In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
___---~^^^^---___---^^^

Jak wychowujemy

Przedszkole nasze jest placówką katolicką, stąd rodzice, wyrażają zgodę na wychowanie go w duchu zasad chrześcijańskich, których źródłem jest uznanie "normy personalistycznej" i praktykowanie miłości bliźniego. Wychowanie zgodnie z wartościami chrześcijańskimi otwiera potencjalność dziecka w kierunku miłości, prawdy, sprawiedliwości i radości chrześcijańskiej. Powyższy cel realizowany jest głównie w oparciu o systematycznie prowadzone katechezy, wspólną codzienną modlitwę oraz chrześcijańskie świadectwo wiary wychowawcy. Koncepcja pracy wg M. Montessori stwarza również warunki do wychowania w duchu wartości chrześcijańskich. Dzieci podczas specyficznych katechez, opracowanych w myśl metody M. Montessori mają możliwość: uczenia się przez działanie, poznawania przez dotyk, wyciszenia, spokoju, modlitwy oraz podejmowania takich czynności, które pozwolą na zdobycie konkretnej wiedzy w zakresie wychowania religijnego. Dającymi zauważyć się wówczas skutkami są: otwartość na innych, współdziałanie, wewnętrzne wyciszenie, umiejętność modlitwy, umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych, pomoc innym, samodzielność i radość.

Bardzo ważną rolę w wychowaniu religijnym pełni znajdujący się w każdej sali kącik religijny, którego wystrój uzależniony jest od przeżywanego okresu liturgicznego. Specyfiką naszego przedszkola jest także przestrzeganie w piątki i Środę Popielcową wskazanych przez Kościół postów.

Istotne znaczenie w kształtowaniu postaw religijnych ma uczestnictwo rodziców i dzieci z naszego przedszkola w comiesięcznej Mszy Świętej z aktywnym ich udziałem.

W ciągu roku liturgicznego przeżywamy także wspólnie liturgię Środy Popielcowej, nabożeństwo drogi krzyżowej, poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę oraz centralną uroczystość naszego przedszkola związaną ze Świętami Bożego Narodzenia: "Jasełka" i spotkanie opłatkowe.

Cztery razy w roku odbywają się również katechezy dla rodziców dzieci, prowadzone przez zaproszonych duszpasterzy rodzin.

W celu wspierania duchowego rozwoju rodziców i dzieci funkcjonuje wideoteka oraz biblioteka zawierająca pozycje o tematyce religijnej.

Praca wychowawczo - dydaktyczna w naszym przedszkolu prowadzona jest zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori. Polega ona przede wszystkim na pracy indywidualnej z dzieckiem w przygotowanym otoczeniu. Całe wyposażenie sali zajęć rozmieszczone jest w następujących kącikach:

 • kącik sensoryczny (zmysłowy),
 • kącik językowy,
 • kącik matematyczny,
 • kącik kosmiczny,
 • kącik religijny,
 • kącik praktycznego dnia,
 • kącik plastyczny,
 • kącik relaksacyjny

Indywidualny charakter pracy przejawia się w swobodnym wyborze miejsca, czasu, a także rodzaju czynności podejmowanych przez samo dziecko. Materiał rozwojowy wprowadzany jest etapami, które dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci. Czas pracy dziecka z materiałem na każdym z etapów trwa zgodnie z indywidualną potrzebą oraz tempem pracy. Czas ten uzależniony jest od każdego dziecka, od jego zainteresowania i skupienia. Dziecko ma możliwość poprosić nauczyciela o pomoc. Nauczyciel daje czas dziecku.

Zgodnie z koncepcją pedagogiczną Marii Montessori najistotniejszymi zasadami pedagogicznymi w naszym przedszkolu są:

 • zasada swobodnego wyboru;
 • zasada porządku;
 • zasada ograniczenia;
 • zasada izolacji trudności i transferu;
 • zasada własnego działania i powtarzania czynności;
 • samokontroli.

Wychowanie wg koncepcji M. Montessori to szczególny rodzaj pomocy udzielonej dziecku w jego samowychowaniu i samokształceniu. Celem jest doprowadzenie wychowanka do osiągnięcia przez niego optimum rozwojowego w indywidualnym i społecznym wymiarze, zgodnie z wychowaniem w duchu wartości chrześcijańskich.

W pracy pedagogicznej zależy nam na stworzeniu takiej atmosfery, w której dzieci czułyby się bezpiecznie. Wyjątkowo ważny wydaje się nam początkowy okres pobytu dziecka w przedszkolu. Wówczas staramy się okazywać mu szczególną uwagę, poświęcamy mu więcej czasu, okazujemy mu naszą akceptację i wyjątkową troskę. Dajemy mu swoją radość, ciepło, otwartość.

Przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu pracujemy nad tym, aby każde czuło się akceptowane. Dzięki codziennym sytuacjom, rozmowom, katechezom, wspólnemu rozwiązywaniu sytuacji trudnych, uczymy dzieci szacunku dla siebie i innych, życzliwości i radości. Zasady ustalane wspólnie w grupie są dużą pomocą w budowaniu relacji i sposobów postępowania. Również wychowanie do odpowiedzialności za własne postępowanie dokonuje się w atmosferze życzliwości i szacunku.

Dziecko każdego dnia ma do czynienia z bardzo wieloma sytuacjami, które sprzyjają rozwojowi jego samodzielności, gdyż cały charakter pracy pedagogicznej z dzieckiem opiera się na nauce przez indywidualne działanie. Staramy się w przygotowanym otoczeniu dostarczyć dziecku materiałów do doświadczeń, obserwacji oraz odkryć.

Samodzielność dla nas to również gotowość do podejmowania inicjatyw oraz umiejętność radzenia sobie z problemami. Codzienność dostarcza wielu okazji, które wykorzystujemy, by zachęcić dzieci do samodzielnego rozwiązywania konfliktów, ucząc nazywania i wyrażania przeżywanych uczuć oraz poszukiwania dróg porozumienia.

Galeria

POCZĄTEK ROKU 2016/17

...

Maurzyce - majowa wycieczka

...

Wycieczka do Gołuchowa 2012 r.

...