STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH
ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

Aktualności:
  1. List otwarty PFSRK do Prezydenta Rzeczpospolitej Poslkiej


Logo_SRKAŁ
Sprawozdanie FINANSOWE za 2022 ROK
2. Cele Stowarzyszenia

Cele - podmioty - obszary naszej działalności
3. Jak utworzyć koło parafialne

Pobierz kwestionariusz.jpg
4. Fragment statutu   

Statut.pdf
5. PATRONI SRK AŁ: Święte małżeństwo Maria i Alojzy Quatrocchi

W drewnianym, zabytkowym kościele p.w. Świętego Józefa Oblubieńca N.M.P (ul. Ogrodowa) znajdują się, uroczyście (także przez nas) przyjęte relikwie Świętych Małżonków.
Za Ich pośrednictwem wypraszajmy (osobiście - choćby comiesięcznie), na uroczystej Eucharystii, łaski dla siebie i naszych bliskich.
Podobnie nie zapominajmy daty "Ich narodzin dla nieba": 25 listopada - to nasza corocznie planowana Uroczystość Patronalna.
6. Archiwum wydarzeń

Notatki, sprawozdania z wydarzeń niedawno minionych 
                                          Jubileusz XX-Lecia
1% dla Organizacji Pożytku Publicznego
      KRS: 0000134190


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej (SRK AŁ) powstało w 1991 roku.
W łączności ze Stolicą Apostolską, Episkopatem, Archidiecezją, Parafią   pragniemy aktywizować własne Grono i ludzi tzw. "dobrej woli" do reagowania na patologie wynikające z biedy duchowej i materialnej.

W duchu
Katolickiej Nauki Kościoła, w ramach polskiego prawa i działając wedle zasady non-profit, chcemy wspierać te inicjatywy lokalnych społeczności (parafialnych), które poszerzają Obszary Dobra
- "przytulają potrzebującego" - udzielają wsparcia, opieki, porad
y.
Spodziewamy się, że Koła SRK AŁ będą "prężne" w każdej parafii
- zachęcamy Proboszczów do wspierania "oddolnej" zwykle inicjatywy  powstawania Kół.


Nasza Organizacja zainicjowała powstanie dwóch przedszkoli: w Niesułkowie (2008) i drugiego w  Łodzi. Obie te instytucje dobrze służą rodzinom, sprzyjają wszechstronnemu  rozwojowi dzieci.

Od pewnego czasu współpracujemy z Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana. Misją tej organizacji Pożytku Publicznego jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia  http://www.bankzywnoscilodz.pl

- patrz podprogram2016 w programie operacyjnym na lata  2014-20
                                         - Dziękujemy
logo_srkal

Na stronę SRK AŁ można się dostać
przez wpisanie adresu
  http://www.archidiecezja.lodz.pl/srk
albo wybór podstrony URZĘDY I INSTYTUCJE
na stronie http://www.archidiecezja.lodz.pl


adres e-mail: marekrwa1951@gmail.com
   ...propozycje-intencje współpracy


ZARZĄD SRK AŁ
PREZES   
         Marek Waśniewski
DUSZPASTERZ - ASYSTENT SRK AŁ 
         Ksiądz Adam Bajer
WICEPREZES  
         Marek Skrzypiński
SEKRETARZ  
         Maria Antczak
SKARBNIK  
         Anna Kubiszta
CZŁONKOWIE  
         Włodzimierz Kucner       

KOMISJA REWIZYJNA
Władysław Ciemnicki           Marian Budner 
Anna Sobolewska        

ADRESY

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Archidiecezji Łódzkiej
Konto bankowe:

     
     ul. Broniewskiego 1a
     93-162 Łódź
     tel.  42-682-20-22
     
     KRS: 0000134190

     50 1020 3352 0000 1102 0089 0178


 
      


                                 Oddział w Bełchatowie:

     Os. 1-go Maja 4A
     97-400 Bełchatów
     tel. 44-632-58-00


     KRS: 0000102199
      http://www.srk.dolsatbelchatow.pl/

   

 


[5~