Archidiecezja Łódzka
Jasełka w Domu Pomocy Społecznej Sióstr Służebniczek w Łodzi
14:58 | 25.01.2018 | Wyświetleń: 894

O Narodzeniu Jezusa w Betlejem opowiadało przedstawienie, które przygotowali i zaprezentowali pensjonariusze i pracownicy świeccy Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Łodzi. Spektakl, w którym uczestniczył ksiądz arcybiskup, został zaprezentowany w łódzkim DPS-ie w czwartek 25 stycznia br.

Już od wielu lat Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej prowadzą DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych z Łodzi i województwa łódzkiego. Wśród wielu aktywności proponowanych przez prowadzące dom Siostry są zajęcia z terapii zajęciowej, zajęcia muzyczne, a także teatralne. – Każdy rodzaj aktywności podopiecznych wpływa mobilizująco do dalszego działania, sprzyja leczeniu, obniża lęki i napięcia wynikłe z choroby oraz wzmacnia poczucie własnej wartości. – podkreśla s. Małgorzata Kusiak.

Po przedstawieniu ksiądz arcybiskup spotkał się z mieszkańcami domu, a zapytany o wrażania po spektaklu i spotkaniu z pensjonariuszami i personelem powiedział  – każdy człowiek ma swoje ograniczenia, a miłość polega na tym, że je przekracza. Tu mieliśmy tego piękny przykład. – podkreślił arcybiskup. Trzeba dziś wiele miłości do Jezusa, do ludzi i zdrowiej miłości do siebie, w której człowiek się rozwija, coś nowego poznaje. Dobrze jak są ludzie, którzy to rozumieją i ciągle pomagają ludziom niepełnosprawnym. – dodał.

Przy okazji spotkania, metropolita łódzki podziękował siostrom za ich wieloletnią pracę i ofiarność na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo, którymi od lat się opiekują.

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
bł. Edmunda Bojanowskiego
Kosynierów Gdyńskich 20 , 93-357 Łódź

Tel.: 42 646 11 70
Faks: 42 640 94 35
E-mail: dpssiostry@onet.pl

Sposób, godziny kontaktu: pon. – pt. w godz. 8.00-16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych