludzi, poza Maryją, dowiedział się o tajemnicy wcielenia Syna Bożego, a więc, że zaczęły się realizować Boże plany zbawienia człowieka, zapowiedziane w starym testamencie.” – mówił ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek.

W uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, która z uwagi na niedzielę, została przeniesiona na poniedziałek 20 marca, liturgia stacyjna sprawowana była w świątyni p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Łodzi na Stokach. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił arcybiskup senior.

-„Bóg wybrał Józefa do jedynej, wyjątkowej i niepowtarzalnej misji, ale stawiał go niejednokrotnie w trudnej sytuacji. Jednak zawsze pokazywał niezwykła wierność Bogu, Ta wierność miała swoje źródło w głębokiej wierze i bezgranicznym zaufaniu Bogu.” – podkreślił w homilii arcybiskup Ziółek.

Celebrans mówiąc o patronie dnia dzisiejszego mówił: -„Józef pokazuje, że pełnić w życiu Bożą wolę, to znaczy bezgranicznie zaufać Bogu. Uczyć się mówić Bogu „tak” w każdej sytuacji naszego życia. Nie uciekać od tego co trudne, ale wziąć wszelkie trudności na siebie i zawierzyć Bogu. On poprowadzi, tak jak poprowadził Józefa.” –  zapewniał arcybiskup senior. Przypomniał też sytuacje z życia, świętego opiekuna Jezusa, gdy jego wiara była niejednokrotnie wystawiona na próbę.

Zachęcał, aby wpatrując się postać św. Józefa, być w swoim życiu człowiekiem: dobrym, szlachetnym, ofiarnym, sprawiedliwym, aby czynić ten świat bardziej ludzkim i bardziej Bożym.

Po zakończeniu Eucharystii, odmówiono  Koronka do Bożego Miłosierdzia.