Archidiecezja Łódzka

KURIA METROPOLITALNA ŁÓDZKA


90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 1/3, tel. centrali 42 66-48-700

centrala Kurii 42 66-48-700 łączy ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Kurii


Kanclerz i notariusze łączą rozmowy telefoniczne z arcybiskupem metropolitą Markiem Jędraszewskim oraz biskupem Ireneuszem Pękalskim


www.archidiecezja.lodz.pl, e-mail: kuria@archidiecezja.lodz.pl


BISKUP POMOCNICZY, WIKARIUSZ GENERALNY, MODERATOR KURII I PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU DS. PERSONALNYCH 

bp Ireneusz Pękalski


BISKUP POMOCNICZY, WIKARIUSZ GENERALNY

bp Marek Marczak, tel. 42 66-48-750


KANCLERZ, RZECZNIK PRASOWY KURII

ks. prałat Zbigniew Tracz, tel. 42 66-48-730*


NOTARIUSZE

ks. prałat Tadeusz Weber, tel. 42 66-48-732

 ks. Łukasz Burchard, tel. 42 66-48-725


SEKRETARZ, CEREMONIARZ ARCYBISKUPA METROPOLITY

ks. Karol Litawa


SEKRETARIAT

Małgorzata Andrzejczak, tel. 42 66-48-728

Katarzyna Tomasik, tel./fax 42 66-48-796; 42 66-48-717


KOLEGIA DORADCZE ARCYBISKUPA METROPOLITY ŁÓDZKIEGO


KOLEGIUM KONSULTORÓW ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ (21 IV 2011–2016)

bp senior Adam Lepa

bp Ireneusz Pękalski

bp Marek Marczak

ks. prałat Stanisław Kaniewski

ks. prałat Ireneusz Kulesza

ks. prałat Grzegorz Leszczyński

ks. infułat Andrzej Dąbrowski 

ks. prałat Janusz Lewandowicz

ks. infułat Józef Fijałkowski

ks. prałat Zbigniew Tracz


RADA KAPŁAŃSKA (22 V 2011–2016)

1. CZŁONKOWIE Z WYBORU

ks. kanonik Karol Andrzejczak 

ks. Zenon Miksa

ks. Robert Arndt 

ks. kanonik Tomasz Owczarek

ks. Jan Cholewa

ks. Paweł Pęczek

ks. kanonik Tomasz Falak 

ks. kanonik Ryszard Stanek

ks. prałat Zygmunt Łukomski

ks. Piotr Stępień

ks. Marcin Majda 

ks. kanonik Andrzej Ścieszko


2. CZŁONKOWIE Z URZĘDU

bp Ireneusz Pękalski

bp Marek Marczak 

o. Kazimierz Kubacki SJ 

ks. Tomasz Bartczak

ks. prałat Jarosław Pater

ks. kanonik Sławomir Sosonowski

ks. prałat Zbigniew Tracz


3. CZŁONKOWIE Z NOMINACJI

ks. infułat Andrzej Dąbrowski 

ks. prałat Grzegorz Leszczyński

ks. infułat Józef Fijałkowski 

ks. prałat Tadeusz Weber

ks. prałat Stanisław Kaniewski


RADA DUSZPASTERSKA (1 X 2014–2019)

bp Ireneusz Pękalski 

bp Marek Marczak

ks. Zygmunt Nitecki

ks. Paweł Bogusz 

ks. Andrzej Partyka

ks. Andrzej Chmielewski 

ks. Jarosław Pater

ks. Przemysław Góra 

s. Maria Pioskowik CMW

ks. Mariusz Jersak 

s. Elżbieta Sozańska SJK

ks. Stanisław Kaniewski 

Anna Skopińska

Kaja Kaźmierska 

ks. Ryszard Stanek

ks. Gabriel Kołodziej 

Marianna Strugińska-Felczyńska

ks. Piotr Kosmala

ks. Andrzej Ścieszko

ks. Ireneusz Kulesza 

Tomasz Talaga

ks. Mariusz Kuligowski

ks. Łukasz Tarnawski

ks. Zygmunt Łukomski

ks. Zbigniew Zgoda

ks. Marcin Majda 

ks. Łukasz Woźniak SDB

Marek Woźniak

Jerzy Marcinkiewicz


RADA SPOŁECZNA (22 I 2013 – kadencja 3 lata)

 ks. dr prałat Zbigniew Tracz – sekretarz Rady

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki

prof. dr hab. n. med. Paweł Górski

prof. nadzw. dr hab. Kaja Kaźmierska

prof. nadzw. dr hab. Ryszard Kleszcz

prof. dr hab. Stanisław Liszewski

prof. dr hab. n. med. Jacek Moll

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Moll

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel

prof. dr hab. Marek Pawlikowski

prof. zw. dr hab. Michał Seweryński

prof. zw. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger

Jan Sztombka – sędzia w stanie spoczynku

 

RADA DO SPRAW EKONOMICZNYCH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ (22 I 2013 – kadencja 5 lat)

Przewodniczący: ks. kanonik Mariusz Szcześniak

Sekretarz ks. prałat Tadeusz Weber

ks. prałat Stanisław Kaniewski

ks. prałat Henryk Kowaliński

ks. prałat Zygmunt Łukomski

ks. prałat Jan Szadkowski


KOMISJA DO SPRAW BUDOWLANYCH I KONSERWATORSKICH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ (1 X 2013 – kadencja 5 lat)

ks. prałat Ireneusz Kulesza - przewodniczący

dr Aldona Plucińska

ks. kanonik mgr Edward Pótorak

dr inż. Janusz Frey 

Aleksandra Pudelska

Ryszard Gulczyński 

arch. Mirosław Rybak

inż. arch Tomasz Jędraszek 

prof. Krystyna Solska

ks. dr Karol Litawa 

prof. Bogusław Solski

inż. arch. Paweł Marciniak

ks. prałat dr hab. Jan Wolski


KOMISJA PROGRAMOWA ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ (6 V 2014 – kadencja 3 lata)

ks. prałat dr Zbigniew Tracz – przewodniczący 

ks. Paweł Kłys – zastępca przewodniczącego

ks. Rafał Leśniczak

red. Anna Skopińska

o. Damian Karczmar OFM Conv.

red. Antoni Zalewski

ks. kanonik Jarosław Nowak 

red. Dagmara Zalewska

red. Łukasz Głowacki


KAPITUŁY ARCHIKATEDRALNA KAPITUŁA ŁÓDZKA

KANONICY

bp Ireneusz Pękalski (9 XII 1997) –dziekan 

bp Marek Marczak (14 IV 2015)

ks. Zygmunt Łukomski (17 VI 2010) 

ks. Janusz Lewandowicz ( 15 IX 2011)

ks. Andrzej Dąbrowski (16 II 1996) – sekretarz

ks. Jarosław Pater (14 IV 2015)

ks. Grzegorz Jędraszek (7 X 2004)

ks. Bartłomiej Rurarz (17 VI 2010)

ks. Stanisław Kaniewski (9 XI 2005) – teolog 

ks. Zbigniew Tracz (10 XI 2012) – kustosz

ks. Ireneusz Kulesza (28 X 2003)

ks. Tadeusz Weber (15 XI 2011) – penitencjarz

KANONICY SENIORZY

bp Adam Lepa (1987; 2014)

ks. Jan Sobczak (1986; 2007)

ks. Józef Fijałkowski (1990; 2014) 

ks. Jerzy Świątek (1990; 2012)

ks. Bogdan Nowacki (1997; 2011)


KAPITUŁA KOLEGIACKA ŁASKA

KANONICY

 ks. Andrzej Chmielewski (12 XII 2009)

ks. Marian Ciupiński (24 X 2005) – prepozyt

ks. Roman Czermański (24 X 2005) – teolog

ks. Bolesław Dziurdzia (24 X 2005) – penitencjarz

ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz (24 X 2005) – sekretarz

 ks. Kazimierz Magdziak (24 X 2005) – kustosz

ks. Stefan Magiera (18 XII 1012)

ks. Piotr Pirek (15 XII 2015)

ks. Jerzy Rzepkowski (18 XII 2012)

ks. Jarosław Wojtal (2 XII 2010)

KANONICY SENIORZY

ks. Zygmunt Czyż (14 X 2008) 

ks. Komperda Józef (2008; 2011)

ks. Kamiński Antoni (2005; 2012)

ks. Ryszard Płacek (2008; 2012)


KAPITUŁA KOLEGIACKA WOLBORSKA

KANONICY

ks. Jacek Ambroszczyk (26 VI 2010) – sekretarz

ks. Piotr Miler (26 VI 2010)

ks. Zdzisław Banul (26 VI 2010) – penitencjarz 

ks. Tomasz Owczarek (26 VI 2010) – teolog

ks. Grzegorz Gogol (26 VI 2010) – prepozyt 

ks. Ryszard Stanek (26 VI 2010)

ks. Jerzy Jankowski (26 VI 2010)– senior 

ks. Leon Strzelczyk (26 VI 2010)

ks. Benedykt Węglewski (26 VI 2010)

ks. Włodzimierz Konopczyński (26 VI 2010)

BIURO PRASOWE KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ

ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-744

Dyrektor Biura: ks. Kłys Paweł


KORESPONDENT ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ DO KAI I RADIA WATYKAŃSKIEGO

 red. Antoni Zalewski


PORTIERNIE

ul. ks. I. Skorupki 1: Stefan Adryszek,  Zdzisław Skrzypczyk tel. 42 66-48-741

ul. ks. I. Skorupki 3: Piotr Pokrętowski, tel. 42 66-48-700

 

REFERAT FINANSOWY ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-731

Ekonom: ks. Tomasz Bartczak, tel. 42 66-48-720

Kierownik ds. Administracyjnych:    Jerzy Marcinkiewicz, tel. 42 66-48-737

Główna Księgowa: Ewa Grocka, tel. 42 66-48-731

Księgowa – Kasa: s. Grażyna Gracz, służebniczka NMP NP, tel. 42 66-48-723

Koordynator ds. remontów i inwestycji: Wojciech Przybył, tel. 42 66-48-784

Asystentka Koordynatora: Michalina Lewińska, tel. 42 66-48-784


BIURO PROJEKTU ul. ks. I. Skorupki 7, tel. 42 66-30-563

Pełnomocnik beneficjenta: ks. Tomasz Bartczak

Kierownik Projektu: Jacek Zieliński

Specjalista ds. realizacji projektu: Magdalena Wrona


ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIAMI ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 7, tel. 42 66-48-721

Dyrektor: ks. Tomasz Bartczak, tel. 42 66-48-720

Specjalista ds. Finansowo-administr.: Agnieszka Kondejewska, tel. 42 66-48-721

Starszy Specjalista ds. Transportu:Adam Ciesielski, tel. 603 197 433


GOSPODARSTWO ROLNE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

95-002 Szczawin Kolonia, ul. Zgierska 4a, tel. 42 716-94-52

Dyrektor:  ks. Tomasz Bartczak


CENTRUM STUDIÓW IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŁODZI

90-457 Łódź, ul. św. Stanisława 2/12

Dyrektor: ks. prałat dr hab. Jan Wolski, tel. 42 66-48-710

Wicedyrektor: ks. Tomasz Bartczak, tel. 42 66-48-720

Kierownik ds. Administracyjnych: Jerzy Marcinkiewicz, tel. 698 318 098


I. WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3

e-mail: duszpast@archidiecezja.lodz.pl; wd@ archidiecezja.lodz.pl

Przewodniczący: bp Marek Marczak, tel. 42 66-48-750

Sekretarz: ks. Hubert Kempiński, 42 66-48-751

Biuro Wydziału: s. Maria Gruszka, służebniczka NMP NP, tel. 42 66-48-751


KOMISJE

1. Komisja do Spraw Duszpasterstwa Ogólnego

Przewodniczący: bp Marek Marczak

REFERATY:

 Duszpasterstwo Akademickie – ks. Łukasz Tarnawski, ks. Bartłomiej Franczak

 Apostolstwo Świeckich – ks. Krzysztof Majacz

Do Spraw Misji – ks. Paweł Kutynia, ks. Wojciech Błaszczyk junior

Duszpasterstwo Kobiet – ks. Roman Piwowarczyk

Duszpasterstwo Kombatantów i Sybiraków – ks. kanonik Ryszard Olejnik

Duszpasterstwo Imigrantów i Uchodźców – ks. Sebastian Krawczyk

Duszpasterstwo Kultu Maryjnego i Sanktuariów – ks. kanonik Piotr Pirek

Duszpasterstwo Ministrantów i Lektorów – ks. Mariusz Kuligowski

Duszpasterstwo Eucharystycznego Ruchu Młodych – ks. Wojciech Żelewski

Duszpasterstwo Pielgrzymek i Turystyki Religijnej – ks. Łukasz Tarnawski

Duszpasterstwo Pomocników Matki Kościoła – ks. prałat Grzegorz Jędraszek

Duszpasterstwo Ruchu „Światło-Życie” – ks. Marcin Majda

Duszpasterstwo Wspólnoty Najśw. Sakramentu i Niepokalanej- ks. kanonik Kazimierz Dąbrowski

Duszpasterstwo Asyst Parafialnych – ks. kanonik Ryszard Szmist


2. Komisja do Spraw Duszpasterstwa Specjalistycznego

Przewodniczący: ks. kanonik Piotr Kosmala

REFERATY:

Duszpasterstwo Chorych i Osób w Wieku Sędziwym – ks. kanonik Janusz Sender

Duszpasterstwo Dawców Szpiku Kostnego – ks. kanonik Henryk Eliasz

Duszpasterstwo Osób Chorych na Cukrzycę – ks. kanonik Mariusz Szcześniak

Duszpasterstwo Niewidomych i Niedowidzących – ks. Piotr Braczkowski

Duszpasterstwo Głuchych – ks. Wiesław Kamiński

Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych – ks. kanonik Piotr Kosmala

Duszpasterstwo Trzeźwości i Ludzi Uzależnionych – ks. Jan Cholewa Duszpasterstwo

 w Zakładach Karnych oraz w Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich – ks. Jurga Jarosław


3.Komisja do Spraw Duszpasterstwa Zawodowego

Przewodniczący: ks. Marek Pluta

REFERATY:

Duszpasterstwo Dziennikarzy – ks. Kłys Paweł

Duszpasterstwo Energetyków, Elektryków i Elektroników– ks. kanonik Władysław Staśkiewicz

Duszpasterstwo Ludzi Pracy – ks. kanonik Grzegorz Michalski

Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców – ks. Marek Pluta

Duszpasterstwo Rolników i Ogrodników – ks. Jarosław Leśniak

Duszpasterstwo Policjantów – ks. kanonik Kazimierz Zaleski

Duszpasterstwo Leśników – ks. kanonik Marek Izydorczyk

Duszpasterstwo Organistów – ks. kanonik Grzegorz Kopytowski

Duszpasterstwo Pracowników Nauki – ks. Janusz Lewandowicz

Duszpasterstwo Pracowników Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej – ks. kanonik Juliusz Lasoń

Duszpasterstwo Pracowników Transportu i Kolejarzy– ks. kanonik Stanisław Dwornik, ks. kanonik Krzysztof Nowak 

Duszpasterstwo Prawników – ks. Łukasz Burchard

Duszpasterstwo Pszczelarzy – ks. kanonik Wiesław Kamiński

Duszpasterstwo Rzemieślników – ks. prałat Roman Łodwig

Duszpasterstwo Służb Skarbowych i Celnych – ks. prałat Ireneusz Kulesza

Duszpasterstwo Służby Publicznej – ks. kanonik Andrzej Ścieszko

Duszpasterstwo Strażaków – ks. kanonik Henryk Betlej

Duszpasterstwo Strażników Miejskich – ks. kanonik Turek Piotr

Duszpasterstwo Twórców Kultury i Sztuki – ks. prałat Waldemar Sondka


4. Komisja do Spraw Stałej Formacji Kapłanów

Przewodniczący: ks. kanonik Sosnowski Sławomir

REFERATY:

Duszpasterstwo Osób Konsekrowanych – o. Kazimierz Kubacki SJ

Papieska Unia Misyjna Duchowieństwa – ks. Paweł Kutynia

Unia Najświętszego Serca Jezusowego – ks. kanonik Tomasz Owczarek

 Unia Apostolstwa Kleru – ks. kanonik Sławomir Sosnowski

Unia Kapłanów Chrystusa Sługi – ks. kanonik Sławomir Sosnowski


5. Komisja do Spraw Duszpasterstwa Powołań

Przewodniczący: ks. Bogusz Paweł

Zastępcy: ks. Mariusz Kuligowski ks. Przemysław Góra


6. Komisja do Spraw Liturgii

Przewodniczący: ks. Karol Litawa

REFERATY:

Celebracji Liturgicznych – ks. Karol Litawa

Formacji nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej – ks. prałat Zbigniew Tracz

Redakcji kalendarza liturgicznego – ks. kanonik Sławomir Sosnowski

Formacja ceremoniarzy – ks. Mariusz Kuligowski

Formacja zakrystianów – ks. kanonik Jarosław Kaliński

Kurs dla fotoreporterów – ks. Waldemar Bartocha


7. Komisja Muzyki Kościelnej

Przewodniczący: ks. prałat Grzegorz Kopytowski

Członkowie: ks. Piotr Przybysz

ks. Kazimierz Dąbrowski SDB

Jakub Garbacz

Anna Kamerys

Bogna Bohdanowicz

Dorota Kopeć

Katarzyna Zielińska

Podkomisja ds. organistów oraz remontu i renowacji organów

– ks. prałat Grzegorz Kopytowski


8.Komisja do Spraw Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego

 Przewodniczący: ks. prałat Tadeusz Weber

Zastępca: ks. Wiesław Kamiński


9. Komisja do Spraw Dni Kultury Chrześcijańskiej

Przewodniczący: ks. prałat Waldemar Sondka

Członkowie: ks. prałat Ireneusz Kulesza

ks. kanonik Piotr Pirek

ks. Mariusz Jersak


Egzorcyści:

ks. kanonik Krzysztof Florczak

ks. Grzegorz Korczak

ks. kanonik Tomasz Owczarek

ks. kanonik Sosnowski Sławomir


II. WYDZIAŁ KATECHETYCZNY

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-756; fax 42 66-48-758

strona internetowa: www.katecheza.lodz.pl

e-mail: katechet@archidiecezja.lodz.pl

Przewodniczący: bp Marek Marczak, tel. 42 66-48-750

Zastępcy: ks. Marcin Wojtasik, tel. 42 66-48-753

ks. Mariusz Jersak, tel. 44 732-37-27

Sekretarz: ks. Michał Pietrasik, tel. 42 66-48-757

Biuro Wydziału: Henryka Walczak, tel. 042 66-48-756

Konsultant do spraw nauki religii w Wydziale Katechetycznym: s. Elżbieta Sozańska, urszulanka SJK

Konsultant do spraw nauki religii w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim:  Izabela Mazurczyk

Metodycy w Wydziale Katechetycznym:

s. Stefania Gajda, pasjonistka

Irena Wolska

Grzegorz Zwoliński

ks. Michał Pietrasik

ks. Marcin Wojtasik


Wizytatorzy ds. katechetycznych:

ks. Adam Bajer vel Bojer

ks. Waldemar Bartocha

ks. Piotr Braczkowski

ks. kanonik Andrzej Chmielewski

ks. Jan Cholewa

ks. Tomasz Cyliński

ks. Marcin Czajkowski

ks. Paweł Dziedziczak

ks. kanonik Krzysztof Florczak

ks. Stanisław Haładaj

ks. Adam Janiszewski

ks. Mariusz Jersak

ks. prałat Grzegorz Jędraszek

ks. Sławomir Klich

ks. Włodzimierz Kujawin

ks. Mariusz Kuligowski

ks. Piotr May Majewski

ks. Zenon Miksa

ks. Paweł Niciński

ks. Patryk Nowak

ks. kanonik Tomasz Owczarek

ks. Władysław Paś

ks. Marcin Pawłuszewicz

ks. Michał Pietrasik

ks. Dariusz Piwowar

ks. Karol Skowroński

ks. Tomasz Sowik

ks. kanonik Ryszard Stanek

ks. Piotr Stępień

ks. Paweł Świrad

ks. Jacek Tyluś

ks. kanonik Marek Wochna

ks. Szczepan Zacha

ks. Wojciech Żelewski


Archidiecezjalna Rada Katechetyczna:

W skład Rady wchodzą z urzędu:

– przewodniczący wydziału katechetycznego,

– wiceprzewodniczący wydziału katechetycznego,

– wizytatorzy archidiecezjalni ds. katechezy,

– konsultanci katechetyczni,

– metodycy katechetyczni

oraz dodatkowo:

Małgorzata Ircha

Krzysztof Kamiński

Marzena Ociesielska

Dorota Wiśniewska

Władysław Woźniak

s. Elżbieta Stępniewska, urszulanka


KOMISJE

1. Komisja do Spraw Katechizacji

Przewodniczący: ks. Marcin Wojtasik

REFERATY:

Katechizacja w przedszkolach – s. Elżbieta Sozańska, urszulanka

Katechizacja w szkołach podstawowych – s. Stefania Gajda, pasjonistka

Katechizacja w gimnazjach – Grzegorz Zwoliński

Katechizacja w szkołach ponadgimnazjalnych – ks. Michał Pietrasik

Katechizacja w szkołach specjalnych – ks. Krzysztof Helik

Katechizacja w szkołach katolickich – ks. Mariusz Jersak

 

2. Komisja do Spraw Katechezy Specjalnej

Przewodniczący: ks. Marcin Wojtasik

REFERATY:

Oligokatecheza – ks. kanonik Piotr Kosmala

Surdokatecheza – ks. kanonik Wiesław Kamiński 

Tyflokatecheza – ks. Piotr Braczkowski

Katecheza Grup Niepełnosprawnych Społecznie – ks. kanonik Jarosław Życki


3. Komisja do Spraw Katechezy Parafialnej

Przewodniczący: ks. Mariusz Jersak

REFERATY:

Katecheza parafialna dzieci – s. Elżbieta Sozańska, urszulanka

Katecheza parafialna młodzieży – ks. Marcin Majda

Katecheza parafialna dorosłych – ks. Gabriel Kołodziej


4. Komisja do Spraw Formacji Katechetów

Przewodniczący: s. Elżbieta Sozańska, urszulanka

REFERATY:

Permanentne dokształcanie katechetów:

s. Stefania Gajda, pasjonistka

ks. Mariusz Jersak

Izabela Mazurczyk

ks. Michał Pietrasik

ks. Marcin Wojtasik

s. Elżbieta Sozańska, urszulanka

Irena Wolska Grzegorz Zwoliński

Koordynator diecezjalny ds. przyznawania stypendiów edukacyjnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”: ks. Michał Pietrasik

Redakcja Biuletynu Katechetycznego „W Służbie Katechezie” i prowadzenie strony internetowej Wydziału katechetycznego: ks. Marcin Wojtasik, s. Elżbieta Sozańska, urszulanka


III. WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel./fax 42 682-20-22, w. 32 www.archidiecezja.lodz.pl/wdr; e-mail; wdr@csr.org.pl

Przewodniczący: ks. prałat Stanisław Kaniewski

Zastępca: ks. kanonik Robert Jaśpiński

Sekretarz: ks. Adam Bajer vel Bojer

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego: Agnieszka Pawlak tel. 607 141 141, e-mail: apawlak@csr.org.pl


KOMISJE

1. Komisja do Spraw Przygotowania do Życia w Rodzinie

Przewodniczący: ks. kanonik Robert Jaśpiński

Referenci:

 ks. Adam Bajer vel Bojer k

ks. Przemysław Góra

ks. Marcin Jarzenkowski 

ks. prałat Grzegorz Jędraszek

Bogdan Kosztyła

ks. Włodzimierz Kujawin

Magdalena Ogrodowczyk

Agnieszka Alicja Pawlak

Krystyna Warczyk


2. Komisja do Spraw Formacji Rodzin

Przewodniczący: ks. kanonik Andrzej Ścieszko

REFERATY:

Kościół Domowy Ruchu Światło-Życie – Agnieszka i Tomasz Talagowie, para diecezjalna

- ks.  Piotr May-Majewski, moderator

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – ks. Adam Bajer vel Bojer, asystent kościelny

 - Władysław Ciemnicki, prezes

Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie – ks. kanonik Robert Jaśpiński, doradca duchowy

– Krystyna i Jacek Pawlakowie – liderzy Poradnictwo Rodzinne – ks. kanonik Robert Jaśpiński

Duszpasterstwo Małżeństw Niesakramentalnych – ks. kanonik Krzysztof Janiec


3. Komisja do Spraw Służby Życiu

Przewodniczący: ks. prałat Stanisław Kaniewski

REFERATY:

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy – Magdalena Lesiak

Centrum Służby Rodzinie – ks. prałat Stanisław Kaniewski

Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej – s. Magdalena (Agnieszka) Krawczyk, antonianka

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” – ks. kanonik Robert Jaśpiński, Agnieszka Alicja Pawlak

Fundusz Ochrony Macierzyństwa im. Stanisławy Leszczyńskiej – Teresa Żaglińska

Ochronka Bałucka (sieroctwo dzieci) – s. Maria Pioskowik, salezjanka

Sanktuarium Świętości Życia – ks. Marek Borowski SAC

Kolegium Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin Odpowiedzialny: ks. kanonik Robert Jaśpiński

Doradca Życia Rodzinnego – Agnieszka Alicja Pawlak


IV. WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 13, tel. 42 66-48-769

Przewodniczący: ks. Przemysław Góra, tel. 42 66-48-772

Zastępca: ks. Marcin Jarzenkowski

Biuro Wydziału:  Łukasz Charuba, tel. 42 66-48-713


KOMISJE

1. Komisja do Spraw Duszpasterstwa Młodzieżowych Grup i Zespołów Parafialnych Przewodniczący: ks. Gabriel Kołodziej

REFERATY:

Duszpasterstwo Młodzieżowych Zespołów Muzycznych – ks. prałat Grzegorz Kopytowski

Duszpasterstwo Młodzieżowych Zespołów Sportowych – ks. Paweł Miziołek


2. Komisja do Spraw Duszpasterstwa Młodzieżowych Ruchów i Stowarzyszeń Przewodniczący: ks. Grzegorz Dziewulski

Referaty:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – ks. Marcin Jarzenkowski

Oaza Nowej Drogi i Oaza Nowego Życia – ks. Marcin Majda

Katolicka Szkoła Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych – ks. Grzegorz Korczak

Duszpasterstwo Harcerek, Harcerzy i Skautów Europy– ks. Robert Batolik

Duszpasterstwo Młodzieży i Kadry Zrzeszonej w OHP – ks. Mirosław Marczak


3.Komisja do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży Niepełnosprawnej

Przewodniczący: ks. kanonik Piotr Kosmala


4.Komisja ds. Duszpasterstwa Młodzieży Szkolnej

REFERATY:

Duszpasterstwo Młodzieży Szkół Rolniczych – ks. Jarosław Leśniak

Duszpasterstwo Młodzieży i Kadry Zrzeszonej w OHP – ks. Mirosław Marczak


5. Komisja do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży Uzależnionej i Moralnie Zagrożonej

Przewodniczący: ks. Jan Cholewa

REFERATY:

Duszpasterstwo Młodzieży Zagrożonej Działalnością Sekt – ks. o. Tomasz Marjański OP

 Duszpasterstwo Młodzieży Nieprzystosowanej Społecznie – ks. Waldemar Woźniak


6.Komisja do Spraw Młodzieżowych Spotkań Taizé – ks. Adam Grałek


7.Kolegium Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży– ks. Przemysław Góra


8.Rada Młodych

Odpowiedzialny – ks. Przemysław Góra

Łukasz Charuba


V. WYDZIAŁ WYDAWNICTW I MASS MEDIÓW

Przewodniczący: bp Ireneusz Pękalski

Zastępca: bp senior Adam Lepa Sekretarz:

ks. prałat Józef Janiec


KOMISJE

1. Komisja do Spraw Wydawnictw Archidiecezji Łódzkiej

Przewodniczący: ks. prałat Józef Janiec

 2. Komisja do Spraw Mass Mediów

Przewodniczący: ks. Rafał Leśniczak

3. Komisja Programowa Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Łódzkiej

Przewodniczący: ks. prałat dr Zbigniew Tracz

ks. Kłys Paweł – zastępca przewodniczącego

red. Łukasz Głowacki

o. red. Damian Karczmar OFM Conv

ks. kanonik red. Nowak Jarosław

red. Skopińska Anna

red. Dagmara Zalewska

red. Antoni Zalewski


BIURO PRASOWE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-744 Kierownik: ks. Paweł Kłys

Redaktorzy: Dagmara Zalewska, Antoni Zalewski


REDAKCJA „WIADOMOŚCI ARCHIDIECEZJALNYCH ŁÓDZKICH”

Redaktor naczelny: ks. Rafał Leśniczak, tel. 42 66-48-744

Redaktorzy: ks. Krzysztof Nalepa, ks. Tomasz Szczypa


REDAKCJA „ŁÓDZKICH STUDIÓW TEOLOGICZNYCH”

Kolegium redakcyjne: bp dr Marek Marczak – przewodniczący, tel. 42 66-48-810

ks. dr hab. Sławomir Szczyrba – wiceprzewodniczący i sekretarz, tel. 42 66-48-708


REDAKCJA „NIEDZIELI ŁÓDZKIEJ”

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, p. 112, tel. 42 66-48-752

www.niedziela.pl e-mail: redakcja.lodz@niedziela.pl

Redaktor odpowiedzialny: Anna Skopińska

Redaktor: Dagmara Zalewska


REDAKCJA „IDZIEMY”

Zastępca Redaktora Naczelnego: ks. Paweł Kłys


KORESPONDENT ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ DO KAI I RADIA WATYKAŃSKIEGO

Redaktor: Antoni Zalewski


KORESPONDENT RADIA MARYJA I TELEWIZJI TRWAM

Redaktorzy: Dagmara Zalewska, Antoni Zalewski


KATOLICKA ROZGŁOŚNIA ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 7, tel. 42 663-05-60 e-mail: lodz@radioplus.pl; www.radioplus.pl

Dyrektor: Łukasz Głowacki


ZESPÓŁ PROGRAMÓW KATOLICKICH ŁÓDZKIEGO OŚRODKA TELEWIZJI POLSKIEJ

90-117 Łódź, ul. Narutowicza 13 tel. 42 635-91-51, fax 42 635-91-13

Redaktor odpowiedzialny zespołu: ks. kanonik Jarosław Nowak


ARCHIDIECEZJALNE WYDAWNICTWO ŁÓDZKIE

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel./fax 42 636-04-81

e-mail: awl@archidiecezja.lodz.p

Dyrektor: ks. prałat Józef Janiec, tel. 42 66-48-743

Skład komputerowy: Anna Dorynek, tel. 42 66-48-765

Sekretariat: Bogusława Augustyniak, tel. 42 636-04-81, 66-48-742 lub 740


REFERAT DS. DYSTRYBUCJI PRASY KATOLICKIEJ

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-755

Referent: JadwigaŁugowska


KSIĘGARNIA ARCHIDIECEZJALNA

90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 263, tel. 42 637-28-59, fax 042 637-28-79 e-mail: liber@archidiecezja.lodz.pl

Kierownik: Henryk Frasiak


CENTRUM KOMPUTEROWE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3; e-mail: ck@archidiecezja.lodz.pl

Redaktor merytoryczny strony www w Internecie: ks. Paweł Kłys

 e-mail: biuroprasowe@archidiecezja.lodz.pl tel. 42 66-48-744

Administrator sieci komputerowej: Marek Włodarski, tel. 606 806 803 e-mail: mk@archidiecezja.lodz.pl


CENZORZY PUBLIKACJI RELIGIJNYCH

bp dr Marek Marczak

ks. kanonik dr Grzegorz Dziewulski

ks. kanonik Antoni Just

ks. dr Włodzimierz Kujawin

ks. kanonik prof. dr hab. Andrzej Perzyński


VI. WYDZIAŁ DO SPRAW INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO

 90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-795

Przewodniczący: o. Kazimierz Kubacki SJ, tel. 42 66-48-793

Referentka diecezjalna: s. Lucyna Witczak, służebniczka NMP NP,

tel. 42 66-48-795 e-mail: zakony@archidiecezja.lodz.pl

Zastępczyni referentki: s. Agnieszka Małek, antonianka,

tel. 42 679-27-20 e-mail: zakony@archidiecezja.lodz.pl

Asystent kościelny ds Dziewic: o. Grzegorz Radomiak SJ, tel. 797 907 250


VII. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 1, tel. 42 66-48-700

Przewodniczący: ks. Tomasz Bartczak

Sekretarz: ks. prałat Tadeusz Weber


KOMISJE

1. Komisja do Spraw Zaległości Podatkowych

Przewodniczący: ks. Tomasz Bartczak

Członkowie: ks. prałat Zbigniew Tracz

ks. prałat Grzegorz Jędraszek


2. Komisja do Spraw Budowlanych i Konserwatorskich

Przewodniczący: ks. prałat Ireneusz Kulesza

Janusz Frey

Ryszard Gulczyński

inż. arch. Tomasz Jędraszek

ks. dr Karol Litawa

dr inż. Paweł Marciniak

ks. kanonik Edward Półtorak

Aleksandra Pudelska

inż. arch. Mirosław Rybak

Krystyna Solska

Bogusław Solski

ks. prałat dr hab. Jan Wolski


3. Komisja do Spraw Cmentarzy

Przewodniczący: ks. Tomasz Bartczak

Wiceprzewodniczący: ks. prałat Zbigniew Tracz

Inspektor ds. Cmentarzy: ks. kanonik Grzegorz Klimkiewicz

Kierownik ds. Administracyjnych: Jerzy Marcinkiewicz


TRYBUNAŁ METROPOLITALNY ŁÓDZKI

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, sekretariat 42 66-48-748 e-mail: trybunal@archidiecezja.lodz.pl

PRZEWODNICZĄCY

arcybiskup metropolita MAREK JĘDRASZEWSKI

 WIKARIUSZ SĄDOWY

ks. prałat Grzegorz Leszczyński, tel. 42 66-48-724

SĘDZIOWIE

bp Ireneusz Pękalski

ks. infułat Andrzej Dąbrowski

ks. prałat Tadeusz Weber

ks. prałat Zbigniew Tracz

o. Tomasz Gałkowski CP

SĘDZIA AUDYTOR

ks. kanonik Marian Kołodziejczak

PROMOTOR SPRAWIEDLIWOŚCI

ks. kanonik Mateusz Cieplucha

OBROŃCY WĘZŁA MAŁŻEŃSKIEGO

ks. Przemysław Góra

ks. Robert Jantczak

ks. Burchard Łukasz

Adam Bartczak

NOTARIUSZ

Katarzyna Olejniczak

ADWOKACI

ks. kanonik Marian Kołodziejczak

ks. Krzysztof Żernicki

II INSTANCJA

Trybunał Metropolitalny Warszawski – 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49


POSTULATORZY DO SPRAW BEATYFIKACJI

Postulator do sprawy wyniesienia na ołtarze sługi Bożej Wandy Malczewskiej:

ks. prałat Krzysztof Nykiel (Rzym)

Wicepostulator: bp Ireneusz Pękalski

Postulator do sprawy wyniesienia na ołtarze sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej:

bp Ireneusz Pękalski

 

TRYBUNAŁ DO SPRAW BEATYFIKACJI SŁUGI BOŻEJ STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ

Delegat arcybiskupa metropolity: ks. infułat Andrzej Dąbrowski

Notariusz: ks. prałat Tadeusz Weber

 

INSTYTUCJE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ


ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE W ŁODZI

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-749 e-mail: archiwum@archidiecezja.lodz.pl

udostępnianie akt: poniedziałek – piątek godz. 10,00–14,00

Dyrektor: ks. dr kanonik Kazimierz Dąbrowski, tel. 42 66-48-719

Zastępca dyrektora: ks. dr hab. Mieczysław Różański, tel. 42 66-48-719

Archiwiści: s. Lucyna Witczak, służebniczka NMP NP, tel. 42 66-48-749

ks. dr kanonik Henryk Janus


MUZEUM ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 13, tel. 42 66-48-794

Zwiedzanie Muzeum jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem

Dyrektor: ks. dr hab. prałat Jan Wolski, tel. dom. 42 66-48-710

Wicedyrektor: ks. Piotr Borowiec

Kustosz działu książki zabytkowej: prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński

Kustosz działu sztuki: mgr Maria Próchnicka


CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

90-507 Łódź, ul. Gdańska 111, NIP 727-16-60-410

tel. centrali: 42 639-95-81, 42 639-95-82, fax 42 639-95-80

e-mail: caritas@toya.net.pl,

recepcja.caritas@toya.net.pl,

www.caritas.lodz.pl

PEKAO S.A. V O/Łódź 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077


CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS 0000274785 ; 90-507 Łódź, ul. Gdańska 111, NIP 727-26-96-114 PEKAO S.A. V O/Łódź 70 1240 1545 1111 0010 1277 6646

Dyrektor: ks. Andrzej Partyka

Wicedyrektor: ks. Sebastian Krawczyk

Wicedyrektor: ks. Zdzisław Kuropatwa ds. wybudowania, założenia i prowadzenia domu opieki „Pomocna Dłoń” w Kaszewicach

Kapelan Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej: o. Piotr Soból CP


PUNKT POMOCY CHARYTATYWNEJ ORAZ MAGAZYN czynny: 8.00–16.00

90-522 Łódź, ul. Wólczańska 108, tel. 42 637-53-50 e-mail: ppch.caritas@toya.net.pl

Magazyn: tel. 42 637-53-03, e-mail: magazyn.caritas@toya.net.pl


DOMY DZIENNEGO POBYTU

90-507 Łódź, ul. Gdańska 111, tel. 42 639-95-81 e-mail: ddzp.gdanska@toya.net.pl 91-012 Łódź, ul. Odolanowska 46 e-mail: ddzp.odolanowska@toya.net.pl


SPECJALISTYCZNE ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE CARITAS W ŁODZI

90-507 Łódź, ul. Gdańska 111, czynna: 8.30–18.00, tel. 42 639-95-81 e-mail: swietlica.gdanska@toya.net.pl

90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 85, czynna: 14.00–19.00, tel. 42 632-85-36 e-mail: swietlica.piotrkowska@toya.net.pl

91-012 Łódź, ul. Odolanowska 46, czynna: 14.00–18.00, tel. 42 657 10 33 e-mail: ddzp.odolanowska@toya.net.pl


ŚWIETLICA PODWÓRKOWA „PRZYSTANEK 13” czynna: 16.00–20.00

91-055 Łódź, ul. Rybna 13, tel. 42 654-85-36


OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

92-513 Łódź, ul. M. Gogola 12, czynny: 8.00–20.00, tel. 42 673-41-30 e-mail: oazis@toya.net.pl, oazison@toya.net.pl


ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ czynny: 7.30–15.30

92-513 Łódź, ul. M. Gogola 12, tel. 42 673-05-35, e-mail: zaz@zaz.com.pl


BIURO WOLONTARIATU CARITAS czynne: 9.00–17.00

90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 85, tel. 42 632 24 20 e-mail: biurowolontariatu@toya.net.pl


ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ

91-473 Łódź, ul. Zgierska 121, tel./fax: 42 636-24-08 e-mail: hospicjum.caritas@toya.net.pl


OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY CARITAS W DRZEWOCINACH

95-081 Dłutów, Drzewociny 67, tel. 607-196-090


OŚRODEK KOLONIJNY CARITAS W ŁASKU-KOLUMNIE

98-140 Łask-Kolumna, ul. Swojska 4, tel. 43 675-42-65


OŚRODEK POMOCY PRAWNEJ I TERAPEUTYCZNEJ ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

93-643 Łódź, ul. św. Rafała Kalinowskiego 6, tel. 502 421 386

Kierownik: ks. Grzegorz Wojda

 

CENTRUM SŁUŻBY RODZINIE

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 682-20-22, w. 23; fax 42 682-20-22

czynne: poniedziałek–czwartek, godz. 10.00–18.00; piątek, godz. 10.00–16.00

nr konta: BRE BANK S.A. 91 1140 1108 0000 2026 3800 1001 www.csr.org.pl, www.aborcja.info.pl, www.niebij.pl; e-mail: csr@csr.org.pl

Dyrektor: ks. prałat Stanisław Kaniewski, tel. 42 682-19-99

e-mail: kaniewski@csr.org.pl

Zastępca ds. programowych: Agnieszka Pawlak, tel. 607 141 141, e-mail: apawlak@csr.org.pl

Zastępca ds. pomocowych: Krystyna Osada


FUNDUSZ OCHRONY MACIERZYŃSTWA IM. STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 682-20-22 w. 11

nr konta: BRE BANK S.A. 26 1140 1108 0000 2026 3800 1007

Przewodnicząca Komitetu FOM: Teresa Żaglińska


FUNDUSZ OBRONY ŻYCIA

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 682-20-22, w. 33

nr konta: BRE BANK S.A. 53 1140 1108 0000 2026 3800 1006

Dyrektor: ks. prałat Stanisław Kaniewski


ARCHIDIECEZJALNY OŚRODEK ADOPCYJNY

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a; tel. 42 682-18-88; fax 42 682-18-92 www.adopcja.net, e-mail: aoa@csr.org.pl

czynny: poniedziałek–czwartek 10.00–18.00, piątek 10.00–16.00 nr konta: BRE BANK S.A. 80 1140 1108 0000 2026 3800 1005

Dyrektor: Magdalena Lesiak, e-mail: lesiak@csr.org.pl


DOM SAMOTNEJ MATKI IM. STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 688-18-49 e-mail: dsm@archidiecezja.lodz.pl; dsm@csr.org.pl

Nr konta Domu: I Oddział PKO BP w Łodzi Nr 34 1020 3352 0000 1302 0089 9971

Dyrektor:  s. Magdalena (Agnieszka) Krawczyk

Kapelan:  ks. kanonik Robert Jaśpiński, tel. 605 191 331; e-mail: jaspinski@csr.org.pl

 

FUNDACJA SŁUŻBY RODZINIE „NADZIEJA”

Organizacja pożytku publicznego, (OPP), nr KRS 0000262774 gromadzi środki na budowę kompleksu żywieniowego przy Domu Samotnej Matki i działania na rzecz dziecka i rodziny.

Można przekazać 1% podatku na Fundację, wpisując do PIT nr KRS: 0000262774 93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 646-76-18; e-mail: fundacja@csr.org.pl Nr konta dla wpłat „darowizna na cele charytatywne”: BRE BANK S.A. 43 1140 1108 0000 2031 5500 1001

Dyrektor Fundacji: ks. kanonik Robert Jaśpiński, tel. 605-191-331, e-mail: jaspinski@csr.org.pl Biuro Fundacji: Piotr Kaczmarek, tel. 609 102 535

Przewodniczący Rady Fundacji: ks. prałat Stanisław Kaniewski


TELEFON ZAUFANIA „STOP PRZEMOCY” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZICÓW

tel. 42-682-28-37, czynny we wtorki i czwartki w godz. 10.00–18.00


DOM KSIĘŻY EMERYTÓW

93-325, ul. św. Wojciecha 3, tel. 42 683-41-90, fax 42 640-99-55

Siostry karmelitanki od Dzieciątka Jezus, tel. 42 683-41-90

Dyrektor: ks. Robert Arndt, tel. 42 683-41-09

 

OŚRODKI DUSZPASTERSKIE


ARCHIDIECEZJALNE DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 5, tel. 42 66-48-712, 42 66-48-778 www.archidiecezja.lodz.pl/da5, e-mail: da5@archidiecezja.lodz.pl

Duszpasterze akademiccy: ks. Łukasz Tarnawski, tel. 42 66-48-712

ks. Bartłomiej Franczak, tel. 42 66-48-778


OŚRODEK DUSZPASTERSTWA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH PRZY KOŚCIELE NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

90-571 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 22

Duszpasterz Środowisk Twórczych: ks. prałat Waldemar Sondka, tel. 42 637-65-45 Pomoc duszpasterska: ks. Czajkowski Marcin


EUROPEJSKIE CENTRUM KULTURY „LOGOS”

Organizacja pożytku publicznego, KRS 0000231632 90-571 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 22, tel./fax 42 637-37-31

Dyrektor: ks. prałat Waldemar Sondka, tel. 42 637-65-45


TEATR „LOGOS” PRZY KOŚCIELE NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

90-571 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 22, tel./fax 42 637-37-31

Dyrektor: ks. prałat Waldemar Sondka, tel. 42 637-65-45


OŚRODEK KONFERENCYJNO-REKOLEKCYJNY ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ W PORSZEWICACH

95-200 Pabianice, Porszewice 24c, tel. 42 211-85-00 www.osrodekporszewice.pl; e-mail: recepcja@osrodekporszewice.pl

Dyrektor: ks. Paweł Pęczek

 

RUCHY, STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE KATOLICKIE AKCJA KATOLICKA ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

Biuro: 90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-752 www.aklodz.pl

Dyżury w biurze Akcji Katolickiej: piątki, godz. 10.00–12.00

Prezes: Marianna Strugińska-Felczyńska, tel. 517 944 230 e-mail: mariannastruginska@op.pl

Asystent kościelny: ks. kanonik Andrzej Blewiński, tel. 42 716-33-08


RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE

91-362 Łódź, ul. Zgierska 230/232, tel. 605 176 848

Moderator: ks. Marcin Majda, e-mail: moderator.lodz@gmail.pl

Diakonia Słowa: email: dslowa.lodz@gmail.pl


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 13 (przy Wydziale Duszpasterstwa Młodzieży)

tel. 42 66-48-769; www.ksmlodz.pl; ksm.archidiecezjalodzka@gmail.com

Asystent kościelny: ks.Marcin Jarzenkowski

Prezes Zarządu: Monika Wiktorska


STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 682-20-22 www.srk.w.pl e-mail: wciemnicki@o2.pl

Konto: PKO BP S.A. I/O Łódź nr 50202033520000110200890178

Prezes: Władysław Ciemnicki, tel. 601 244 272

Asystent kościelny: ks. Adam Bajer vel Bojer


STOWARZYSZENIE SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE OŚRODEK ŁÓDZKI

91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 22, przy par. Św. Józefa Oblubieńca NMP www.spotkaniamalzenskie-lodz.pl

e-mail dla małżonków: malzonkowie@spotkaniamalzenskie-lodz.pl e-mail dla narzeczonych: narzeczeni@spotkaniamalzenskie-lodz.pl

Liderzy: Krystyna i Jacek Pawlakowie, tel. 518 902 490 (małżonkowie) tel. 516 606 404 (narzeczeni)

Asystent kościelny: ks. kanonik Robert Jaśpiński


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY ODDZIAŁ W ŁODZI

90-242 Łódź, ul. Kopcińskiego 1/3, tel. 42 679-12-34

czynny w drugą środę miesiąca od godz. 18.00

Przewodniczący: Zygmunt Chabowski

Wiceprzewodnicząca: Małgorzata Warzecha

Sekretarz: Krzysztof Nagrodzki

Skarbnik: Tomasz Bieszczad

Asystent kościelny: ks. Roman Piwowarczyk


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE LEKARZY POLSKICH ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3

Prezes: dr n.med. Olaf Czerniawski

Asystent kościelny: ks.  Paweł Sudowski, tel. 43 678-41-75


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3

Prezes: Barbara Boroś

Asystent kościelny: ks. Paweł Sudowski, tel. 43 678-41-75


OGÓLNOPOLSKIE KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KOLEJARZY POLSKICH ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3

Diecezjalny duszpasterz kolejarzy: ks. Stanisław Dwornik, tel. 43 823-38-29


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

Organizacja pożytku publicznego, KRS 0000143115 91-849 Łódź, ul. Kolińskiego 26

www.niesprawni.pl, niesprawni@niesprawni.pl, ksn@archidiecezja.lodz.pl

Duszpasterz Osób Niepełnosprawnych: ks.  Piotr Kosmala, tel. 42 656-41-28


OŚRODEK ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

90-058 Łódź, ul. Sienkiewicza 60, tel. 42 288-11-53, fax 42 636-46-49 e-mail: osrodek.szkola@jezuici.pl

Administrator Ośrodka: o. Remigiusz Recław SJ

Koordynator archidiecezjalny: ks.  Robert Jaśpiński, tel. 605 191 331


OGNISKO MIŁOŚCI

95-063 Rogów, Olsza 33, tel. 46 874-86-05

Ojciec Ogniska: ks. Sławomir Sosnowski


OGNISKO BOŻEGO POKOJU DLA DZIECI

90-613 Łódź, ul Gdańska 85, tel. 42 636-30-77

Moderator Ogniska: o. Eugeniusz Śpiołek SP, tel. 509 458 864


UNIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

Animator: ks. Tomasz Owczarek, tel. 44 631-50-56


KATOLICKA SZKOŁA KONTEMPLACJI I EWANGELIZACJI MŁODYCH „DZIECI ŚWIATŁOŚCI”

90-554 Łódź, ul. Łąkowa 42, tel. 42 235-36-63 e-mail: dzieciswiatlosci@gmail.com


OŚRODEK POMOCY DUCHOWEJ

90-554 Łódź, ul. Łąkowa 42, tel. 42 630-98-17, 691 399 455

czynny w poniedziałki (godz. 9.00-12.00 i 18.00-21.00) oraz środy i piątki (godz. 18.00-21.00)

Odpowiedzialny za szkołę i Ośrodek: ks. Grzegorz Korczak


OŚRODEK POMOCY PRAWNEJ I TERAPEUTYCZNEJ ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

93-643 Łódź, ul. św. Rafała Kalinowskiego 6, tel. 502 421 386

Kierownik: ks. Wojda Grzegorz


WIECZERNIK BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Spowiedź i kierownictwo duchowe dla kapłanów i osób konsekrowanych

91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 22

czynny we wtorki i czwartki 9.30-11.30 i 15.00-17.00

Koordynator: ks. Korczak Grzegorz, tel. 691 399 455