Archidiecezja Łódzka
Przedszkole Sióstr Honoratek w Łodzi
10:11 | 08.01.2018 | Wyświetleń: 1229

Do Łodzi jako miasta fabrycznego siostry ze Zgromadzenia Małych sióstr Niepokalanego Serca Maryi (Honoraki) przybyły na polecenie bł. Honorata Koźmińskiego w 1893 roku.

DSC05153

Ojciec Honorat „widział w Łodzi stolicę sióstr fabrycznych”. Pracę wśród ludu fabrycznego zainicjowała sługa Boża Aniela Róża Godecka wraz z 10-cioma siostrami. Początkowo mieszkały w kilku wynajętych domach. Warunki mieszkalne miały bardzo prymitywne, brakowało im podstawowych sprzętów (łóżek, stołów, krzeseł itp.). Jednak gorliwość sióstr, głęboka wiara w Opatrzność Bożą przewyższała wszystkie trudności, zarówno materialne, jak i te ze strony ówczesnego rządu.

DSC04298

Plac pod budowę domu przy ulicy Lokatorskiej 12 został zakupiony przez siostry w 1925 roku. W 1927 r. ks. bp Wincenty Tymieniecki poświęcił kamień węgielny i dokonał Aktu Erekcyjnego domu. Życzeniem ks. Biskupa było, aby siostry zajęły się dziećmi, młodzieżą i kobietami pracującymi w licznych fabrykach robotniczej Łodzi. Poświęcenie domu nastąpiło w 1928 r. i jednocześnie otwarto dwu-oddziałowe przedszkole, tzw. freblówka, a od 1934 r. za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego powstało Prywatne Przedszkole Stowarzyszenia „Przezorność”, które cieszyło się dużym uznaniem wśród społeczeństwa.

DSC04039

Pracę w przedszkolu rozpoczęto w bardzo trudnych i niedogodnych warunkach, jednak przy pomocy finansowej rodziców, zakupiono meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do ogródka przedszkolnego: huśtawki, zjeżdżalnię, wybudowano piaskownicę. Jednym słowem wszystko to co jest niezbędne do pracy w przedszkolu. Działalność oświatowo – wychowawcza była prowadzona do momentu rozpoczęcia II wojny światowej. „Z chwilą wybuchu nastąpiło prześladowanie i zabieranie cudzej własności. Hitlerowcy zabrali wszystek dorobek przedszkola”, zajęli budynek, a „…personel przedszkola wywieziono do obozu pracy, gdzie siostry przebywały aż do wyzwolenia, to jest do roku 1945”. Od marca 1945 r. siostry ponownie przystąpiły do organizowania placówki, ale już jako Przedszkole Caritas Nr 7, gdzie „…na nowo trzeba było pokonywać trudności i poważne przeszkody, by poziom przedszkola wrócił do dawnego trybu”. Jednak i tym razem „przedszkole prowadzone przez siostry, którego dyrektorem była s. Jadwiga Stefańczyk, skończyło kadencję swego istnienia z dniem 30 sierpnia 1961 r. Przyczyną zamknięcia przedszkola była uchwała KC PZPR z dnia 20 lipca 1961 r. dotycząca laicyzacji wychowania, a tym samym odebranie osobom zakonnym wszelkich placówek oświatowych”. Przedszkola nie zamknięto, ale przekształcono go na Państwowe Przedszkole Nr 69, przejmując jednocześnie nieodpłatnie całe wyposażenie.

DSC03670

Po 30 latach za staraniem władz Zgromadzenia, Urząd Miasta Łodzi w porozumieniu z Kuratorium Oświaty przekazał przedszkole Zgromadzeniu ze zgodą na jego otwarcie od 1 września 1991 r. Organizowaniem 3-oddziałowego przedszkola zajęła się s. Maria Jurkowska pełniąca obowiązki dyrektora i s. Jadwiga Stefańczyk. Obie siostry były także obecne przy odbieraniu przedszkola w 1961 roku.

20170302_103421

Z chwilą przejęcia przedszkola, zajęto się przede wszystkim odremontowaniem i przygotowaniem sal do zajęć, wyposażeniem ich w zabawki i pomoce dydaktyczne oraz zagospodarowaniem ogrodu przedszkolnego. Dzięki pomocy Zgromadzenia i dobrodziejom zakupiono niezbędny sprzęt do kuchni i zmywalni. Stopniowo przeprowadzano konieczne remonty: malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin w całym przedszkolu itp. Do pomocy czynnie włączyli się rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola.

23

W związku z ogromnym zainteresowaniem rodziców edukacją w naszym przedszkolu oraz dużą ilością dzieci nieprzyjętych na rok szkolny 1994/1995, został otwarty czwarty oddział. Obowiązki dyrektora od tego roku przejęła s. Ewelina Danuta Jędo.

065

W dalszym ciągu prowadzano prace remontowe, jak malowanie pomieszczeń, wymiana elektryczności, wyremontowano salę gimnastyczną o pow. 120 m2. Założono w niej parkiet i boazerię. Ponadto przeprowadzono kapitalny remont łazienek dla dzieci, łącznie z wymianą rur wodociągowych i przebudową ścianek działowych. W 1999 roku przeprowadzono remont i przeniesienie kuchni przedszkolnej do nowego pomieszczenia. Pomieszczenie po starej kuchni zostało przeznaczone na drugą szatnię dla dzieci.

081

Najważniejszym wydarzeniem po reaktywowaniu naszego przedszkola była uroczystość nadania przedszkolu imienia Sługi Bożej Anieli Róży Godeckiej, którą obraliśmy sobie za patronkę przedszkola, ponieważ Matka Założycielka była zawsze zatroskana losami młodego pokolenia i kładła duży nacisk na wychowanie dzieci i młodzieży. Uroczystość nadania imienia odbyła się 23 X 1997 roku z udziałem ks. bp Adama Lepy, w czasie której został poświęcony obraz Matki Anieli Róży Godeckiej i tablica pamiątkowa umieszczona na budynku przedszkola.

20160914_100020

W chwili obecnej rozkład i wyremontowanie poszczególnych pomieszczeń pozwala nam na ciągłe doskonalenie pracy dydaktyczno – wychowawczej. W salach zorganizowane są różnorodne kąciki zainteresowań, w których dzieci mają możliwość realizowania własnych potrzeb działania. Wszystkie środki dydaktyczne, materiały, przybory i narzędzia do zajęć i zabaw umieszczone są w określonych, łatwo dostępnych miejscach. Mamy dobrze zorganizowaną salę muzyczno – ruchową. Posiadamy zestaw instrumentów perkusyjnych do ćwiczeń wg koncepcji C. Orffa. Baza lokalowa i zaopatrzenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny jest na wysokim poziomie. Przedszkole posiada ogród z urozmaiconym, nowoczesnym sprzętem rekreacyjnym. W 2001 r. zostało wymienione ogrodzenie wokół ogrodu.

Ciasteczka w Pszcz+-+ékach 018

Dzieci objęte są pracą dydaktyczną ukierunkowaną na nabywanie umiejętności niezbędnych do nauki czytania, pisania i liczenia. Nauka odbywa się przede wszystkim poprzez zabawę w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz na podstawie programu wychowawczo–dydaktycznego wybieranego corocznie przez radę pedagogiczną, a także w oparciu o innowację pedagogiczną dotyczącą koncepcji wychowania integralnego. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują innowacyjne metody nauczania takie jak: elementy koncepcji „Dziecięcej matematyki” prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz, metody ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, C. Orffa, ruchu rozwijającego W. Sherborne.

20170613_104330

Nauczyciele w poszczególnych grupach przeprowadzają na początku roku szkolnego diagnozę rozwoju dzieci zwracając szczególną uwagę na wymowę dziecka, zachowanie i rozwój procesów umysłowych. Zatrudnieni nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje m.in. z pedagogiki specjalnej, w związku z tym istnieje możliwość wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dla dzieci, które tego wymagają są prowadzone zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia z logopedą.

20170524_111648

Dla wszystkich dzieci w naszym przedszkolu prowadzone są lektoraty języka angielskiego, zajęcia z religii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz taniec. Nasze dzieci uczestniczą w różnych konkursach lokalnych i ogólnopolskich, na których niejednokrotnie otrzymywały liczne nagrody m.in. w Międzynarodowym i Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej w Łodzi, Ogólnopolskim Konkursie Międzyszkolnym „Tu lubię być!” przeprowadzonego przez Fundację „Signum Magnum” w Rybniku, brały udział w nagraniu programu TV „Ziarno” na temat tradycji Bożonarodzeniowych, audycji radiowej dla Radia Łódź, nagrały trzy kasety magnetofonowe z piosenkami: „Mały Apostoł”, „Kolorowe piosenki” i „Piosenki o Łodzi”.

DSC_0296

W przedszkolu organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawienia teatralne, wycieczki krajobrazowe, wyjazdy na „zielone przedszkole”. Dzieci uczestniczą w spotkaniach z muzyką, w warsztatach: teatralnych, kulinarnych, krawieckich, w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów np.: z kucharzem, policjantem, strażakiem, chemikiem, lekarzem czy fryzjerem. Dzieci przygotowują liczne przedstawienia okolicznościowe m.in. „Jasełka”, z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, „Dnia Taty”, „Dnia Mamy”, „Pożegnania starszaków”, biorą udział w „Balu Wszystkich Świętych”, w spotkaniu ze św. Mikołajem oraz w spotkaniu na powitanie wiosny. Wspólnie z rodzicami obchodzimy wigilię Bożego Narodzenia, proponujemy rodzinne pikniki, wyjazdy integracyjne dla dzieci i rodziców, wspólne Msze św.(raz w miesiącu) w kaplicy sióstr, dla dzieci, ich rodzin, absolwentów przedszkola oraz całego personelu, dni otwarte przedszkola dla dzieci nowo przyjętych. Rodzice biorą czynny udział w życiu przedszkola poprzez uczestnictwo w projekcie „Rodzice – dzieciom”, czytanie w grupach ulubionych książek, prezentację zawodów i hobby oraz występ w bajce dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. W styczniu 2002r. po raz pierwszy zorganizowaliśmy z udziałem rodziców Koncert kolęd i pastorałek w kościele Św. Łukasza Ewangelisty w Łodzi. W koncercie wzięły udział dzieci z naszego przedszkola, Absolwenci, Rodzice i Wychowawcy.

DSC03781

W chwili obecnej przedszkole jest placówką pięcio-oddziałową, przyjmuje 120 dzieci. Pracuje w nim wykwalifikowana kadra pedagogiczna – 9 nauczycielek z wyższym wykształceniem pedagogicznym, która dba o swój rozwój zawodowy poprzez udział w różnych formach doskonalenia, studiowanie literatury pedagogicznej, poszukiwanie ciągle nowych rozwiązań edukacyjnych i wychowawczo – opiekuńczych.